Siirry suoraan sisältöön

Mikrobiologia ja epidemiologiaLaajuus (5 op)

Tunnus: NA00DH52

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Opiskelumateriaali

Mikrobiologian materiaali esitellään opetuksen Learn sivulla, jonne opettaja lähettää kutsun niille, jotka ovat ilmoittautuneet jaksolle.

Epidemiologian opintomateriaali annetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Mikrobiologian osuuden voi suorittaa verkossa kokonaan jolloin oman etenemisen nopeuteen voi vaikuttaa.
Mikrobiologian opetus toteutuu 14.11 - 18.12.2022 välillä verkko-opetuksena.

Epidemiologian osuus suoritetaan osittain verkossa, ja osittain lähiopetuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla.

Tentit ja muut määräajat

MIkrobiologian tentti suoritetaan Learn opiskelualustalla.

Epidemiologian osuudessa yksilö- ja paritehtävät.

Opiskelijan työmäärä

Mikrobiologia 2,5 op. Vastaa opiskelijan työtä 67,5 tuntia
Epidemiologia 2,5 op

Toteutuksen osien kuvaus

Mikrobiologian osuudessa tutustutaan sieniin, alkueläimiin, loisiin, viruksiin ja bakteereihin ihmiselle tauteja aiheuttavina eliöinä.

Epidemiologian osuudessa tutustutaan epidemiologiaan tieteenalana, epidemiologisen tutkimuksen käsitteisiin sekä epidemiologisen tutkimuksen menetelmiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikrobiologia: taina.lehtonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikrobiologian osan tentti Learnissa. Useita eri tyyppisiä kysymyksiä, myös selittävän tyypin kysymyksiä, jotka opettaja arvioi. Arvioinnissa vastauksen oikeellisuus ja vastauksen loogisuus sekä kattavuus ovat arvioinnin perusteita.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

01.04.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
 • Taina Lehtonen
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT18SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt mikrobiologian ja immunologian perusteisiin.

Vahvistat solubiologian osaamistasi.

Ymmärrät hygienian merkityksen hoitotyössä.

Tutustut epidemiologiaan ja epidemiologiseen tutkimukseen.

Osaat soveltaa mikrobiologian ja epidemiologian tietoja työssäsi terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi naprapaatin ammatissa.

Sisältö

Mitä ovat elimistön puolustusjärjestelmät?

Mitä tarkoittavat bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia?

Mitä tarkoitetaan tartuntatautilainsäädännöllä ja miten tartuntoja voidaan ehkäistä?

Mitä ovat epidemiologian ja epidemiologisen tutkimuksen perusteet?

Opiskelumateriaali

Mikrobiologian osuus: Learnissa oleva materiaali


Epidemiologian osuus: selvitetään opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Mikrobiologian osuus: mahdollista suorittaa myös itsenäisesti omalla aikataululla materiaalien mukaan ja tenttien

Opiskelijan työmäärä

27 h / opintopiste

Toteutuksen osien kuvaus

MIkrobiologia: loiset, bakteerit ja virukset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mikrobiologia: Tentti (0-5)Epidemiologia: Numeerisesti arvioitava paritehtävä (0-5)

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, sekä biokemiasta, solubiologiasta ja histologiasta.