Siirry suoraan sisältöön

Effective workplace writingLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DI18

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pekka Pennanen
 • Tarmo Ahvenainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

19.09.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Oxana Turko
Vastuuopettaja

Oxana Turko

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opetus

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämän viestintää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 20

Opettaja
 • Katriina Kärkkäinen
Vastuuopettaja

Katriina Kärkkäinen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opetus

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämän viestintää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuopettaja

Ksenia Visser

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Täysin verkossa toteutettava opintojakso.
Opiskelija voi valita kurssin aihepiireistä haluamansa 5 teemaa.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Kurssia ei voi tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä = 5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa opiskelija laatii opintojaksolle oman henkilökohtaisen etenemissuunnitelmansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja opiskelija saa opettajalta palautetta tehtävistään.
Tehtävä on hyväksytty silloin kun se sisältää kaikki pyydetyt osa-alueet ja on laadultaan korkeakouluopiskeluun ja tehtävätyyppiin sopiva.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.