Siirry suoraan sisältöön

Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti!Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00DM55

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät osaamistasi lääkelaskuissa tarvittavassa perusmatematiikassa, mm. yksikön muunnokset, desimaali- ja prosenttilaskenta.

Sisältö

Opintojakso on moniosainen:

- Kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, yksiköiden muunnokset ja roomalaiset
numerot 1 op
- Liuosten valmistaminen ja annostaminen 1 op
- Sisätautien ja kirurgisten potilaiden lääkelaskenta ja infuusiolaskenta 1 op
- Lastentautien ja Kotihoidon lääkelaskenta, painon mukaan annostaminen 1 op
- Ensi-, teho- ja akuuttihoitotyön lääkelaskenta, pinta-alan mukaan annostaminen 1 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.02.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Sirpa Gardemeister

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät osaamistasi lääkelaskuissa tarvittavassa perusmatematiikassa, mm. yksikön muunnokset, desimaali- ja prosenttilaskenta.

Sisältö

Opintojakso on moniosainen:

- Kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, yksiköiden muunnokset ja roomalaiset
numerot 1 op
- Liuosten valmistaminen ja annostaminen 1 op
- Sisätautien ja kirurgisten potilaiden lääkelaskenta ja infuusiolaskenta 1 op
- Lastentautien ja Kotihoidon lääkelaskenta, painon mukaan annostaminen 1 op
- Ensi-, teho- ja akuuttihoitotyön lääkelaskenta, pinta-alan mukaan annostaminen 1 op

Opiskelumateriaali

Ohjeistetaan Learn-alustalla, mutta mikä tahansa AMK-tasoinen lääkelaskujen kirja on hyvää tukimateriaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on täysin verkossa toteutettava, joten itsenäiselle aikataululle on mahdollisuus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää laskutenttejä, joissa tulee saada 100 % oikein. Tenttejä on mahdollista myös uusia.

Kansainvälinen yhteistyö

EI sisälly.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia jakautuen eri aihealueiden laskuharjoitteisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso sisältää eri aihealueiden matemaattisia tehtäviä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

21.10.2019 - 30.11.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • TerSTYNN2
 • Vappu Martikainen
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Vappu Martikainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät osaamistasi lääkelaskuissa tarvittavassa perusmatematiikassa, mm. yksikön muunnokset, desimaali- ja prosenttilaskenta.

Sisältö

Opintojakso on moniosainen:

- Kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, yksiköiden muunnokset ja roomalaiset
numerot 1 op
- Liuosten valmistaminen ja annostaminen 1 op
- Sisätautien ja kirurgisten potilaiden lääkelaskenta ja infuusiolaskenta 1 op
- Lastentautien ja Kotihoidon lääkelaskenta, painon mukaan annostaminen 1 op
- Ensi-, teho- ja akuuttihoitotyön lääkelaskenta, pinta-alan mukaan annostaminen 1 op

Aika ja paikka

Verkko-opinnot nonstop 1.1.2020 alkaen

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Moodle -oppimisalustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei saatavilla
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei saatavilla
Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot nonstop 1.1.2020 alkaen

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Oppimisalustalla verkossa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 1- 5 op, 27 h - 135 h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Itsenäisesti suoritettavat verkkotentit
Jokaisen osion 1 - 5 tenttien hyväksytty suoritus, kaikki laskut oikein

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on moniosainen:
lääkelaskuissa tarvittavaa perusmatematiikkaa, mm. yksikön muunnokset, desimaali- ja prosenttilaskenta
1 Kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen, yksiköiden muunnokset ja roomalaiset numerot 1 op
2 Liuosten valmistaminen ja annostaminen 1 op
3 Sisätautien ja kirurgisten potilaiden lääkelaskenta ja infuusiolaskenta 1 op
4 Lastentautien ja Kotihoidon lääkelaskenta, painon mukaan annostaminen 1 op
5 Ensi-, teho- ja akuuttihoitotyön lääkelaskenta, pinta-alan mukaan annostaminen 1 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty