Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu IILaajuus (10 op)

Tunnus: NA00ED67

Laajuus

10 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Marja Turkki
  • Petteri Koski

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa pehmytkudosten hoitotekniikoita käytännössä.

Perehdyt raaja- ja selkärangan nivelten hoitotekniikoihin.

Perehdyt termisten hoitojen ja elektroterapian perusteisiin.

Osaat hyödyntää naprapatian hoitotekniikoita soveltuvin osin potilastyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina tähän mennessä oppimasi pohjalta.

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Harjaannut soveltamaan teoriaosaamista käytäntöön ja kliiniseen päättelykykyyn

Sisältö

Miten suunnittelet tutkimus- ja hoitokokonaisuuden teoriaosaamiseesi pohjautuen?

Miten perustelet hoitopäätöksesi?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Mitä manuaalisia ja elektroterapian hoitomuotoja osaat tähän asti oppimasi perusteella käyttää osana kokonaisvaltaista hoitotilannetta?

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Naprapaattikoulutus
Opettaja
  • Petteri Koski
  • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Petteri Koski

Opiskelijaryhmät
  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa pehmytkudosten hoitotekniikoita käytännössä.

Perehdyt raaja- ja selkärangan nivelten hoitotekniikoihin.

Perehdyt termisten hoitojen ja elektroterapian perusteisiin.

Osaat hyödyntää naprapatian hoitotekniikoita soveltuvin osin potilastyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina tähän mennessä oppimasi pohjalta.

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Harjaannut soveltamaan teoriaosaamista käytäntöön ja kliiniseen päättelykykyyn

Sisältö

Miten suunnittelet tutkimus- ja hoitokokonaisuuden teoriaosaamiseesi pohjautuen?

Miten perustelet hoitopäätöksesi?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Mitä manuaalisia ja elektroterapian hoitomuotoja osaat tähän asti oppimasi perusteella käyttää osana kokonaisvaltaista hoitotilannetta?

Opiskelumateriaali

Luentomuistiinpanot
Reiman, M.,P. Orthopedic clinical examination
Kaltenborg: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi
Muu mahdollinen opintojakson alussa ilmoitettava materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Oppiminen tapahtuu luento-opetuksessa sekä käytännön laboraatioissa lukujärjestyksessä olevan ajoitussuunnitelman mukaisesti.

Tentit ja muut määräajat

Määritellään opintojakson alussa

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus koostuu kahdesta osasta: raajanivelet sekä rangan nivelet. Raajanivelten osuuteen kuuluu myös nivelmobilisaation perusteiden teoriaosa.

Lisätietoja opiskelijoille

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu III seuraavalla lukukaudella on jatkoa tälle opintojaksolle.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I