Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu IIILaajuus (10 op)

Tunnus: NA00ED70

Laajuus

10 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Marja Turkki
  • Petteri Koski

Osaamistavoitteet

Harjaannut lisää manuaalisen terapian hoitotekniikoiden toteuttamiseen.

Tunnet naprapatian hoitomenetelmien pääperiaatteet sekä hoitomenetelmien aiheet ja vasta-aiheet.

Osaat arvioida hoitomenetelmien vaikuttavuutta eri potilasryhmillä.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön?

Miten sovellat kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi?

Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja?

Miten ymmärrät minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

25 - 30

Tutkinto-ohjelma
  • Naprapaattikoulutus
Opettaja
  • Petteri Koski
  • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Harjaannut lisää manuaalisen terapian hoitotekniikoiden toteuttamiseen.

Tunnet naprapatian hoitomenetelmien pääperiaatteet sekä hoitomenetelmien aiheet ja vasta-aiheet.

Osaat arvioida hoitomenetelmien vaikuttavuutta eri potilasryhmillä.

Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön?

Miten sovellat kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi?

Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja?

Miten ymmärrät minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Voidaan toteuttaa joitakin osia työelämäyhteistyössä

Tentit ja muut määräajat

Annetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II