Siirry suoraan sisältöön

Espanja 3Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM60

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

• ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa laajemmin perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)

• osaat kertoa säästä

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Opettaja
 • Elsa Peltoranta
Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

• ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa laajemmin perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)

• osaat kertoa säästä

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Kivanet-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, läsnäolo tunneilla, kirjallinen ja suullinen tenttisuoritus tai vastaava.

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 15.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa laajemmin perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)

• osaat kertoa säästä

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 1, uudistettu painos.
Kappaleet 7-9.

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

81 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, läsnäolo tunneilla, kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 15.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta tavallisissa matkailutilanteissa
• osaat antaa perustietoja henkilöistä, ammateista ja työstä
• osaat kertoa laajemmin perheestä, asumisesta ja kotikaupungista
• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)

• osaat kertoa säästä

• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Kivanet-hankkeelle tuotettu verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja muutama Teams-luento.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 (op) x 27 = 81 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot etenevät moodulien mukaisesti. Moduulien sisältö ja tavoitteet avataan tarkemmin opintojen alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: paivi.korhonen@xamk.fi


Teams-harjoitustunnit keskiviikkoisin kl. 16-18 vapaavalinnaisia mutta suotavia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet avataan opintojakson alussa.
Arvosana: hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2 tai vastaavat tiedot