Siirry suoraan sisältöön

HaavahoitoLaajuus (3 op)

Tunnus: S00D012

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. ,Rusanen, S. & Ahtiala, M 2018. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. 2002 tai sitä uudempi. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät/tentit
Arviointi: Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalina käytetään: Juutinen, Vesa & Hietanen, Helvi 2018.Haavanhoidon periaatteet. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Oppimateriaalini käytetään myös muuta annettua materiaalia.

Tentit ja muut määräajat

Kurssi sisältää annettuja tehtäviä

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

25.01.2021 - 02.05.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. ,Rusanen, S. & Ahtiala, M 2018. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. 2002 tai sitä uudempi. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät/tentit
Arviointi: Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Aika ja paikka

Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. & Rusanen, S. 2019. Haavanhoito. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso sisältää kirjallisia arvioitavia tehtäviä, jotka tulee tehdä annetussa määräajassa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

03.02.2020 - 30.06.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Geronomikoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
Vastuuhenkilö

Pirjo Oikarinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Ihon anatomia ja fysiologia, haavan paranemisen biologia, haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät, haavasidokset, turvotuksen estohoito ja haavakivunhoito

Aika ja paikka

Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Juutilainen, V., Hietanen, H. & Rusanen, S. 2012 tai uudempi. Haavanhoito. Helsinki: SanomaPro tai Hietanen, H. ; Iivanainen, A. ; Seppänen, S. & Juutilainen, Vesa. 2018. Haava. Helsinki: WSOY
Lisäksi tutkimuksia, tieteelisten lehtien artikkeleita jne. hyödynnetään opointojaksolla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole mahdollista tällä opointojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on mahdollisuus uusia tentti tai täydentää tehtävää

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole mahdollista tällä opintojaksolla.

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia eli 3 op=81 tuntia opiskelijan työmäärää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät.