Siirry suoraan sisältöön

Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukenaLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AE67

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

*Osaat määritellä yksilön hyvinvoinnin käsitteen oman osaamisalan näkökulmasta
*Ymmärrät hyvinvoinnin eri osa-alueet
*Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet tarjoavat hyvinvoinnin edistämiseksi
*Ymmärrät hyvinvointiteknologian eettisiä näkökulmia

Sisältö

Mitä yksilön hyvinvoinnilla tarkoitetaan?
Miten yksilön hyvinvointikäsite ymmärretään eri osaamisaloilla?
Miten yksilön hyvinvointia voidaan edistää teknologisilla välineillä?
Mitkä ovat teknologian riskit hyvinvoinnille?
Mikä on tietoturvan rooli hyvinvointiteknologiassa?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Hyvinvointiteknologian työkalut 5 op
Hyvinvointiteknologiset palvelut

Lisätiedot

Verkko-opinnot