Siirry suoraan sisältöön

SisustussuunnitteluLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DF56

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- osaat aihepiirin perusteet mm. havainnoida ja analysoida fyysistä rakennettua tilaa
- osaat arvioida tilan luonnetta ja tyyliä liittyen suunnitteluprojektiin ja omiin ratkaisuihin
- ymmärrät tilansuunnittelun merkityksen ja käsitteet
- osaat luoda sisustusarkkitehtuuria ja suunnitelman keskeistä sisältöä
- osaat viestiä suunnittelustaan oikeellisten piirustusten kautta

Sisältö

Harjoitustehtävät, luennot ja vierailut.

Esitietovaatimukset

Kurssi on tarkoitettu sellaisille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ja tietämystä sisustussuunnittelusta.