Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu IILaajuus (20 op)

Tunnus: NA00DH49

Laajuus

20 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa pehmytkudosten hoitotekniikoita käytännössä.

Perehdyt raaja- ja selkärangan nivelten hoitotekniikoihin.

Perehdyt termisten hoitojen ja elektroterapian perusteisiin.

Osaat hyödyntää naprapatian hoitotekniikoita soveltuvin osin potilastyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina tähän mennessä oppimasi pohjalta.

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Harjaannut soveltamaan teoriaosaamista käytäntöön ja kliiniseen päättelykykyyn.

Sisältö

Miten suunnittelet tutkimus- ja hoitokokonaisuuden teoriaosaamiseesi pohjautuen?

Miten perustelet hoitopäätöksesi?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Mitä manuaalisia ja elektroterapian hoitomuotoja osaat tähän asti oppimasi perusteella käyttää osana kokonaisvaltaista hoitotilannetta?

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I

Ilmoittautumisaika

05.04.2019 - 14.04.2019

Ajoitus

01.09.2019 - 29.05.2020

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Naprapaattikoulutus
Opettaja
  • Petteri Koski
  • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
  • NAKT18SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa pehmytkudosten hoitotekniikoita käytännössä.

Perehdyt raaja- ja selkärangan nivelten hoitotekniikoihin.

Perehdyt termisten hoitojen ja elektroterapian perusteisiin.

Osaat hyödyntää naprapatian hoitotekniikoita soveltuvin osin potilastyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina tähän mennessä oppimasi pohjalta.

Osaat työskennellä vastuullisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä.

Harjaannut soveltamaan teoriaosaamista käytäntöön ja kliiniseen päättelykykyyn.

Sisältö

Miten suunnittelet tutkimus- ja hoitokokonaisuuden teoriaosaamiseesi pohjautuen?

Miten perustelet hoitopäätöksesi?

Minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa?

Mitä manuaalisia ja elektroterapian hoitomuotoja osaat tähän asti oppimasi perusteella käyttää osana kokonaisvaltaista hoitotilannetta?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestystietojen mukaisesti osallistuen luennoille ja laboraatioihin.

Tentit ja muut määräajat

Exam-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen. Hyväksyttävästi suoritettavat tehtävät sekä teoria-että käytännön tentit.

Hylätty (0)

Et osallistu suunniteltuun opetukseen. Riittämättömät diagnostiset- ja hoitotaidot vaadittavaan tasoon nähden.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sekä teoreettisessa että käytännön osaamisessasi on vielä paljon puutteita. Käytännön hoitotoimenpiteet onnistuvat suorituksenomaisesti, mutta tiedon soveltamista ei vielä tapahdu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osallistut aktiivisesti opetukseen ja käytännön harjoituksiin. Teoriaosaamisesi on hyvää ja osaat soveltaa sitä käytännön hoitotoimenpiteisiin jo hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osallistut aktiivisesti opetukseen haluten kehittää omaa oppimistasi. Haet aktiivisesti tietoa ja harjoittelet opeteltuja tekniikoita omatoimisesti. Ymmärrät hoitotoimenpiteen vaikutukset kohdekudoksiin ja osaat valita oikean hoitomenetelmän tapauskohtaisesti. Teoriatietämyksesi on vahvalla tasolla.

Esitietovaatimukset

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu I