Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian diagnostiikka IIILaajuus (5 op)

Tunnus: NA00DH53

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Marja Turkki

Osaamistavoitteet

Syvennät tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan teoriaosaamista. Osaat soveltaa anatomista, fysiologista, biomekaanista sekä patoanatomista että –fysiologista osaamista kliinisessä pehmytkudosten, raaja- ja selkärangan nivelten diagnostiikassa. Syvennät kliiniseen päättelyn taitoja ja osaat arvioida itsenäisesti potilaan tilaa. Kykenet tekemään hoitoon vaikuttavia itsenäisiä johtopäätöksiä ja toteuttamaan niitä.

Sisältö

Pehmytkudosdiagnostiikan sekä raaja- että rangan nivelten diagnostiikan tietojen ja taitojen syventäminen naprapatiassa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään koulutusohjelman Diagnostiikka I ja II hyväksyttyä suoritusta.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 19.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Naprapaattikoulutus
Opettaja
  • Petteri Koski
  • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
  • NAKT18SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Syvennät tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan teoriaosaamista. Osaat soveltaa anatomista, fysiologista, biomekaanista sekä patoanatomista että –fysiologista osaamista kliinisessä pehmytkudosten, raaja- ja selkärangan nivelten diagnostiikassa. Syvennät kliiniseen päättelyn taitoja ja osaat arvioida itsenäisesti potilaan tilaa. Kykenet tekemään hoitoon vaikuttavia itsenäisiä johtopäätöksiä ja toteuttamaan niitä.

Sisältö

Pehmytkudosdiagnostiikan sekä raaja- että rangan nivelten diagnostiikan tietojen ja taitojen syventäminen naprapatiassa.

Opiskelumateriaali

Aiemmin käytössä olleet oppikirjat.
Luentomateriaalit /- muistiinpanot

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Koululla tapahtuva harjoittelu

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään koulutusohjelman Diagnostiikka I ja II hyväksyttyä suoritusta.