Siirry suoraan sisältöön

Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu IIILaajuus (15 op)

Tunnus: NA00DH54

Laajuus

15 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Marja Turkki

Osaamistavoitteet

Tunnet naprapatian hoitomenetelmien pääperiaatteet sekä hoitomenetelmien aiheet ja vasta-aiheet. Osaat arvioida hoitomenetelmien vaikuttavuutta eri potilasryhmillä. Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön? Miten sovellat kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi? Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja? Tiedät minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa.

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Naprapaattikoulutus
Opettaja
  • Petteri Koski
  • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
  • NAKT18SP
    Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet naprapatian hoitomenetelmien pääperiaatteet sekä hoitomenetelmien aiheet ja vasta-aiheet. Osaat arvioida hoitomenetelmien vaikuttavuutta eri potilasryhmillä. Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä potilaslähtöisinä kokonaisuuksina.

Sisältö

Miten sovellat teoriaosaamista käytäntöön? Miten sovellat kliinistä päättelyä potilaan hoidon ohjelmoinnin perustaksi? Kuinka syvennät diagnostiikan ja hoitomenetelmien tietoja ja taitoja? Tiedät minkälaisessa roolissa toimit osana moniammatillista verkostoa.

Opiskelumateriaali

Aiemmin käytetyt oppikirjat.

Muu opintojaksolla tuleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollista tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Koululla ja koulun klinikalla tapahtuva harjoittelu

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Kansainvälinen yhteistyö

Vieraileva luennoitsija: Naprapathögskolan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoria- ja käytännön tentit

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu Naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu II