Siirry suoraan sisältöön

Effective workplace writingLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DI18

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Pekka Pennanen
 • Tarmo Ahvenainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 20

Opettaja
 • Katriina Kärkkäinen
Vastuuhenkilö

Katriina Kärkkäinen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opetus

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämän viestintää

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

20.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Täysin verkossa toteutettava opintojakso.
Opiskelija voi valita kurssin aihepiireistä haluamansa 5 teemaa.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Kurssia ei voi tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä = 5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa opiskelija laatii opintojaksolle oman henkilökohtaisen etenemissuunnitelmansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja opiskelija saa opettajalta palautetta tehtävistään.
Tehtävä on hyväksytty silloin kun se sisältää kaikki pyydetyt osa-alueet ja on laadultaan korkeakouluopiskeluun ja tehtävätyyppiin sopiva.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

16.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Heini Haapaniemi
Vastuuhenkilö

Heini Haapaniemi

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kirjoittamaan työelämän englanninkielisiä tekstejä ja tietoisesti kehittämään itseään kirjoittajana ja kielenkäyttäjänä. Hän pystyy
- kirjoittamaan apuneuvojen avulla oikeakielistä englanninkielistä tekstiä, jossa kunkin genren ja tekstityypin mukaiset viestinnälliset ja tyylilliset vaatimukset on huomioitu
- ottamaan vastaan vertaispalautetta ja opettajan palautetta omasta tekstistään ja kehittämään itseään kirjoittajana palautteen pohjalta
- antamaan ohjeiden mukaista vertaispalautetta tekstistä toisille osallistujille

Sisältö

Kahdeksan yhden op:n kokoista aihekokonaisuutta joista opiskelija valitsee viisi.

1.  Kokouksen kirjalliset dokumentit
2.      Blogikirjoittaminen
3.      Pienyrityksen kotisivun tekstin tuottaminen,
4.      Lehdistötiedote
5.      Kaupankäynnin viestit: Tarjouspyyntö ja tarjous.
6.      Kaupankäynnin viestit: Reklamaatio ja siihen vastaaminen.
7. Työpaikkahakemuksen dokumentit
8. Konsultaatioraportti

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opiskelumateriaali

Opettajan Learnissa jakama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Täysin verkossa toteutettava opintojakso.
Opiskelija voi valita kurssin aihepiireistä haluamansa 5 teemaa.


Työhön integroitu oppimisväylä:
Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Tentit ja muut määräajat

Kurssia ei voi tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä = 5 x 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson alussa opiskelija laatii opintojaksolle oman henkilökohtaisen etenemissuunnitelmansa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tulee suorittaa hyväksytysti valitsemansa viiden aiheen kaikki tehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen tehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja opiskelija saa opettajalta palautetta tehtävistään.
Tehtävä on hyväksytty silloin kun se sisältää kaikki pyydetyt osa-alueet ja on laadultaan korkeakouluopiskeluun ja tehtävätyyppiin sopiva.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut oman koulutuksensa englannin opintojaksoja vähintään 5 op, vähintään arvosanalla 3.