Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden tutkimusLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DL48

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

 • Satu Peltola

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 17.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Opettaja
 • Maarit Kalmakurki
 • Satu Peltola
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso liittyy oman alan tulevaisuustietoon ja kehittämiseen

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi noin viikkoa ennen opintojakson alkua. Viestissä on opintojakson Learn linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten. Siirryt automaattisesti Learniin Pepin integraation kautta, mikäli olet ilmoittautunut opintojaksolle. Opintojakso aukeaa ilmoitettuna päivänä, odottele rauhassa viestiä. Mikäli muutamaa päivää ennen opintojakson alkua et ole saanut viestiä, ota vasta silloin yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Satu Peltola
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso liittyy oman alan tulevaisuustietoon ja kehittämiseen

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi. Viestissä on opintojakson Learn linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Satu Peltola
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso liittyy oman alan tulevaisuustietoon ja kehittämiseen

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi. Viestissä on opintojakson Learn linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
 • Satu Peltola
 • Miia Karttunen
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso liittyy oman alan tulevaisuustietoon ja kehittämiseen

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi. Viestissä on opintojakson Learn linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Miia Karttunen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn-ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissä ja ilmoittautumisaika on päättynyt, saat viestin Xamkin sähköpostiisi. Viestissä on opintojakson Learn-linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Pia Jääskeläinen
 • Miia Karttunen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

-Luentomateriaali
-Etsit eri lähteistä tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää tietoa
-Opiskelu painottuu itsenäiseen tiedonhakuun ja oppimiseen tehtävien tekemisen kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti. Tentin vastauksista vähintään 70 prosenttia on oltava oikein.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kaikki 4 tehtävää tulee olla hyväksyttyjä ja palautettu ajallaan. Täydennettäväksi arvioidut tehtävät on täydentämisen jälkeen palautettava annettuun aikatauluun mennessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä perustuu itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikkien palautuspäivä on kurssin päättymispäivään mennessä. Myöhästyneitä ei oteta mukaan arviointiin.

Tehtävä 1: ”Miten opintojakso palvelee ammatillista kasvuasi?”

Tehtävä 2. Tulevaisuuden suuret linjat: Referaatti.

Tehtävä 3. Tulevaisuuden tutkimuksen perusteet ja menetelmät: Monivalintatehtävä.

Tehtävä 4. Alakohtaiset lähestymiset ja näkökulmat: Oman alan aineistoa soveltava tehtävä.

Videoluennot

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu Learn- ympäristössä. Kun olet ilmoittautunut opintojaksolle Pepissa ja ilmoittautumisaika on päättynyt 14.1.2021, saat seuraavana päivänä viestin Xamkin sähköpostiisi. Viestissä on opintojakson Learn linkki ja avain sekä mahdolliset muut ohjeet opintojakson suorittamista varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäinen työskentely:
-itsenäiset tehtävät 4 kpl: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä
Opintojakson aikana;
-videoluentoihin perehtyminen
-itsenäinen tiedonhaku ja sen hyödyntäminen tehtävien teossa

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Riitta Tuikkanen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • MYKV19KM
  Myynti ja markkinointi, monimuoto
 • PAKV19KM
  Palvelumuotoilu, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

04.05.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Mari Maunula
 • Riitta Tuikkanen
 • Satu Peltola
Vastuuhenkilö

Satu Peltola

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Leena Muotio
 • Marko Raitanen
 • Juha Korpijärvi
 • Sari Laanterä
Vastuuhenkilö

Marko Raitanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat kuvata tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja niiden roolia tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.
Osaat hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä tuotteiden, toiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä.

Sisältö

Miten tulevaisuutta voidaan tutkia ja miksi sitä tutkitaan?
Millaisia menetelmiä tulevaisuuden tutkimukseen liittyy?
Miten menetelmiä voidaan hyödyntää kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan moodlessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan verkkossa. Opintojaksolla on neljä tehtävää, jotka voit suorittaa omaan tahtiisi. Opintojakson alussa pohdit, miten tulevaisuustutkimus palvelee ammatillista kasvuasi. Sen jälkeen perehdyt tulevaisuustutkimuksen perusteisiin ja menetelmiin sekä Suomen tulevaisuuden suuriin linjoihin. Opintojakson tehtävissä sovellat oppimaasi omaan alaasi.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet opiskelemaasi ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Arviointikriteerit - Hyväksytty/Hylätty

Ilmoitetaan moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

marko.raitanen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan moodlessa.