Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 1Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM22

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat kirjoittaa ja lukea kyrillisillä aakkosilla.

Osaat viestiä ja toimia hyvin yksinkertaisissa arkielämän viestintätilanteissa (A1.1.).

Tutustut kielialueen kulttuuriin.

Ymmärrät kielen rakenteiden alkeita.

Harjoittelet ääntämistä.

Sisältö

Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?

Mitä sanastoa tarvitset arkielämän hyvin yksinkertaisissa viestintätilanteissa?

Millainen on kielialueen kulttuuri?

Kuinka käytät yksinkertaisia kielen rakenteita?

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Xamkin Venäjä-opinnot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat kirjoittaa ja lukea kyrillisillä aakkosilla.

Osaat viestiä ja toimia hyvin yksinkertaisissa arkielämän viestintätilanteissa (A1.1.).

Tutustut kielialueen kulttuuriin.

Ymmärrät kielen rakenteiden alkeita.

Harjoittelet ääntämistä.

Sisältö

Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?

Mitä sanastoa tarvitset arkielämän hyvin yksinkertaisissa viestintätilanteissa?

Millainen on kielialueen kulttuuri?

Kuinka käytät yksinkertaisia kielen rakenteita?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän kommunikointia

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op = 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 14.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 23.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Tavoitteet

Osaat kirjoittaa ja lukea kyrillisillä aakkosilla.

Osaat viestiä ja toimia hyvin yksinkertaisissa arkielämän viestintätilanteissa (A1.1.).

Tutustut kielialueen kulttuuriin.

Ymmärrät kielen rakenteiden alkeita.

Harjoittelet ääntämistä.

Sisältö

Minkälainen on kielen äännejärjestelmä ja kirjoitusasu?

Mitä sanastoa tarvitset arkielämän hyvin yksinkertaisissa viestintätilanteissa?

Millainen on kielialueen kulttuuri?

Kuinka käytät yksinkertaisia kielen rakenteita?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkotapaamisia ja itsenäinen opiskelu verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

3 op = 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävää osaamista.