Siirry suoraan sisältöön

Espanja 6Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM63

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita yhä laajemmin.
Käytät yhä laajempaa perussanastoa arkielämän tilanteissa.
Osaat toimia viestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti).
Osoitat perehtyneisyyttä espanjan kielisen kulttuuriin liittyvissä aiheissa.

Sisältö

Mitä rakenteita ja -sanastoa tarvitset arkielämän viestintätilanteissa?
Kuinka tuotat arkielämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit espanjalaisen kielialueen kulttuurin erityspiirteitä?

Esitietovaatimukset

Espanja 1,2,3,4 ja 5 tai vastaavat tiedot