Siirry suoraan sisältöön

Saksa 3Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM68

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Opintojakson aiheet liittyvät arkielämän tilanteisiin. Opit mm. asumiseen, kyläilyyn ja ostosten tekemiseen liittyvää sanastoa sekä lisää saksan kielen perusrakenteita.

Esitietovaatimukset

Saksa 1-2 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 16.03.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A1.2.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Opintojakson aiheet liittyvät arkielämän tilanteisiin. Opit mm. asumiseen, kyläilyyn ja ostosten tekemiseen liittyvää sanastoa sekä lisää saksan kielen perusrakenteita.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liityy alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti ja suullinen tentti Teamsissa/Zoomissa

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 op = 3*27 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, tentti Learn-alustalla, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Saksa 1-2 tai vastaavat tiedot