Siirry suoraan sisältöön

Metsätalous, päivätoteutus: MEMI23SP

Tunnus: MEMI23SP

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
MEMI23SP-1001
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)

(Valitaan kaikki )

195
MEMI23SP-1002
Metsätalouden viestintä

(Valitaan kaikki )

20
KY00DS51 Viestintätaidot 5
ME00DS68 Tietokone työvälineenä 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MEMI23SP-1003
Metsät ja puut tutuksi

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS69 Metsäekologia 5
ME00DS70 Puut ja metsäkasvit 5
ME00DS71 Metsänuudistaminen 5
MEMI23SP-1004
Metsistä metsätalouteen

(Valitaan kaikki )

20
ME00DS72 Puu raaka-aineena 5
ME00DS73 Metsänmittaus 5
ME00DS74 Puunhankinnan toimintaympäristö 5
ME00DS75 Metsätalouden matematiikka 5
MEMI23SP-1005
Metsät ja yhteiskunta

(Valitaan kaikki )

20
ME00DS76 Taloustieto ja metsäpolitiikka 5
ME00DS77 Henkilö- ja sopimusoikeus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
MEMI23SP-1006
Metsänhoito

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS78 Metsänkasvatus 5
ME00EH44 Metsien terveys ja muuttuva ilmasto 5
ME00DS79 Ojat ja tiet 5
MEMI23SP-1007
Puunhankinta

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS80 Luonnonhoito talousmetsissä 5
ME00DS66 Leimikonsuunnittelu 5
ME00DS81 Puutavaran mittaus 5
MEMI23SP-1008
Metsäsuunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS67 Metsäninventointi 5
ME00DS82 Metsäsuunnitelma 5
ME00DS83 Puukauppa ja metsäverotus 5
MEMI23SP-1009
Metsäalan liiketoimintaosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS84 Yrittäjyys metsäalalla 5
ME00DS85 Metsäpalvelut liiketoimintana 5
ME00DS86 Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö 5
MEMI23SP-1010
Metsäomaisuuden hoito

(Valitaan kaikki )

15
ME00DS87 Metsäkiinteistöjen hinnoittelu ja kauppa 5
ME00DS88 Metsätilan hallinta ja sukupolvenvaihdos 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MEMI23SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

30
ME00DS89 Perusharjoittelu 1 10
ME00DS90 Perusharjoittelu 2 5
ME00DS91 Syventävä harjoittelu 1 5
ME00DS92 Syventävä harjoittelu 2 10
MEMI23SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MEMI23SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
MEMI23SP-1014
Metsävaratiedon hallinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS93 Metsätietojärjestelmät 5
ME00DS94 Paikkatietoanalyysit 5
ME00DS95 Digitaaliset metsäsovellukset 5
MEMI23SP-1015
Kehittyvä puunhankinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS96 Kehittyvä puukauppa 5
ME00DS97 Puunkorjuuoperaatioiden johtaminen 5
ME00DS98 Puunhankinnan logistiikka 5
MEMI23SP-1016
Metsät ja ihminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS99 Monikäyttöiset metsät 5
ME00DT00 Metsäalan työyhteisötaidot ja työhyvinvointi 5
ME00DT01 Projektiopinnot 5
MEMI23SP-1017
Kansainvälinen metsätalous

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT02 Opiskeluvaihtotoiminta 5
ME00DT03 Perehtyminen kohdemaahan 5
ME00ES21 Metsäalan kansainvälinen toimintaympäristö 5
MEMI23SP-1018
Finnish forestry

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT05 Logistics in sustainable forest-based bioeconomy 5
ME00DT06 Harvesting techniques in sustainable Nordic forest-based bioeconomy 5
ME00DT07 Possibilities of wood energy 5
MEMI23SP-1019
Business opportunities in forest-based bioeconomy

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT08 Insights into forest ecology, bioeconomy and Finnish forest culture 5
ME00DT09 Entrepreneurship in forest-based bioeconomy 5
ME00DT10 Business operations in forest-based bioeconomy 5
MEMI23SP-1021
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 63 71 106 45 27 36 30 41 25 81 30 15 27 18 18 30 20.5 20.5 25 40.5 40.5 30 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Perusharjoittelu 1
Perusharjoittelu 2
Syventävä harjoittelu 1
Syventävä harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Viestintätaidot
Tietokone työvälineenä
Ammattienglanti
Opinto- ja urasuunnittelu
Metsäekologia
Puut ja metsäkasvit
Metsänuudistaminen
Puu raaka-aineena
Metsänmittaus
Puunhankinnan toimintaympäristö
Metsätalouden matematiikka
Taloustieto ja metsäpolitiikka
Henkilö- ja sopimusoikeus
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Ammattiruotsi
Metsänkasvatus
Metsien terveys ja muuttuva ilmasto
Ojat ja tiet
Luonnonhoito talousmetsissä
Leimikonsuunnittelu
Puutavaran mittaus
Metsäninventointi
Metsäsuunnitelma
Puukauppa ja metsäverotus
Yrittäjyys metsäalalla
Metsäpalvelut liiketoimintana
Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö
Metsäkiinteistöjen hinnoittelu ja kauppa
Metsätilan hallinta ja sukupolvenvaihdos
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Metsätietojärjestelmät
Paikkatietoanalyysit
Digitaaliset metsäsovellukset
Kehittyvä puukauppa
Puunkorjuuoperaatioiden johtaminen
Puunhankinnan logistiikka
Monikäyttöiset metsät
Metsäalan työyhteisötaidot ja työhyvinvointi
Projektiopinnot
Opiskeluvaihtotoiminta
Perehtyminen kohdemaahan
Metsäalan kansainvälinen toimintaympäristö
Logistics in sustainable forest-based bioeconomy
Harvesting techniques in sustainable Nordic forest-based bioeconomy
Possibilities of wood energy
Insights into forest ecology, bioeconomy and Finnish forest culture
Entrepreneurship in forest-based bioeconomy
Business operations in forest-based bioeconomy

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MEMI23SP-1001
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)

(Valitaan kaikki)

195
MEMI23SP-1002
Metsätalouden viestintä

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS51 Viestintätaidot 5
ME00DS68 Tietokone työvälineenä 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MEMI23SP-1003
Metsät ja puut tutuksi

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS69 Metsäekologia 5
ME00DS70 Puut ja metsäkasvit 5
ME00DS71 Metsänuudistaminen 5
MEMI23SP-1004
Metsistä metsätalouteen

(Valitaan kaikki)

20
ME00DS72 Puu raaka-aineena 5
ME00DS73 Metsänmittaus 5
ME00DS74 Puunhankinnan toimintaympäristö 5
ME00DS75 Metsätalouden matematiikka 5
MEMI23SP-1005
Metsät ja yhteiskunta

(Valitaan kaikki)

20
ME00DS76 Taloustieto ja metsäpolitiikka 5
ME00DS77 Henkilö- ja sopimusoikeus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
MEMI23SP-1006
Metsänhoito

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS78 Metsänkasvatus 5
ME00EH44 Metsien terveys ja muuttuva ilmasto 5
ME00DS79 Ojat ja tiet 5
MEMI23SP-1007
Puunhankinta

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS80 Luonnonhoito talousmetsissä 5
ME00DS66 Leimikonsuunnittelu 5
ME00DS81 Puutavaran mittaus 5
MEMI23SP-1008
Metsäsuunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS67 Metsäninventointi 5
ME00DS82 Metsäsuunnitelma 5
ME00DS83 Puukauppa ja metsäverotus 5
MEMI23SP-1009
Metsäalan liiketoimintaosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS84 Yrittäjyys metsäalalla 5
ME00DS85 Metsäpalvelut liiketoimintana 5
ME00DS86 Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö 5
MEMI23SP-1010
Metsäomaisuuden hoito

(Valitaan kaikki)

15
ME00DS87 Metsäkiinteistöjen hinnoittelu ja kauppa 5
ME00DS88 Metsätilan hallinta ja sukupolvenvaihdos 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MEMI23SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
ME00DS89 Perusharjoittelu 1 10
ME00DS90 Perusharjoittelu 2 5
ME00DS91 Syventävä harjoittelu 1 5
ME00DS92 Syventävä harjoittelu 2 10
MEMI23SP-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MEMI23SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 45)

45
MEMI23SP-1014
Metsävaratiedon hallinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS93 Metsätietojärjestelmät 5
ME00DS94 Paikkatietoanalyysit 5
ME00DS95 Digitaaliset metsäsovellukset 5
MEMI23SP-1015
Kehittyvä puunhankinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS96 Kehittyvä puukauppa 5
ME00DS97 Puunkorjuuoperaatioiden johtaminen 5
ME00DS98 Puunhankinnan logistiikka 5
MEMI23SP-1016
Metsät ja ihminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS99 Monikäyttöiset metsät 5
ME00DT00 Metsäalan työyhteisötaidot ja työhyvinvointi 5
ME00DT01 Projektiopinnot 5
MEMI23SP-1017
Kansainvälinen metsätalous

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT02 Opiskeluvaihtotoiminta 5
ME00DT03 Perehtyminen kohdemaahan 5
ME00ES21 Metsäalan kansainvälinen toimintaympäristö 5
MEMI23SP-1018
Finnish forestry

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT05 Logistics in sustainable forest-based bioeconomy 5
ME00DT06 Harvesting techniques in sustainable Nordic forest-based bioeconomy 5
ME00DT07 Possibilities of wood energy 5
MEMI23SP-1019
Business opportunities in forest-based bioeconomy

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DT08 Insights into forest ecology, bioeconomy and Finnish forest culture 5
ME00DT09 Entrepreneurship in forest-based bioeconomy 5
ME00DT10 Business operations in forest-based bioeconomy 5
MEMI23SP-1021
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15