Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Logistiikan insinööriopinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Osaamistasi ovat logistiikkaprosessien suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat huomioida turvallisuuden, vastuullisuuden ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä digitalisaation ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot korostuvat logistisessa toimintaverkostossa. Logistiikan teknistä erityisosaamista voit hankkia itsellesi muun muassa älylogistiikan, robotiikan ja automaation aloilta.

Xamkin logistiikan koulutus tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen yritysvierailut ja vierailevat luennoitsijat. Yritysyhteistyö helpottaa sinua löytämään itsellesi opinnäytetyötoimeksiantoja ja työharjoittelupaikkoja.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

Koulutuksen sisältö

Logistiikkainsinöörin koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä.
Koulutus koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Lisäksi täydennät ammattitaitoasi vapaasti valittavilla opinnoilla.

Ydinosaamisen opinnot (165 op) sisältävät insinöörin matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja liiketalouden perusteet. Saat vahvat tiedot logistiseen ajatteluun, yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja kieliopintojen osaamisen.

Täydentävän osaaminen opinnoissa (80 op) hankit erityisosaamista logistiikan hallinnan, liiketoiminnan johtamisen ja kansainvälisten kuljetusten alalta.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) täydennät logistista osaamistasi Venäjän-kuljetusten ja logistiikan, digitalisaation tai yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.

Koulutuksen vahvuutena on kattava tarjonta kansainvälisen logistiikan ja logistiikan IT-ratkaisujen opintoja. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään koulutuksen erityisosaamista Venäjän-logistiikassa. Opintojasi voit laajentaa erikoistumalla Venäjän-kauppaan tai valitsemalla opintoja tietotekniikan, merenkulun ja liiketoiminnan logistiikan koulutuksista.
Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin perustuvat kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Opintojen toteutus

Päivätoteutuksessa opetus on pääasiassa kontaktiopetusta Xamkin Kotkan kampuksella. Osa opinnoista on verkkototeutuksina.

Monimuotototeutuksessa opiskelet itsenäisesti, mutta ohjatusti. Opiskelua ohjataan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin Kotkassa järjestettävillä lähipäivillä. Lähiviikonloppuja on noin 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuuhun. Monimuoto-opiskelu on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa ja se soveltuu vain henkilöille, joilla on jo työkokemusta. Työkokemuksen ei tarvitse olla alakohtaista.

Monimuotototeutuksessa pääosa työstä tehdään itsenäisesti kotona ja verkossa. Voit tehdä tehtävät silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Opintojen määräajoista kiinni pitäminen, esimerkiksi tehtävien palauttaminen ajallaan ja sitä kautta opintojen eteneminen on omalla vastuullasi. Monimuoto-opiskelu vaatiikin omatoimisuutta ja omien aikataulujen hallintaa.

Opintojen alkuvaiheessa kanssasi tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan työkokemuksesi ja elämäntilanteesi. Aikaisemmin soveltuvin osin suorittamasi opinnot tai osaamisesi voidaan huomioida opinnoissasi, kun haet osaamisesi tunnustamista (HOT) oman koulutuksesi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisessa osaamisessa. Hyväksiluettavan osaamisen olet voinut saavuttaa aiemmilla opintosuorituksilla tai muulla tavoin, esimerkiksi työssä.
Opinnoissasi hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Perinteisen kontaktiopetuksen lisäksi opintoihisi sisältyy muun muassa itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tenttejä, ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja. Harjoittelun myötä työelämä on koulutuksessa mukana koko opintojesi ajan.
Opintojen ohjaus

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla on myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettavien tietokoneiden) käyttöä. Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Uramahdollisuudet

Logistiikan insinöörin koulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkainsinöörit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet suunnittelun, kehittämisen, ohjaamisen ja johtamisen eri tehtäviin. Voit sijoittua myös laadunhallinnan, asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin yrityksissä, kuntien ja valtion palveluksessa.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat muun muassa
• ajojärjestelijä
• hankintapäällikkö
• kuljetuspäällikkö
• kuljetussuunnittelija
• logistiikkapäällikkö
• myyntipäällikkö
• ostaja
• terminaalipäällikkö
• tuotannonsuunnittelija
• varastoesimies

TKI ja työelämäyhteistyö

Xamk tekee yhteistyötä yritysten kanssa mahdollistaen erilaisia projekteja, yritysvierailuja ja vierailevia luennoitsijoita. Yritysyhteistyö helpottaa opinnäytetyö- ja työharjoittelupaikkojen löytämistä.

Työelämälähtöisissä projekteissa osaamisesi kasvaa tietojen, taitojen ja asenteiden osalta. Elinkeinoelämään tutustumisen lisäksi yhteistyö tuo sinulle yhteyksiä alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa (TKI) sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä alueen toimijoiden, korkeakoulun henkilöstön ja eri opiskelijoiden kanssa.

Logistiikka, monimuotototeutus
Tunnus
(LOKT23SM)
Logistiikka, monimuotototeutus
Tunnus
(LOKT22SM)
Double Degree in Logistics Engineering
Tunnus
(LOKT21SD)

Logistiikka, monimuotototeutus
Tunnus
(LOKT21SM)
Logistiikka, monimuotototeutus
Tunnus
(LOKT20SM1)

Ajoitus 31.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3185 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3187 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3184 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3185 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3064 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 16.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3065 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB61-3004 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB61-3005 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB47-3012 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB47-3013 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3041 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3042 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 11.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB64-3007 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ77-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ77-3009 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CU27-3015 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CU27-3016 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3088 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3089 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB57-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 10.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB57-3009 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 19.02.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus VV00FF50-3001
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AV00EU60-3002 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 12.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ73-3012 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ73-3013 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB68-3003 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP98-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 04.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB65-3005 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus VV00EQ41-3003 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus LO00EN59-3006 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EN59-3007 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP64-3010 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP64-3011 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB50-3006 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB50-3007 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP94-3008 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP94-3009 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP48-3020 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP48-3021 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB63-3004 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB63-3005 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB48-3011 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB48-3012 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3254 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3257 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP84-3008 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP84-3009 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB54-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB54-3009 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00CW31-3014 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus VV00DL53-3006 Ryhmät VV2024-2025
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB62-3004 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB62-3005 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 19.11.2023 Toteutuksen tunnus LO00CP82-3008 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00CP82-3009 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 16.08.2023 - 28.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00CP85-3009 Ryhmät LLKT22SD LOKT22SD
Ajoitus 12.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP85-3013 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP85-3014 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB56-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB56-3009 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB59-3004 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 12.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB59-3005 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LL00CP70-3012 Ryhmät LOKT23SD LLKT23SD LOKT21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ76-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ76-3009 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3122 Ryhmät LOKT20SM2 LLKT21SV
Ajoitus 06.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3130 Ryhmät LOKT20SM2 LLKT21SV
Ajoitus 17.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3179 Ryhmät LLKT22SV LOKT21SM LOKT21SP
Ajoitus 15.01.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3215 Ryhmät LLKT22SV LOKT21SM LOKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB58-3004 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB58-3005 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ72-3013 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ72-3014 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB49-3011 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB49-3012 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB60-3004 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00EB60-3005 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ75-3009 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LO00DZ75-3010 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3241 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3243 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 15.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3034 Ryhmät LOKT21SP
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3035 Ryhmät LOKT21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP46-3020 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LL00CP46-3021 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3223 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 16.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3077 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3052 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3053 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ77-3011 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ77-3012 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LL00CU27-3018 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LL00CU27-3019 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00CW28-3012 Ryhmät LOKT22SP LOKT24SD LLKT24SD
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LL00CP64-3013 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LL00CP64-3014 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB50-3008 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB50-3009 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LL00CP48-3022 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.05.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3301 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00CP82-3011 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 05.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB59-3007 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB59-3008 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 30.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ76-3011 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ76-3012 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 20.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3180 Ryhmät LOKT22SM LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB58-3006 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB58-3007 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ72-3016 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB60-3006 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00EB60-3007 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ75-3011 Ryhmät LOKT23SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LO00DZ75-3012 Ryhmät LOKT23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3292 Ryhmät LOKT24SP
Ajoitus 23.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3046 Ryhmät LOKT22SP
Ajoitus 01.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT12-3047 Ryhmät LOKT22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus LL00CP46-3023 Ryhmät LOKT24SP