Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogi, (nuorisokasvatus ja nuorisotyö), monimuotototeutus: YPKV23KVM

Tunnus: YPKV23KVM

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YPKV23KVM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

180
YPKV23KVM-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00DU05 Nuoren kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPKV23KVM-1003
Nuoren kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU07 Nuoren kasvu ja kehitys 5
YP00DU08 Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
YP00DU09 Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
YPKV23KVM-1004
Näkökulmia nuorisokasvatukseen

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU10 Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
YP00DU11 Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPKV23KVM-1005
Kasvatukselliset menetelmät

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU12 Liikuntakasvatus 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPKV23KVM-1006
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU14 Projektit työmuotona 5
YP00DU15 Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5
YP00DU16 Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5
YPKV23KVM-1007
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU17 Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5
YP00DU18 Yksilöohjaus 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPKV23KVM-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
YP00DU21 Nuorisokulttuurit 5
YP00DU22 Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
YPKV23KVM-1009
Yhteisöpedagogi kehittäjänä

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPKV23KVM-1010
Monialaiset työkentät

(Valitaan kaikki )

15
YP00DU23 Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5
YP00DU24 Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5
YP00DU25 Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5
YPKV23KVM-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00DU27 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPKV23KVM-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPKV23KVM-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPKV23KVM-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPKV23KVM-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPKV23KVM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 73 70 77 0 73 21 49 52 25 0 0 36.5 36.5 21 24.5 24.5 52 12.5 12.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä
Yksilöohjaus
Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen
Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi
Nuorisokulttuurit
Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus
Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä
Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö
Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö
Elämyspedagoginen ohjaus
Kouluttajana toimiminen
Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä
Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä
Pelikasvatus nuorisotyössä
Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen
Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä
Harjoittelu
Ohjausharjoittelu
Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu
Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Viestintätaidot
Nuoren kohtaaminen
Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen
Nuoren kasvu ja kehitys
Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa
Luovat ja kulttuuriset menetelmät
Opinto- ja urasuunnittelu
Liikuntakasvatus
Ympäristö- ja luontokasvatus
Ammattienglanti
Projektit työmuotona
Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta
Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Ammattiruotsi
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YPKV23KVM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

180
YPKV23KVM-1002
Ohjaus ja vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
YP00DU05 Nuoren kohtaaminen 5
YP00DU06 Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5
YPKV23KVM-1003
Nuoren kasvun tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU07 Nuoren kasvu ja kehitys 5
YP00DU08 Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5
YP00DU09 Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5
YPKV23KVM-1004
Näkökulmia nuorisokasvatukseen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU10 Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5
YP00DU11 Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
YPKV23KVM-1005
Kasvatukselliset menetelmät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU12 Liikuntakasvatus 5
YP00DU13 Ympäristö- ja luontokasvatus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
YPKV23KVM-1006
Työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyys

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU14 Projektit työmuotona 5
YP00DU15 Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5
YP00DU16 Globaalikasvatus ja monikulttuurisuuden edistäminen 5
YPKV23KVM-1007
Nuoren kasvatuksellinen kohtaaminen

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU17 Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5
YP00DU18 Yksilöohjaus 5
YP00DU19 Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen 5
YPKV23KVM-1008
Kriittisen tietoisuuden rakentuminen ja nuorten omat kulttuurit

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
YP00DU21 Nuorisokulttuurit 5
YP00DU22 Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5
YPKV23KVM-1009
Yhteisöpedagogi kehittäjänä

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
YPKV23KVM-1010
Monialaiset työkentät

(Valitaan kaikki)

15
YP00DU23 Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5
YP00DU24 Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana 5
YP00DU25 Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5
YPKV23KVM-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
YP00DU26 Ohjausharjoittelu 5
YP00DU27 Yhteisöpedagogin toimintaympäristöt-harjoittelu 10
YP00DU28 Yhteisöpedagogin syventävä harjoittelu 15
YPKV23KVM-1012
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
YPKV23KVM-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YPKV23KVM-1014
Kasvatuksen ja ohjauksen erityiskysymyksiä

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU29 Nuorten mielenterveyden tukeminen ja ehkäisevä päihdetyö 5
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU31 Kouluttajana toimiminen 5
YP00DU32 Seksuaalikasvatuksen menetelmät nuorisotyössä 5
YPKV23KVM-1015
Nuorisotyön syventäviä työmuotoja

(Valitaan opintopisteitä: 20)

5 - 20
YP00DU33 Tapahtumatuotanto kulttuurisessa nuorisotyössä 5
YP00DU34 Pelikasvatus nuorisotyössä 5
YP00DU35 Erityisen tuen tarpeessa olevan nuoren tukeminen 5
YP00DU36 Tulevaisuustyöskentely nuorisotyössä 5
YPKV23KVM-1017
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15