Siirry suoraan sisältöön

Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallintaLaajuus (2 op)

Tunnus: MO00DP00

Laajuus

2 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö

Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Oppimateriaalit

Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Anna-Liisa Immonen
Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö

Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Opiskelumateriaali

- Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
- Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
- Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Nonstop opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti. Opiskelijalla on rajattu, 2 kk aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaava opettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

Ajalla 1.6.-31.7.2024 uusia ilmoittautumisia ei hyväksytä eikä tehtäviä arvioida. Tarkemmat ohjeistukset opintojakson arviointiaikatauluihin liittyen löydät opintojakson Learn -alustalta.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: voit itse nopeuttaa etenemistä kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä: on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Palautettavassa, arviointiin vaikuttavassa raportissa teet katsauksen uuden yrityksen rahoituksesta ja riskienhallinnasta valitsemaasi yritykseen liittyen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Opiskelijan työmäärä

53 h itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Uuden yrityksen rahoitus
Riskienhallinta

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti ja saatavuutta ympäri kalenterivuoden ei voida taata. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Rahoituksen ja riskienhallinnan testit sekä soveltava raportti.

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Immonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö

Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Opiskelumateriaali

- Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
- Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
- Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on rajattu, 2 kk aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaava opettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

HUOM. ajalla 1.6.-30.7. opintojaksolle ilmoittautumisia ei hyväksytä eikä tehtäviä arvioida.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: voit itse nopeuttaa etenemistä kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä: o mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Palautettavassa, arviointiin vaikuttavassa raportissa teet katsauksen uuden yrityksen rahoituksesta ja riskienhallinnasta valitsemaasi yritykseen liittyen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso tulee suorittaa 2 kuukauden kuluessa siitä, kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Opiskelijan työmäärä

53 h itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Uuden yrityksen rahoitus
Riskienhallinta

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Ilmoittautumisaika

21.09.2022 - 06.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Immonen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö

Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Opiskelumateriaali

Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
Learnissa oleva materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Ei ryhmätöitä.

Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat testit ja palauttaa raportin omassa aikataulussasi annettua aikataulutusta aikaisemmin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään rahoitus- ja riskienhallintasuunnitelman omalle (kuvitteelliselle) yritykselle.

Opiskelijan työmäärä

55 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Uuden yrityksen rahoitus
Riskienhallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi verkkotestiä (painoarvo yht. 30 %) ja yksi palautettava raportti (painoarvo 70 %).

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

20.10.2021 - 05.12.2021

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Liisa Immonen
Vastuuopettaja

Anna-Liisa Immonen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Tunnet uuden perustettavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet.
Ymmärrät eri rahoitusmuotojen hakumenettelyt ja rahoituksen saannin ehdot.
Osaat hyödyntää yrityksen eri riskilajien suojaamiskeinoja.

Sisältö

Mitä eri rahoitusmuotoja on tarjolla uuden yrityksen perustajille?
Miten perustettavan yrityksen rahoituslaskelma tehdään?
Miten arvoidaan eri rahoitusmuotojen ehtoja?
Miten yrityksen riskianalyysi tehdään?
Mitkä ovat riskien hallinnan keinot?

Opiskelumateriaali

Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen, Edita, luku 20
Sekki & Niemi: Menesty yrittäjänä, Talentum Pro, luku 30
Learnissa oleva materiaali

Opiskelijan työmäärä

55 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaksi verkkotestiä ja raportti.

Esitietovaatimukset

Suositellaan: Yrityksen perustaminen ja markkinointi