Siirry suoraan sisältöön

Innovaatiojohtaminen digiajassaLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DP01

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Oppimateriaalit

Ideasta innovaatioon
Tuotteistaminen ja konseptointi
Kaupallistaminen liiketoiminnassa
IPR – immateriaalioikeudet ja tuotekehitys

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuopettaja

Maarit Vahvanen

Ryhmät
 • VV2024-2025
  Valinnaiset opinnot 2024-2025
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali opintojakson Learn -alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Nonstop opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti. Opiskelijalla on rajattu aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaavaopettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen. Ensimmäinen tehtävä tulee suorittaa opintojaksoalustalla näkyvän määräajan sisällä tai opiskelija poistetaan opintojaksolta.

Ajalla 1.6.-31.7.2024 uusia ilmoittautumisia ei hyväksytä eikä tehtäviä arvioida. Tarkemmat ohjeistukset opintojakson arviointiaikatauluihin liittyen löydät opintojakson Learn -alustalta.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tämän opintojakson kohdalla opiskelija voi itse nopeuttaa etenemistään kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijalla on mahdollisuus kytkeä oppimistehtäviin mielenkiintoisia yrityksiä ja tehtävät voi soveltaa myös omalle koulutusalalle/omaan työpaikkaan.

Opiskelijan työmäärä

1op=27h

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opintojaksoilla on paikkoja rajoitetusti ja saatavuutta ympäri kalenterivuoden ei voida taata. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuopettaja

Maarit Vahvanen

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali saatavilla Learn -alustan kautta.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on 4kk aikaa suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy siitä kun kurssin vastaava opettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tämän opintojakson kohdalla opiskelija voi itse nopeuttaa etenemistään kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää itsenäisen kehittämisprojektin.

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

-

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 27.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Opettaja
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
Vastuuopettaja

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Opiskelumateriaali

Vapaavalintaisesti kirjallisuus- ja materiaalilistalta relevantit ja tehtävään sopivat lähteet. Kirjallisuuslistaus löytyy opiskelualustalta Learnistä.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävissä voit halutessasi soveltaa oman organisaatiosi ja/ tai TKI:n kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät tehdään ajalla 10.1.-30.4.2022, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Tehtävissä voit halutessasi soveltaa kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

133 h itsenäistä verkkotyöskentelyä.

Toteutuksen osien kuvaus

Teema 1. Luovuus ja sen johtaminen
Teema 2. Muutoksen johtaminen ja tulevaisuuden haasteet
Teema 3. Innovaatiokulttuuri osana oppivaa organisaatiota
Teema 4. Verkostojen johtaminen ja avoin innovaatio
Teema 5. Innovaatiostrategian ja .prosessin osa-alueet
Teema 6. Innovaatiotoiminnan mittaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan Learn-alustalla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy kurssin aikana tehtävien oppimistehtävien suoritusten perusteella. Oppimistehtäviä on 6 kpl. Jokaisen oppimistehtävän maksimipisteet ovat 10 p.
Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai parityönä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 22.03.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuopettaja

Marianne Roslund

Ryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Opit tunnistamaan ja arvioimaan yrityksen toimintaympäristön muutoksia uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Osaat valita ja käyttää organisaation tilanteeseen sopivia innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Osaat hyödyntää digitaalisen teknologian mahdollisuuksia organisaation innovaatioprosessien kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat innovaatiojohtamisen peruselementit, haasteet ja edellytykset?
Mitä mahdollisuuksia innovaatiojärjestelmät tarjoavat organisaatiolle?
Miten organisaation tietoa ja osaamista johdetaan digiajassa ?
Miten innovaatiojohtamisessa hyödynnetään käyttäjiä, verkostoja ja kumppanuuksia?
Mitä ovat innovaatiojohtamisen digitaaliset alustat erityisesti avoimen innovoinnin näkökulmasta ?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Yrityksen toimintaympäristön muutosten arviointi uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen näkökulmasta.
Innovaatiojohtamisen ja innovaatioitoiminnan mittaamisen menetelmiä.
Digitalisaatio organisaation innovaatioprosesseissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsenäinen tai pienryhmätyöskentely.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pistearviointi tehtävittäin.
Arviointikriteerit annetaan tehtävien yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista.