Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DT78

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

28.03.2022 - 20.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA21SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistäminen 3 op:
Learn pohjan opiskelumateriaali

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-alustalla. Suositeltavia lisämateriaaleja Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim (e-kirja, opiskelijan käytettävissä Kaakkurissa).

Yksilölliset oppimisväylät

Terveyden edistäminen 3op:
1op. Terveyden edistämisen käsitteet, kansanterveys, terveyden edistämisen etiikka, hyvinvointianalytiikka ja tekoäly
2op Yhteisöjen terveyden edistäminen, maailman terveys

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus
Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtävän ja suorittamalla verkkotentin.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Terveyden edistäminen:

Ravitsemus: opintojakson sisällön suunnittelussa tehty sidosryhmäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistäminen:
Terveyden edistäminen 3op viikolla 20

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op:
* soveltava tehtävä määräaikaan mennessä
* tentti verkkotenttinä Learn-alustalla. Varsinaisen tentin ja kahden uusintatentin ajankohdat erikseen ilmoitettu.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessaan 135 tuntia, josta

Terveyden edistäminen 81 tuntia opiskelijan työmääränä.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus on 54 tuntia opiskelijan työmääränä.

Toteutuksen osien kuvaus

Terveyden edistäminen 3 op:
1op Terveyden edistämisen käsitteet, kansanterveys, etiikka, hyvinvointianalytiikka ja tekoäly (lähitunnit, oppimistehtävät)
2op Yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys (lähiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävät)
Verkkotentti 3op

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op:
* Ravitsemuksen analysointi, arviointi ja ohjaus (oppimistehtävä)
* Ravitsemussuositukset, kestävän kehityksen ravitsemus, erityisruokavaliot (verkkotentti)

Lisätietoja opiskelijoille

Terveyden edistäminen 3 op: lehtori Sari.Pölönen, sari.polonen@xamk.fi

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3. Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

RAVITSEMUS- JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 OP:
-oppimistehtävän suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty / täydennettävää / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen 75 % oikein
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.03.2022 - 27.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Liisa Korpivaara
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Liisa Korpivaara

Opiskelijaryhmät
 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3op) osuuden sekä Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen osuus ( 3op) sisältää lähiopetusta (kampuksella ja verkossa), itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä seminaariopetusta.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtäviä ja suorittamalla verkkotentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly

Opiskelijan työmäärä

Yleisen terveyden edistämisen osuus 3op eli 81 tuntia
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op on opiskelijan työmääränä 54 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen osuus ( 3op) sisältää lähiopetusta (kampuksella ja verkossa), itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä seminaariopetusta.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtäviä ja suorittamalla verkkotentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yleisen terveyden edistämisen osuus: Liisa Korpivaara (liisa.korpivaara(at)xamk.fi)

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus: Johanna Koskenniemi (johanna.koskenniemi(at)xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikojen puitteissa
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 31.07.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • SHMI21SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on 30 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotona verkkotehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei sisälly tähän opintojaksoon

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:
. numeerisesti arvioitava pienryhmätehtävä
. numeerisesti arvioitava yksilötehtävä
. oppimistehtävä (verkko) hyväksytty - täydenttävä, H3 taso

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* oppimistehtävä 2 arvioidaan numeraalisesti 1-5, oppimistehtävällä 1 voi korottaa yhden numeron verran

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

31.01.2022 - 11.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA21SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistämisen perusteet: Learnissa ilmoitettu materiaali.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-oppimisalustalla.
Suositeltavia lisälähteitä: Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito. SanomaPro sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim. (e-kirjana, opiskelijoiden käytettävissä Kaakkurissa).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelet ohjatusti ja itsenäisesti sekä ryhmässä sovitun aikataulun mukaisesti.

Terveyden edistäminen:
1op. Terveyden edistämisen käsitteet, kansanterveys, terveyden edistämisen etiikka, hyvinvointianalytiikka ja tekoäly
2op. Yhteisöjen terveyden edistäminen, maailman terveys

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus
Opintosisältöihin opiskelija perehtyy etukäteen ennen lähiopetustunteja, lähiopetustunneilla tehdään soveltavia ravitsemustehtäviä ja viikolla 10 opiskelija suorittaa verkkotentin.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

Tentit ja muut määräajat

Varsinaiset tentit:
Terveyden edistämisen käsitteet, yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys 3op. Verkkotentti viikolla 12. Uusintatenttiajat ilmoitettu Learn alustalla.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2op: soveltavat tehtävät viikoilla 6-10, varsinainen tentti 10.3. verkkotenttinä ja kahden uusintakerran ajankohdat ovat ilmoitettu Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Syyslukukaudella 2op; yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys toteutuu kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielisenä..

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessa 5 op = 135 h, josta

Terveyden edistäminen, yhteisöjen ja maailman terveys on 81 tuntia opiskelijan työmääränä
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus on 54 tuntia opiskelijan työmääränä.

Toteutuksen osien kuvaus

Terveyden edistäminen:
1op. Terveyden edistämisen käsitteet (lähiopetustunnit)
2op Yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys.(lähiopetustunnit, verkkotyöskentely)
Verkkotentti viikolla 12


Ravitsemus ja ravitsemusohjaus(2op):
* ravitsemuksen analysointi, arviointi ja ohjaus (lähiopetustunneilla soveltava oppimistehtävä)
* ravitsemussuositusten, kestävän kehityksen ravitsemuksen ja erityisruokavaliot (materiaaliin perehtyminen etukäteen, lähiopetustunneilla soveltavia oppimistehtäviä sekä 10.3. verkkotentti)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksojen ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Terveyden edistäminen (3op): Opettaja Tuulia Litmanen, tuulia.litmanen@xamk.fi
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op): Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 18.02.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21SM2
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 22.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 27.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • EHKT21SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- yksilötehtävien suorittaminen annettujen määräaikojen puitteissa
- numeerisesti arvioitavan ryhmätehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty ja osassa numeerinen arviointi. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta ja kaksi uusintaverkkomahdollisuutta. Hyväksyttyyn suoritukseen 50 % oikein.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

03.11.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
Vastuuhenkilö

Haija Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on 30 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.
Ravitsemus-osio 2op toteutetaan verkko-opetuksena viikoilla 45-49, jonka aikana voit edetä oman aikataulun mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ilmoitetaanopintojakson alussa.

Ravitsemus 2 op: verkkotentti ja tehtävät opintojakson ajan aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijantyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen 3 op:
' opintojakson tehtävien suorittaminen hyväksytysti
' aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen
' arviointi asteikkolla 1-5

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana H3-taso
* ravitsemustentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta. Arvioidaan numeraalisesti hyväksytty arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 07.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
Vastuuhenkilö

Haija Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • SHMI21KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 12.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Koskenniemi
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • EHKT21KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- yksilötehtävien suorittaminen annettujen määräaikojen puitteissa
- numeerisesti arvioitavan ryhmätehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä. Ryhmätehtävissä numeraalinen arviointi 1-5. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen 70 % oikein. Verkkotenttiin kaksi uusintamahdollisuutta.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Engelhardt
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • SHKT21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa suoritat ne osa-alueet, joita ei ole hyväksytty. Suorituksista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä. Ryhmätehtävissä numeraalinen arviointi 1-5. Tehtävien arviointikriteerit annetaan tehtävien yhteydessä.
- verkkotentti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen 70 % oikein. Verkkotenttiin kaksi uusintamahdollisuutta.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistämisen perusteet: Learnissa ilmoitettu materiaali.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: Opiskelumateriaali on Learn-oppimisalustalla.
Suositeltavia lisälähteitä Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito. SanomaPro sekä Mutanen ym. 2021 Ravitsemustiede. Duodecim. e-kirja (on Kaakkurissa opiskelijoiden käytettävissä).

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelet ohjatusti ja itsenäisesti sekä ryhmässä sovitun aikataulun mukaisesti.

Terveyden edistäminen:
2op. Terveyden edistämisen käsitteet, yhteisön terveyden edistäminen, kansan terveys, maailman terveys.
0,5op. Unen, levon, palautumisen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille (verkko-opiskelu)
0,5op. Yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka (verkko-opiskelu)

RAVITSEMUS JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 op:
Opintosisällöt: Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset ja kestävän kehityksen ravitsemus, ravitsemustilan arvioinnin menetelmät, erityisruokavaliot sekä ravitsemusohjaus
Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtävä ja suorittamalla verkkotentti.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

Tentit ja muut määräajat

Varsinaiset tentit:
Terveyden edistämisen käsitteet, yhteisöjen terveyden edistäminen ja maailman terveys 2op.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2op; Soveltavan tehtävän palautus määräaikaan mennessä. Verkkotentti. Varsinainen tentin ja kahdeni uusintakerran ajankohdat ovat on ilmoitettu erikseen Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessa 5 op = 135 h, josta

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op on opiskelijan työmääränä 54 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Terveyden edistäminen:
2op. Terveyden edistämisen käsitteet, yhteisön terveyden edistäminen, kansan terveys, maailman terveys.
0,5op. Unen, levon, palautumisen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille (verkko-opiskelu)
0,5op. Yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka (verkko-opiskelu)

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2op):
* Aikuisen ravitsemuksen analysoinnin, arvioinnin ja ohjauksen soveltamistehtävä
* Ravitsemussuositusten, kestävän kehityksen ravinnon sekä erityisruokavalioiden tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksojen ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: verkkototeutus. Opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.

RAVITSEMUS- JA RAVITSEMUSOHJAUS 2 OP:
-oppimistehtävän suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen 75 % oikein
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.02.2021 - 02.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Haija Kankkunen
Vastuuhenkilö

Haija Kankkunen

Opiskelijaryhmät
 • SHMI20SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa on kontaktiopetusta on sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus-osio 2op toteutetaan verkko-opetuksena, jonka aikana voit edetä oman aikataulun mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ravitsemus 2 op: tehtävät ja verkkotentti opintojakson ajan aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijantyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen 3 op:
' opintojakson tehtävien suorittaminen hyväksytysti
' aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen
' arviointi asteikkolla 1-5

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana H3-taso
* ravitsemustentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta. Arvioidaan numeraalisesti hyväksytty arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.02.2021 - 23.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Liisa Korpivaara
Vastuuhenkilö

Liisa Korpivaara

Opiskelijaryhmät
 • THKV20SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3op) osuuden sekä Ravitsemus ja ravitsemusohjaus (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen osuus ( 3op) sisältää lähiopetusta (kampuksella ja verkossa), itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä seminaariopetusta.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laatimalla oppimistehtäviä ja suorittamalla verkkotentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua

Tentit ja muut määräajat

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op -osuudessa on numeraalisesti arvioitava verkkotentti.

Opiskelijan työmäärä

Yleisen terveyden edistämisen osuus 3op eli 81 tuntia
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op on opiskelijan työmääränä 54 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Yleisen terveyden edistämisen osuus: Liisa Korpivaara (liisa.korpivaara(at)xamk.fi)

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus: Päivi Lifflander (paivi.lifflander@xamk.fi)

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikojen puitteissa
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op:
-oppimistehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä, arviointi hyväksytty, täydennettävää, hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen 75 % oikein
- verkkotentti arvioidaan numeraalisesti 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.02.2021 - 26.03.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistämisen (3 op) sekä Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan osin lähiopetuksena ja osin itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Terveyden edistäminen:
1 op. Käsitteet: promootio, preventio (prevention eri tasot, eri toimialojen ja järjestöjen merkitys), normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
1 op. Yhteisöanalyysi, soveltava osuus; indikaattoripankit, hyvinvointikertomus -> yhteisön terveyden edistämisen keinot. Maailman terveys.
0,5op. Unen, levon, palautumisen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille
0,5op. Yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka.

Ravitsemus terveyden edistämisessä:
2op. Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset. Ravitsemustilan arvioinnin menetelmät: MNA, eri sovellukset jne. Kulttuurien merkitys ravitsemuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Terveyden edistämisen (3op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti (2op) ja tehtäviä.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava osuus sekä tehtäviä, jotka palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on tehtäviä ja verkkotentti opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Terveyden edistämisen osuus on 3 op, joka on opiskelijan työmääränä 81 h.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen osuus on 2 op, joka on opiskelijan työmääränä 54 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Terveyden edistäminen: Käsitteet, terveyden edistäminen eri ikäkausina (1op). Yhteisöjen terveyden edistäminen sekä maailman terveys (1op)
Terveyden edistäminen: Uni lepo, palautuminen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille sekä yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka (0,5+0,5 op)
Ravitsemus (2op): lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Terveyden edistäminen 3 op opettajat tarkentuvat myöhemmin.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen 3 op: oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty. ´Verkkotentti arvioidaan 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op: oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävää/hylätty. Verkkotentti arvioidaan 1-5 hyväksytyn suorituksen osalta.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 18.06.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana
* tentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 23.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Virkki
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • SHKT20SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen (3 op) sekä
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Yleisen terveyden edistämisen osuuden numeerisesti arvioitava tehtävä palautetaan annetun määräajan puitteissa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
- oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana
* tentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 05.02.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Pölönen
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistämisen (3 op) sekä Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien, laaditaan oppimistehtäviä ja suoritetaan verkkotentti.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla, laaditaan oppimistehtäviä ja suoritetaan verkkotentti.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Terveyden edistämisen osuuden oppimistehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa sekä verkkotentti suoritetaan Learn-alustalla kuvattuina tenttimisaikoina.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa oppimistehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa sekä verkkotentti suoritetaan Learn-alustalla kuvattuina tenttimisaikoina.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta terveyden edistämisen osuudessa työmäärä on 81 h sekä ravitsemus ja ravitsemusohjaus osuudessa 54 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Terveyden edistäminen:
1 op. Käsitteet: promootio, preventio (prevention eri tasot, eri toimialojen ja järjestöjen merkitys), normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
1 op. Yhteisöanalyysi, soveltava osuus; indikaattoripankit, hyvinvointikertomus -> yhteisön terveyden edistämisen keinot. Maailman terveys.
0,5op. Unen, levon, palautumisen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille
0,5op. Yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka.

Ravitsemus terveyden edistämisessä:
2op. Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset. Ravitsemustilan arvioinnin menetelmät: MNA, eri sovellukset jne. Kulttuurien merkitys ravitsemuksessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Terveyden edistäminen 3 op opettaja tarkentuu myöhemmin.
Ravitsemus ja ravitsemusohjaus 2 op opettaja Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistämisen oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävää/hylätty. Hyväksytyssä 75 % oikein. verkkotentti (2op) arvioidaan numeraalisesti, hyväksytty suoritus arvosana 1-5.

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus: oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävää/hylätty. Hyväksytyssä tehtävässä 75 % oikein. Verkkotentti arvioidaan numeraalisesti, hyväksytty suoritus arvosana 1-5.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

21.09.2020 - 06.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Aila Friis
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • SHMI20KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • SHMI20KMB
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on 30 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.
Ravitsemus-osio 2op toteutetaan verkko-opetuksena viikoilla 45-49, jonka aikana voit edetä oman aikataulun mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Arvioitavat tehtävät ilmoitetaanopintojakson alussa.

Ravitsemus 2 op: verkkotentti ja tehtävät opintojakson ajan aikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla voi olla englanninkielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijantyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen 3 op:

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana H3-taso
* ravitsemustentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta. Arvioidaan numeraalisesti hyväksytty arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 06.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Aila Friis
Vastuuhenkilö

Aila Friis

Opiskelijaryhmät
 • THMI20KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Terveyden edistämisen perusteet -teoriaosuudessa kontaktiopetusta on 30 tuntia sisältäen luentoja ja case -harjoituksia. Itsenäisenä tehtävänä on arvioitavia pienryhmätehtäviä. Kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite on 80% ja pienryhmätehtävien purkutunneilla 100%.

Ravitsemus 2 op toteutetaan verkko-opintoina. Opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learn-alustalle olevien materiaalien avulla. Suoritusmuotoina verkkotentti ja tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit ahotoida opintojakson vastaavilla korkeakouluopinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa ahotoinnissa suoritat itsenäisenä tai kontaktiopetuksena puuttuvat osa-alueet.

TKI ja työelämäyhteistyö

ei sisälly tähän opintojaksoon

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ravitsemus 2 op: ravitsemustentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta

Kansainvälinen yhteistyö

Voi sisältää englannin kielistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveyden edistäminen:

Ravitsemus- ja ravitsemusohjaus (2 op):
* oppimistehtävät H3-taso
* ravitsemustentti arvioidaan numeraalisesti. Hyväksytty taso 1-5.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • EHKT20KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen osuuden (3 op) materiaalit ovat Learnissa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
-oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana
* tentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

31.08.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Sari Engelhardt
Vastuuhenkilö

Sari Engelhardt

Opiskelijaryhmät
 • SHKT20KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Yleisen terveyden edistämisen osuuden (3 op) materiaalit ovat Learnissa.

Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) materiaalit ovat Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Yleisen terveyden edistämisen (3 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalien ja tehtävien avulla verkossa.
Ravitsemus ja ravitsemusohjauksen (2 op) osuuden opintosisällöt opiskellaan itsenäisesti Learnin materiaalinen avulla. Suoritustapoihin kuuluu verkkotentti ja tehtäviä.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Ravitsemus ja ravitsemusohjaus -osuudessa on verkkotentti ja tehtäviä opintojakson aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan on mahdollista suunnitella työskentelynsä niin, että kuormitus (5 x 27 = 135h opiskelijan työtä) jakautuu tasaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleisen terveyden edistämisen osuus (3 op):
-oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana; myöhästyneitä tehtäviä ei oteta vastaan
- numeerisesti arvioitavan tehtävän suorittaminen määräpäivään mennessä - tehtävän arviointikriteerit annetaan tehtävän yhteydessä

Ravitsemus- ja ravitsemusohjauksen osuus (2 op):
* oppimistehtävien suorittaminen opintojakson aikana
* ravitsemustentin suorittaminen verkkotenttinä: varsinainen verkkotentti ja kaksi uusintaverkkotenttimahdollisuutta

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuulia Litmanen
 • Anni Kemppainen
 • Päivi Lifflander
Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät
 • SHSA20KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Terveyden edistäminen
Osaat soveltaa terveyden edistämisen teorioita ja näyttöön perustuvia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen hoitotyössä.
Osaat arvioida yksilöiden ja ryhmien terveyden edistämisen tarpeita.
Osaat kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärrät terveyden edistämisen eettiset periaatteet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille.
Tunnistat olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaat tuoda ne osaksi asiakkaiden/potilaiden terveyden edistämistä.

Ravitsemus
Osaat soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja suomalaisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Osaat integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
Osaat arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja ohjata vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan asiantuntijalle.

Sisältö

Terveyden edistäminen
Miten terveys ja sairaus määritellään?
Mitkä ovat terveyden edistämisen periaatteet?
Mikä merkitys on terveyden edistämisellä kansanterveydelle? (sisältää prevention)
Miten terveyttä edistetään kuntien eri toimialoilla?
Mitä tarkoittaa terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus?
Miten terveyden edistämisen eettiset periaatteet ohjaavat sosiaali- ja terveysalan suunnittelua?
Miten huomioit eettisyyden terveyden edistämisessä?
Mikä yhteys on elintavoilla terveyteen?
Miten terveyteen liittyvää riskikäyttäytymistä tunnistetaan varhain ja ehkäistään?
Miten terveyden edistämisessä voidaan hyödyntää hyvinvointianalytiikkaa ja tekoälyä?
Minkälaisia rekisteri- ja tilastotietoja voit hyödyntää terveyden edistämisessä?
Miten edistät yhteisön terveyttä?
Miten seuraat ja arvioit terveyden edistämistä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä?

Ravitsemus
Mitkä ovat kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset?
Miten sovellat ravitsemussuositusten sisältöjä asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa?
Miten toteutat ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa Käypä hoito -suositusten mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Terveyden edistämisen perusteet: suositeltava materiaali mm. Sihvo M. & Karvonen S. (toim) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus -lähestymistapoja ja ratkaisuja, muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Ravitsemus: Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-oppimisalustalla.
Suositeltava lähde Voutilainen ym. 2015. Ravitsemustaito. SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen sekä opiskelet ohjatusti ja itsenäisesti sekä ryhmässä verkossa sovitun aikataulun mukaisesti.

Terveyden edistäminen:
1 op. Käsitteet: promootio, preventio (prevention eri tasot, eri toimialojen ja järjestöjen merkitys), normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus, (verkko)
1 op. Yhteisöanalyysi, soveltava osuus; indikaattoripankit, hyvinvointikertomus -> yhteisön terveyden edistämisen keinot. Maailman terveys.
0,5op. Unen, levon, palautumisen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille
0,5op. Yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka.

Ravitsemus terveyden edistämisessä:
2op. Eri ikä-ikäryhmien ravitsemussuositukset. Ravitsemustilan arvioinnin menetelmät: MNA, eri sovellukset jne. Kulttuurien merkitys ravitsemuksessa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi / projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojaksoa vastaavalla amk-opinnoilla joko kokonaan tai osittain. Osittaisessa hyväksiluvussa suoritat ne osa-alueet, joista ei ole hyväksilukua, joko muun ryhmän mukana tai verkko-opintoina.

Tentit ja muut määräajat

Varsinaiset tentit: Terveyden edistämisen käsitteet, yhteisöjen terveyden edistämien ja maailman terveys 2op ja Ravitsemus erikseen osoitettuina tenttipäivinä. Kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä (erikseen ilmoitettu).

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuudessa 5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksojen ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.

Toteutus englanninkielisenä erikseen mainittuna ajankohtana.

Terveyden edistäminen: Käsitteet ja yhteisöanalyysi sekä maailman terveys (2op): lehtori Tuulia Litmanen, tuulia.litmanen@xamk.fi
Terveyden edistäminen: Uni lepo, palautuminen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnille sekä yksinäisyys, syrjäytymisen ehkäisy, terveyserot, terveyden edistämisen etiikka (0,5+0,5 op): tuntiopettaja Anni Kemppainen, anni.kemppainen@xamk.fi
Ravitsemus (2op): lehtori Päivi Lifflander, paivi.lifflander@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi aloittavan sairaanhoitajaopiskelijan osaamistavoitteiden mukainen taso 3.
Terveyden edistämisen perusteet, 2op, arvioidaan numeraalisesti asteikolla 1-5.