Siirry suoraan sisältöön

KriisityöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV19

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Syvennät osaamistasi erilaisista kriiseistä (kehityskriisit elämäntilanteeseen liittyvä ja äkilliset traumaattiset kriisit).
Syvennät osaamistasi yksilöllisistä reagointitavoista kriiseihin.
Syvennät osaamistasi ammatillisen tuen tarpeen tunnistamisesta kriisitilanteessa, sekä eri kriisityömenetelmien käytöstä.
Syvennät osaamistasi post-traumaattisen stressihäiriön tunnistamisesta ja sen hoitomuodoista.
Syvennät osaamistasi yksilö- ja ryhmämenetelmistä sekä hoidollisesta ja tukea antavasta vuorovaikutuksesta kriisitilanteissa.

Sisältö

Miten tunnistat erilaiset kriisit?
Miten tunnistat ihminen yksilöllisen reagointitavan kriiseihin?
Miten tunnistat ammatillisen tuen tarpeen kriisitilanteessa?
Miten käytät erilaisia kriisityön menetelmiä?
Miten käytät erilaisia yksilö- ja ryhmämenetelmiä sekä hoidollista ja tukea antavaa vuorovaikutusta kriisissä olevan ihmisen hoidossa?
Miten tunnistat post-traumaattisen stressihäiriön ja miten hoidat siitä kärsivää ihmistä?