Siirry suoraan sisältöön

Johdatus JavaScript-ohjelmointiinLaajuus (3 op)

Tunnus: VV00EN20

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ratkaisemaan yksinkertaisia ohjelmointiongelmia ja perehtyä ohjelmoinnin perusrakenteisiin.

Sisältö

JavaScript-ohjelmointikielen perusteet. Näitä ovat esimerkiksi muuttujat, valinta- ja toistorakenteet sekä funktiot.
Oppimateriaalina ovat opettajan laatimat esimerkkiohjelmat kommentteineen ja verkosta vapaasti saatava materiaali.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 28.02.2022

Ajoitus

01.10.2021 - 30.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 300

Tutkinto-ohjelma
  • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
  • Arto Väätäinen
Vastuuhenkilö

Arto Väätäinen

Opiskelijaryhmät
  • VV2021-2022
    Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia ratkaisemaan yksinkertaisia ohjelmointiongelmia ja perehtyä ohjelmoinnin perusrakenteisiin.

Sisältö

JavaScript-ohjelmointikielen perusteet. Näitä ovat esimerkiksi muuttujat, valinta- ja toistorakenteet sekä funktiot.
Oppimateriaalina ovat opettajan laatimat esimerkkiohjelmat kommentteineen ja verkosta vapaasti saatava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava. Opintotojakso sisältää verkkoharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Opiskelijan työmäärä

Harjoitukset yhteensä noin 80 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Kaikki opintomateriaalit, ja harjoitustehtävät ovat Learnissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
Avoimen AMKin opiskelijoille
CampusOnlineopiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Annettujen tehtävien hyväksytty palautus.