Siirry suoraan sisältöön

Energiatekniikan erikoistyötLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EQ09

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• ratkaista energia-alan ongelman
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin
• työskennellä tuloksekkaasti sekä yksin että ryhmässä

Sisältö

• Miten määrittelet ja rajaat kohteena olevan tutkimus- selvitys- tai kehittämistehtävän?
• Miten sovellat aiemmin oppimaasi sekä hankkimaasi uutta tietoa tehtävän ratkaisemiseksi?
• Kuinka esittelet ja havainnollistat ratkaisusi?

Ilmoittautumisaika

06.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

2 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Vesa Kankkunen
 • Hannu Sarvelainen
 • Kalle Tarhonen
Vastuuhenkilö

Hannu Sarvelainen

Opiskelijaryhmät
 • VOKTEN22S
  Energiatekniikka, vaihto-opiskelijat
 • ENKT20SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• ratkaista energia-alan ongelman
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin
• työskennellä tuloksekkaasti sekä yksin että ryhmässä

Sisältö

• Miten määrittelet ja rajaat kohteena olevan tutkimus- selvitys- tai kehittämistehtävän?
• Miten sovellat aiemmin oppimaasi sekä hankkimaasi uutta tietoa tehtävän ratkaisemiseksi?
• Kuinka esittelet ja havainnollistat ratkaisusi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy jonkin verran TKI- ja työelämäyhteistyötä. TKI-hankkeiden ja yritysten tilanteen mukaan joitain harjoitustehtäviä voi olla toimeksiantoina.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2022 - 31.01.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 31.07.2023

Laajuus

2 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:
• ratkaista energia-alan ongelman
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin
• työskennellä tuloksekkaasti sekä yksin että ryhmässä

Sisältö

• Miten määrittelet ja rajaat kohteena olevan tutkimus- selvitys- tai kehittämistehtävän?
• Miten sovellat aiemmin oppimaasi sekä hankkimaasi uutta tietoa tehtävän ratkaisemiseksi?
• Kuinka esittelet ja havainnollistat ratkaisusi?

Arviointiasteikko

1-5