Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja, verkkopainotteinen monimuotototeutus: SHMI23KVM

Tunnus: SHMI23KVM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
SHMI23KVM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
SHMI23KVM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
SHMI23KVM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki)

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
SHMI23KVM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki)

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
SHMI23KVM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
SHMI23KVM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
SHMI23KVM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki)

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
SHMI23KVM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
SHMI23KVM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki)

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
SHMI23KVM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
SHMI23KVM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SHMI23KVM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
SHMI23KVM-1013
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV12 Päivystys- ja tehohoitotyö 5
HT00DV13 Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5
HT00DV14 Syventävä sisätautien hoitotyö 5
SHMI23KVM-1014
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV15 Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5
HT00EK84 Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä 5
HT00DV17 Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5
SHMI23KVM-1015
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV18 Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5
HT00EK85 Kriisi- ja traumatyö 5
HT00DV20 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
SHMI23KVM-1016
Monialainen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
HT00EK86 Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 5
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
HT00DV23 Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5
SHMI23KVM-1017
Täydentävä kliininen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
HT00DW99 Täydentävä kliininen harjoittelu 15
SHMI23KVM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 210 30 61 61 88 30 30.5 30.5 32 29 78 10 15 15 30.5 21.5 9 32 19 10 78 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu
Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kliininen harjoittelu 1
Kliininen harjoittelu 2
Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu
Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kliininen harjoittelu 3
Kliininen harjoittelu 4
Täydentävä kliininen harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Lääkehoito
Hoitotyön viestintätaidot
Hoitotyön englanti
Hoitotyön ruotsi
Terveyden edistäminen ja ravitsemus
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Päivystys- ja tehohoitotyö
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö
Syventävä sisätautien hoitotyö
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta
Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö
Kriisi- ja traumatyö
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä
Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä
Yrityksen perustaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHMI23KVM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
SHMI23KVM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
SHMI23KVM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki)

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
SHMI23KVM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki)

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
SHMI23KVM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
SHMI23KVM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
SHMI23KVM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki)

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
SHMI23KVM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
SHMI23KVM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki)

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
SHMI23KVM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
SHMI23KVM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SHMI23KVM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
SHMI23KVM-1013
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV12 Päivystys- ja tehohoitotyö 5
HT00DV13 Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5
HT00DV14 Syventävä sisätautien hoitotyö 5
SHMI23KVM-1014
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV15 Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5
HT00EK84 Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä 5
HT00DV17 Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5
SHMI23KVM-1015
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV18 Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5
HT00EK85 Kriisi- ja traumatyö 5
HT00DV20 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
SHMI23KVM-1016
Monialainen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
HT00EK86 Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 5
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
HT00DV23 Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5
SHMI23KVM-1017
Täydentävä kliininen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
HT00DW99 Täydentävä kliininen harjoittelu 15
SHMI23KVM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5