Siirry suoraan sisältöön

Leikkaus- ja anestesiahoitotyöLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV13

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilasturvallisuutta varmentavia toimintamalleja
Hallitset aseptisen toiminnan omassasi ja tiimisi työskentelyssä ja potilaan hoidossa
Osaat soveltaa yleisesti käytettäviä leikkaus- ja anestesiamenetelmiä ja tiedät niiden käyttöaiheet ja perustekniikat
Osaat käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä hoito- ja valvontalaitteita
Hallitset perioperatiivisen kirjaamisen ja raportoinnin periaatteet
Osaat kuvata eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutukset anestesiaan ja anestesian suunnitteluun.
Osaat kuvata kivun patofysiologian ja arvioida, suunnitella ja toteuttaa kivun hoitoa näyttöön perustuen.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoidon.
Osaat tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa leikkaus- ja anestesiakomplikaatioita.
Osaat kuvata erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät.
Osaat työskennellä moniammatillisen leikkaustiimin jäsenenä ja toimia sairaanhoitajan rooleissa leikkaussalissa.
Osaat tunnistaa eettiset haasteet ja velvollisuutesi.
Osaat toimia vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.
Osaat ohjata kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen.
Osaat tunnistaa omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Hallitset kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tarkkailun ja hoidon.
Osaat toteuttaa intraoperatiivista hoitotyötä tukea saaden.

Sisältö

Miten toteutat potilasturvallisuutta ja aseptiikan varmentavia toimintamalleja moniammatillisessa tiimityössä leikkaus-anestesiahoitotyössä sairaanhoitajan eri rooleissa?
Miten toteutat ja arvioit potilaan hoitoa ennen anestesiaa, sen aikana ja jälkeen?
Miten toteutat ja arvioit potilaan leikkaushoitotyötä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana?
Mitkä ovat leikkaus- anestesiahoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet ja miten niitä
huolletaan?
Miten kirjaat ja raportoit potilaan hoidon eri vaiheissa leikkaus-anestesiahoitotyössä?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkehoidon ja kivun hoidon?
Miten tunnistat, ehkäiset ja hoidat leikkaus-ja anestesiakomplikaatioita?
Mitkä ovat erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät?
Miten toimit eettisesti haasteellisissa tilanteissa?
Miten toimit vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä?
Miten ohjaat kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja toimit turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten tuet omaisia kirurgisen potilaan kuntoutumisen tukena?

Ilmoittautumisaika

18.03.2024 - 28.03.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 30.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Kouvolan kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Jaana Dillström
 • Tarja Turtiainen
 • Maria Ajanto
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilasturvallisuutta varmentavia toimintamalleja
Hallitset aseptisen toiminnan omassasi ja tiimisi työskentelyssä ja potilaan hoidossa
Osaat soveltaa yleisesti käytettäviä leikkaus- ja anestesiamenetelmiä ja tiedät niiden käyttöaiheet ja perustekniikat
Osaat käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä hoito- ja valvontalaitteita
Hallitset perioperatiivisen kirjaamisen ja raportoinnin periaatteet
Osaat kuvata eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutukset anestesiaan ja anestesian suunnitteluun.
Osaat kuvata kivun patofysiologian ja arvioida, suunnitella ja toteuttaa kivun hoitoa näyttöön perustuen.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoidon.
Osaat tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa leikkaus- ja anestesiakomplikaatioita.
Osaat kuvata erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät.
Osaat työskennellä moniammatillisen leikkaustiimin jäsenenä ja toimia sairaanhoitajan rooleissa leikkaussalissa.
Osaat tunnistaa eettiset haasteet ja velvollisuutesi.
Osaat toimia vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.
Osaat ohjata kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen.
Osaat tunnistaa omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Hallitset kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tarkkailun ja hoidon.
Osaat toteuttaa intraoperatiivista hoitotyötä tukea saaden.

Sisältö

Miten toteutat potilasturvallisuutta ja aseptiikan varmentavia toimintamalleja moniammatillisessa tiimityössä leikkaus-anestesiahoitotyössä sairaanhoitajan eri rooleissa?
Miten toteutat ja arvioit potilaan hoitoa ennen anestesiaa, sen aikana ja jälkeen?
Miten toteutat ja arvioit potilaan leikkaushoitotyötä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana?
Mitkä ovat leikkaus- anestesiahoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet ja miten niitä
huolletaan?
Miten kirjaat ja raportoit potilaan hoidon eri vaiheissa leikkaus-anestesiahoitotyössä?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkehoidon ja kivun hoidon?
Miten tunnistat, ehkäiset ja hoidat leikkaus-ja anestesiakomplikaatioita?
Mitkä ovat erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät?
Miten toimit eettisesti haasteellisissa tilanteissa?
Miten toimit vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä?
Miten ohjaat kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja toimit turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten tuet omaisia kirurgisen potilaan kuntoutumisen tukena?

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria (3op) opiskellaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkossa.
Laboraatiot ja simulaatiot (2op) toteutetaan omilla kampuksilla.

Savonlinnan kampuksen harjoituspäivät ovat: 20.8 - 21.8.2024.
Mikkelin kampuksen harjoituspäivät ovat: 20.8. - 21.8.2024.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää tutustumiskäynnin leikkausosastolle.

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

katri.rissanen@xamk.fi (teoria + harjoitukset Kotkassa)
tarja.turtiainen@xamk.fi/ jaana.dillstrom@xamk.fi (harjoitukset Savonlinnassa)
maria.ajanto@xamk.fi /harjoitukset Mikkelissä)

EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
- Moduli Hoitotyön ammatilliset perusteet 25op + pre- ja kliininen harjoittelu 10op
- Moduli Terveyden edistäminen 10op
- Sisätautien hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Gerontologinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kliininen harjoittelu 1 25op
- Akuutti- ja tehohoitotyö 5op + harjoitukset¨

Opettaja lisää opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat Learniin.
Opintojakson aloituksesta infotaan ja aloitusohjeet annetaan pepin viestillä.
Learnista löydät info-videon, josta aloitat opiskelusi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam-tentti 100% arvosanasta (0-5)
Oppiportin laiteajokortit (Hyväksytty)
Laboraatiot ja simulaatiot (Hyväksytty)

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Jaana Dillström
 • Tarja Turtiainen
 • Maria Ajanto
Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilasturvallisuutta varmentavia toimintamalleja
Hallitset aseptisen toiminnan omassasi ja tiimisi työskentelyssä ja potilaan hoidossa
Osaat soveltaa yleisesti käytettäviä leikkaus- ja anestesiamenetelmiä ja tiedät niiden käyttöaiheet ja perustekniikat
Osaat käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä hoito- ja valvontalaitteita
Hallitset perioperatiivisen kirjaamisen ja raportoinnin periaatteet
Osaat kuvata eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutukset anestesiaan ja anestesian suunnitteluun.
Osaat kuvata kivun patofysiologian ja arvioida, suunnitella ja toteuttaa kivun hoitoa näyttöön perustuen.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoidon.
Osaat tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa leikkaus- ja anestesiakomplikaatioita.
Osaat kuvata erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät.
Osaat työskennellä moniammatillisen leikkaustiimin jäsenenä ja toimia sairaanhoitajan rooleissa leikkaussalissa.
Osaat tunnistaa eettiset haasteet ja velvollisuutesi.
Osaat toimia vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.
Osaat ohjata kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen.
Osaat tunnistaa omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Hallitset kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tarkkailun ja hoidon.
Osaat toteuttaa intraoperatiivista hoitotyötä tukea saaden.

Sisältö

Miten toteutat potilasturvallisuutta ja aseptiikan varmentavia toimintamalleja moniammatillisessa tiimityössä leikkaus-anestesiahoitotyössä sairaanhoitajan eri rooleissa?
Miten toteutat ja arvioit potilaan hoitoa ennen anestesiaa, sen aikana ja jälkeen?
Miten toteutat ja arvioit potilaan leikkaushoitotyötä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana?
Mitkä ovat leikkaus- anestesiahoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet ja miten niitä
huolletaan?
Miten kirjaat ja raportoit potilaan hoidon eri vaiheissa leikkaus-anestesiahoitotyössä?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkehoidon ja kivun hoidon?
Miten tunnistat, ehkäiset ja hoidat leikkaus-ja anestesiakomplikaatioita?
Mitkä ovat erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät?
Miten toimit eettisesti haasteellisissa tilanteissa?
Miten toimit vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä?
Miten ohjaat kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja toimit turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten tuet omaisia kirurgisen potilaan kuntoutumisen tukena?

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria (3op) opiskellaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkossa.
Laboraatiot ja simulaatiot (2op) toteutetaan omilla kampuksilla.

Harjoitukset ja simulaatiot Savonlinnan kampuksen opiskelijoille: 6.5. - 7.5. 2024

TKI ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää tutustumiskäynnin leikkausosastolle.

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

katri.rissanen@xamk.fi (teoria + harjoitukset Kotkassa)
tarja.turtiainen@xamk.fi/ jaana.dillstrom@xamk.fi (harjoitukset Savonlinnassa)
maria.koski@xamk.fi /harjoitukset Mikkelissä)

EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
- Moduli Hoitotyön ammatilliset perusteet 25op + pre- ja kliininen harjoittelu 10op
- Moduli Terveyden edistäminen 10op
- Sisätautien hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Gerontologinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kliininen harjoittelu 1 25op
- Akuutti- ja tehohoitotyö 5op + harjoitukset¨

Opettaja lisää opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat Learniin.
Opintojakson aloituksesta infotaan ja aloitusohjeet annetaan pepin viestillä.
Learnista löydät info-videon, josta aloitat opiskelusi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam-tentti 50% arvosanasta (0-5)
mahdollinen Videoluento (10-15min) 50% arvosanasta (0-5)
Oppiportin laiteajokortit (Hyväksytty)
Laboraatiot ja simulaatiot (Hyväksytty)

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Dillström
 • Katri Rissanen
 • Tarja Turtiainen
 • Maria Ajanto
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilasturvallisuutta varmentavia toimintamalleja
Hallitset aseptisen toiminnan omassasi ja tiimisi työskentelyssä ja potilaan hoidossa
Osaat soveltaa yleisesti käytettäviä leikkaus- ja anestesiamenetelmiä ja tiedät niiden käyttöaiheet ja perustekniikat
Osaat käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä hoito- ja valvontalaitteita
Hallitset perioperatiivisen kirjaamisen ja raportoinnin periaatteet
Osaat kuvata eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutukset anestesiaan ja anestesian suunnitteluun.
Osaat kuvata kivun patofysiologian ja arvioida, suunnitella ja toteuttaa kivun hoitoa näyttöön perustuen.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoidon.
Osaat tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa leikkaus- ja anestesiakomplikaatioita.
Osaat kuvata erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät.
Osaat työskennellä moniammatillisen leikkaustiimin jäsenenä ja toimia sairaanhoitajan rooleissa leikkaussalissa.
Osaat tunnistaa eettiset haasteet ja velvollisuutesi.
Osaat toimia vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.
Osaat ohjata kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen.
Osaat tunnistaa omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Hallitset kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tarkkailun ja hoidon.
Osaat toteuttaa intraoperatiivista hoitotyötä tukea saaden.

Sisältö

Miten toteutat potilasturvallisuutta ja aseptiikan varmentavia toimintamalleja moniammatillisessa tiimityössä leikkaus-anestesiahoitotyössä sairaanhoitajan eri rooleissa?
Miten toteutat ja arvioit potilaan hoitoa ennen anestesiaa, sen aikana ja jälkeen?
Miten toteutat ja arvioit potilaan leikkaushoitotyötä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana?
Mitkä ovat leikkaus- anestesiahoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet ja miten niitä
huolletaan?
Miten kirjaat ja raportoit potilaan hoidon eri vaiheissa leikkaus-anestesiahoitotyössä?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkehoidon ja kivun hoidon?
Miten tunnistat, ehkäiset ja hoidat leikkaus-ja anestesiakomplikaatioita?
Mitkä ovat erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät?
Miten toimit eettisesti haasteellisissa tilanteissa?
Miten toimit vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä?
Miten ohjaat kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja toimit turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten tuet omaisia kirurgisen potilaan kuntoutumisen tukena?

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria (3op) opiskellaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkossa.
Laboraatiot ja simulaatiot (2op) toteutetaan omilla kampuksilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää tutustumiskäynnin leikkausosastolle.

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

katri.rissanen@xamk.fi (teoria + harjoitukset Kotkassa)
tarja.turtiainen@xamk.fi/ jaana.dillstrom@xamk.fi (harjoitukset Savonlinnassa)
maria.koski@xamk.fi /harjoitukset Mikkelissä)

EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
- Moduli Hoitotyön ammatilliset perusteet 25op + pre- ja kliininen harjoittelu 10op
- Moduli Terveyden edistäminen 10op
- Sisätautien hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Gerontologinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kliininen harjoittelu 1 25op
- Akuutti- ja tehohoitotyö 5op + harjoitukset¨

Opettaja lisää opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat Learniin.
Opintojakson aloituksesta infotaan ja aloitusohjeet annetaan pepin viestillä.
Learnista löydät info-videon, josta aloitat opiskelusi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam-tentti 50% arvosanasta (0-5)
Videoluento (10-15min) 50% arvosanasta (0-5)
Oppiportin laiteajokortit (Hyväksytty)
Laboraatiot ja simulaatiot (Hyväksytty)

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Toimipiste
 • Kotkan kampus
 • Mikkelin kampus
 • Savonlinnan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Rissanen
 • Jaana Dillström
 • Tarja Turtiainen
 • Maria Ajanto
Vastuuopettaja

Katri Rissanen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Osaat soveltaa perioperatiivisessa hoitotyössä potilasturvallisuutta varmentavia toimintamalleja
Hallitset aseptisen toiminnan omassasi ja tiimisi työskentelyssä ja potilaan hoidossa
Osaat soveltaa yleisesti käytettäviä leikkaus- ja anestesiamenetelmiä ja tiedät niiden käyttöaiheet ja perustekniikat
Osaat käyttää perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä hoito- ja valvontalaitteita
Hallitset perioperatiivisen kirjaamisen ja raportoinnin periaatteet
Osaat kuvata eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutukset anestesiaan ja anestesian suunnitteluun.
Osaat kuvata kivun patofysiologian ja arvioida, suunnitella ja toteuttaa kivun hoitoa näyttöön perustuen.
Osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kirurgisen potilaan lääkehoidon.
Osaat tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa leikkaus- ja anestesiakomplikaatioita.
Osaat kuvata erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät.
Osaat työskennellä moniammatillisen leikkaustiimin jäsenenä ja toimia sairaanhoitajan rooleissa leikkaussalissa.
Osaat tunnistaa eettiset haasteet ja velvollisuutesi.
Osaat toimia vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.
Osaat ohjata kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osaa toimia turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen.
Osaat tunnistaa omaisten merkityksen potilaan kuntoutumisen tukena.
Hallitset kirurgisen potilaan pre- ja postoperatiivisen tarkkailun ja hoidon.
Osaat toteuttaa intraoperatiivista hoitotyötä tukea saaden.

Sisältö

Miten toteutat potilasturvallisuutta ja aseptiikan varmentavia toimintamalleja moniammatillisessa tiimityössä leikkaus-anestesiahoitotyössä sairaanhoitajan eri rooleissa?
Miten toteutat ja arvioit potilaan hoitoa ennen anestesiaa, sen aikana ja jälkeen?
Miten toteutat ja arvioit potilaan leikkaushoitotyötä ennen leikkausta ja leikkauksen aikana?
Mitkä ovat leikkaus- anestesiahoitotyössä käytettävät välineet ja laitteet ja miten niitä
huolletaan?
Miten kirjaat ja raportoit potilaan hoidon eri vaiheissa leikkaus-anestesiahoitotyössä?
Miten arvioit, suunnittelet ja toteutat kirurgisen potilaan lääkehoidon ja kivun hoidon?
Miten tunnistat, ehkäiset ja hoidat leikkaus-ja anestesiakomplikaatioita?
Mitkä ovat erikoisalojen kirurgiaan kuuluvat keskeiset leikkausmenetelmät?
Miten toimit eettisesti haasteellisissa tilanteissa?
Miten toimit vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä?
Miten ohjaat kirurgista (elektiivinen, päiväkirurginen, päivystys) potilasta niin, että hän sitoutuu hoitoonsa ja toimit turvallisesti ja kuntoutumistaan edistäen?
Miten tuet omaisia kirurgisen potilaan kuntoutumisen tukena?

Opiskelumateriaali

Learn

Yksilölliset oppimisväylät

Teoria (3op) opiskellaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkossa.
Laboraatiot ja simulaatiot (2op) toteutetaan omilla kampuksilla.

Savonlinnan kamupuksen laboraatio- ja simulaatiharjoitukset: 3.10.- 5.10.2022.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voi sisältää tutustumiskäynnin leikkausosastolle.

Tentit ja muut määräajat

Kuvataan learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

ei

Opiskelijan työmäärä

5x27h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

katri.rissanen@xamk.fi (teoria + harjoitukset Kotkassa)
tarja.turtiainen@xamk.fi/ jaana.dillstrom@xamk.fi (harjoitukset Savonlinnassa)
maria.koski@xamk.fi /harjoitukset Mikkelissä)

EDELTÄVYYSEHDOT: Hyväksytysti suoritetut
- Moduli Hoitotyön ammatilliset perusteet 25op + pre- ja kliininen harjoittelu 10op
- Moduli Terveyden edistäminen 10op
- Sisätautien hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Gerontologinen hoitotyö 5op + harjoitukset
- Kliininen harjoittelu 1 25op
- Akuutti- ja tehohoitotyö 5op + harjoitukset¨

Opettaja lisää opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat Learniin.
Opintojakson aloituksesta infotaan ja aloitusohjeet annetaan pepin viestillä.
Learnista löydät info-videon, josta aloitat opiskelusi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Exam-tentti 50% arvosanasta (0-5)
Videoluento (10-15min) 50% arvosanasta (0-5)
Oppiportin laiteajokortit (Hyväksytty)
Laboraatiot ja simulaatiot (Hyväksytty)