Siirry suoraan sisältöön

Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissäLaajuus (5 op)

Tunnus: HT00DV23

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tiedät miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen.
Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa.
Osaat ohjata asiakasta seksuaaliterveyttä edistävien apuvälineiden käyttöön.
Tunnistat asenteisiin liittyviä haasteita seksuaaliterveyden edistämisessä ja osaat vaikuttaa oman työyhteisösi asenneilmapiiriin.

Sisältö

Miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen?
Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa?
Miten seksuaaliterveyttä voidaan edistää apuvälineiden avulla?
Miten yksilön ja koko työyhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa asiakkaan seksuaalisuuden huomioimiseen hoito- ja kuntoutusprosessissa?

Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 12.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • HYS2024-2025
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Tiedät miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen.
Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa.
Osaat ohjata asiakasta seksuaaliterveyttä edistävien apuvälineiden käyttöön.
Tunnistat asenteisiin liittyviä haasteita seksuaaliterveyden edistämisessä ja osaat vaikuttaa oman työyhteisösi asenneilmapiiriin.

Sisältö

Miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen?
Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa?
Miten seksuaaliterveyttä voidaan edistää apuvälineiden avulla?
Miten yksilön ja koko työyhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa asiakkaan seksuaalisuuden huomioimiseen hoito- ja kuntoutusprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learnissa.
Lisäksi tarvitset opintojakson tekemiseen näitä kirjoja:

1) Seksuaalisuus (2006). Toim. D., Apter, Väisälä, L. ja Kaimola, K.
2) Seksuaalisuus hoitotyössä (2010; Ryttyläinen, K. ja Valkama, S.)

Yksilölliset oppimisväylät

Jos olet käynyt seksuaalineuvojakoulutuksen, niin olethan yhteydessä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu osittain opintotehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu sekä tehtäviä että Learnissa oleva tentti. Saat näistä tiedon opintojakson alussa (Learnissa).
Huomioi, että osalla tehtävistä on eri palautusaika, ja ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa noin kahden viikon kuluessa opintojakson avautumisesta (ks. Learnista tarkempi aikataulu).

Laitamme ennen opintojakson alkua kaikille opintojaksolle hyväksytyille Pepin kautta viestin, jossa saat tarkempaa tietoa mm. tehtävien palautusaikatauluista. Huomaa, että ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa kahden viikon sisällä opintojakson alkamisesta.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Osio 1 Minä seksuaaliterveyden edistäjänä

Osio 2 Seksuaaliterveyden toimintaympäristö

Osio 3 Vammaisuuden ja vammautumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 4 Sairauden ja sairastumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 5 Seksuaaliset toimintahäiriöt

Osio 6 Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Osio 7 Learn-tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna
• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto -ja urasuunnittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I
• Äitiys-, perhe- ja naisenhoitotyö (tämä voi toteutua saman lukukauden aikana)

2022-opetussuunnitelmalla opiskelevilla tulee olla Perhehoitotyö suoritettuna (tai toteutua samalla lukukaudella).

Saat ennen opintojakson alkua infoviestin Pepin kautta. Kerromme siinä Learn-alustan kirjautumistiedot. Käy kirjautumassa Learniin heti opintojakson alussa. Näin saat tiedon tehtävistä, joille on erikseen määritelty palautusaikataulu.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää edeltävyysehdoista tms., niin laita sähköpostia meille opettajille (haija.kankkunen@xamk.fi / tiina.lybeck@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso pitää sisällään sekä kirjallisia tehtäviä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty että tentin, joka arvioidaan numeerisesti. Tehtävät vaikuttavat myös opintojakson numeeriseen kokonaisarviointiin. Tästä on lisätietoa Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

12.02.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Tiedät miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen.
Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa.
Osaat ohjata asiakasta seksuaaliterveyttä edistävien apuvälineiden käyttöön.
Tunnistat asenteisiin liittyviä haasteita seksuaaliterveyden edistämisessä ja osaat vaikuttaa oman työyhteisösi asenneilmapiiriin.

Sisältö

Miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen?
Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa?
Miten seksuaaliterveyttä voidaan edistää apuvälineiden avulla?
Miten yksilön ja koko työyhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa asiakkaan seksuaalisuuden huomioimiseen hoito- ja kuntoutusprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learnissa.
Lisäksi tarvitset opintojakson tekemiseen näitä kirjoja:

1) Seksuaalisuus (2006). Toim. D., Apter, Väisälä, L. ja Kaimola, K.
2) Seksuaalisuus hoitotyössä (2010 tai 2020; Ryttyläinen, K. ja Valkama, S.)

Yksilölliset oppimisväylät

Jos olet käynyt seksuaalineuvojakoulutuksen, niin olethan yhteydessä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu osittain oppimistehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu sekä tehtäviä että Learnissa oleva tentti. Saat näistä tiedon opintojakson alussa (Learnissa).

Laitamme ennen opintojakson alkua kaikille opintojaksolle hyväksytyille Pepin kautta viestin, jossa saat tarkempaa tietoa mm. tehtävien palautusaikatauluista. Huomaa, että ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa kahden viikon sisällä opintojakson alkamisesta (ks. Learnista tarkempi aikataulu).

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Osio 1 Minä seksuaaliterveyden edistäjänä

Osio 2 Seksuaaliterveyden toimintaympäristö

Osio 3 Vammaisuuden ja vammautumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 4 Sairauden ja sairastumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 5 Seksuaaliset toimintahäiriöt

Osio 6 Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Osio 7 Learn-tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintokokonaisuudet

• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto -ja urasuunnittelu
• Terveyden edistäminen
• Äitiys-, perhe- ja naisenhoitotyö (tämä voi toteutua saman lukukauden aikana)

2022- opetussuunnitelmalla opiskelevilla tulee olla Perhehoitotyö ja prekliininen suoritettuna (tai toteutua samalla lukukaudella).

Saat ennen opintojakson alkua infoviestin Pepin kautta. Kerromme siinä Learn-alustan kirjautumistiedot. Käy kirjautumassa Learniin heti opintojakson alussa. Näin saat tiedon tehtävistä, joille on erikseen määritelty palautusaikataulu.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Tämä opintojakso alkaa orientoivalla tehtävällä, jossa pohdit omaa seksuaalihistoriaasi. Tehtävä on luottamuksellinen.

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää edeltävyysehdoista tms., niin laita sähköpostia meille opettajille (haija.kankkunen@xamk.fi / tiina.lybeck@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso pitää sisällään sekä kirjallisia tehtäviä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty että tentin, joka arvioidaan numeerisesti. Tehtävät vaikuttavat myös opintojakson numeeriseen kokonaisarviointiin. Tästä on lisätietoa Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Tiedät miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen.
Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa.
Osaat ohjata asiakasta seksuaaliterveyttä edistävien apuvälineiden käyttöön.
Tunnistat asenteisiin liittyviä haasteita seksuaaliterveyden edistämisessä ja osaat vaikuttaa oman työyhteisösi asenneilmapiiriin.

Sisältö

Miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen?
Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa?
Miten seksuaaliterveyttä voidaan edistää apuvälineiden avulla?
Miten yksilön ja koko työyhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa asiakkaan seksuaalisuuden huomioimiseen hoito- ja kuntoutusprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learnissa.
Lisäksi tarvitset opintojakson tekemiseen näitä kirjoja:

1) Seksuaalisuus (2006). Toim. D., Apter, Väisälä, L. ja Kaimola, K.
2) Seksuaalisuus hoitotyössä (2010; Ryttyläinen, K. ja Valkama, S.)

Yksilölliset oppimisväylät

Jos olet käynyt seksuaalineuvojakoulutuksen, niin olethan yhteydessä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu osittain opintotehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu sekä tehtäviä että Learnissa oleva tentti. Saat näistä tiedon opintojakson alussa (Learnissa).
Huomioi, että osalla tehtävistä on eri palautusaika, ja ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa noin kahden viikon kuluessa opintojakson avautumisesta (ks. Learnista tarkempi aikataulu).

Laitamme ennen opintojakson alkua kaikille opintojaksolle hyväksytyille Pepin kautta viestin, jossa saat tarkempaa tietoa mm. tehtävien palautusaikatauluista. Huomaa, että ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa kahden viikon sisällä opintojakson alkamisesta.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Osio 1 Minä seksuaaliterveyden edistäjänä

Osio 2 Seksuaaliterveyden toimintaympäristö

Osio 3 Vammaisuuden ja vammautumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 4 Sairauden ja sairastumisen vaikutus seksuaalisuuteen

Osio 5 Seksuaaliset toimintahäiriöt

Osio 6 Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Osio 7 Learn-tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna
• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto -ja urasuunnittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I
• Äitiys-, perhe- ja naisenhoitotyö (tämä voi toteutua saman lukukauden aikana)

2022-opetussuunnitelmalla opiskelevilla tulee olla Perhehoitotyö suoritettuna (tai toteutua samalla lukukaudella).

Saat ennen opintojakson alkua infoviestin Pepin kautta. Kerromme siinä Learn-alustan kirjautumistiedot. Käy kirjautumassa Learniin heti opintojakson alussa. Näin saat tiedon tehtävistä, joille on erikseen määritelty palautusaikataulu.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Tämä opintojakso alkaa orientoivalla tehtävällä, jossa pohdit omaa seksuaalihistoriaasi. Tehtävä on luottamuksellinen.

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää edeltävyysehdoista tms., niin laita sähköpostia meille opettajille (haija.kankkunen@xamk.fi / tiina.lybeck@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso pitää sisällään sekä kirjallisia tehtäviä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty että tentin, joka arvioidaan numeerisesti. Tehtävät vaikuttavat myös opintojakson numeeriseen kokonaisarviointiin. Tästä on lisätietoa Learn-alustalla.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.02.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi yhteiset

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Haija Kankkunen
 • Tiina Lybeck
Vastuuopettaja

Tiina Lybeck

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

Tiedät miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen.
Osaat ottaa seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa.
Osaat ohjata asiakasta seksuaaliterveyttä edistävien apuvälineiden käyttöön.
Tunnistat asenteisiin liittyviä haasteita seksuaaliterveyden edistämisessä ja osaat vaikuttaa oman työyhteisösi asenneilmapiiriin.

Sisältö

Miten sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa ihmisen seksuaaliterveyteen?
Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi asiakkaan kanssa erilaisissa hoito- ja kuntoutustilanteissa?
Miten seksuaaliterveyttä voidaan edistää apuvälineiden avulla?
Miten yksilön ja koko työyhteisön asenneilmapiiri vaikuttaa asiakkaan seksuaalisuuden huomioimiseen hoito- ja kuntoutusprosessissa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learnissa.
Lisäksi tarvitset opintojakson tekemiseen näitä kirjoja:

1) Seksuaalisuus (2006). Toim. D., Apter, Väisälä, L. ja Kaimola, K.
2) Seksuaalisuus hoitotyössä (2010; Ryttyläinen, K. ja Valkama, S.)

Yksilölliset oppimisväylät

Jos olet käynyt seksuaalineuvojakoulutuksen, niin olethan yhteydessä opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu osittain opintotehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu sekä tehtäviä että Learnissa oleva tentti. Saat näistä tiedon opintojakson alussa (Learnissa).
Huomioi, että osalla tehtävistä on eri palautusaika, ja ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa noin kahden viikon kuluessa opintojakson avautumisesta (ks. learnista tarkempi aikataulu).

Laitamme ennen opintojakson alkua kaikille opintojaksolle hyväksytyille Pepin kautta viestin, jossa saat tarkempaa tietoa mm. tehtävien palautusaikatauluista. Huomaa, että ensimmäinen tehtävä tulee palauttaa kahden viikon sisällä opintojakson alkamisesta.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Edeltävyysehdot:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna
• Hoitotyön ammatilliset perusteet pois lukien Opinto -ja urasuunnittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I
• Äitiys-, perhe- ja naisenhoitotyö (tämä voi toteutua saman lukukauden aikana)


Saat ennen opintojakson alkua infoviestin Pepin kautta. Kerromme siinä Learn-alustan kirjautumistiedot. Käy kirjautumassa Learniin heti opintojakson alussa. Näin saat tiedon tehtävistä, joille on erikseen määritelty palautusaikataulu.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina.

Jos sinulla on vielä jotain kysyttävää edeltävyysehdoista tms., niin laita sähköpostia meille opettajille (haija.kankkunen@xamk.fi / tiina.lybeck@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso pitää sisällään sekä kirjallisia tehtäviä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty että tentin, joka arvioidaan numeerisesti. Tehtävät vaikuttavat myös opintojakson numeeriseen kokonaisarviointiin. Tästä on lisätietoa Learn-alustalla.