Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitaja,monimuoto: THKV25SM

Tunnus: THKV25SM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2025

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 Syksy 2028 Kevät 2029 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028 1. / 2028 2. / 2029 3. / 2029
THKV25SM-1018
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

165
THKV25SM-1019
Yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki )

20
XY00EX56 Opinto- ja työelämävalmiudet 5
HT00FB60 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00FH05 Hoitotyön englanti 3
HT00FH06 Hoitotyön ruotsi 3
XY00EX61 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
THKV25SM-1020
Sairaanhoitajan työn perusteet

(Valitaan kaikki )

25
HT00FB61 Turvallisen hoitotyön perusteet 5
HT00FB62 Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö 5
HT00FB63 Hoitotaitojen perusosaaminen 5
HT00FB64 Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset 5
HT00FB65 Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus 5
THKV25SM-1021
Kansantautia sairastavan hoitotyö

(Valitaan kaikki )

25
HT00FB66 Lääke- ja iv-nestehoito 5
HT00FB67 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
HT00FB68 Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB69 Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB70 Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1022
Perheen hyvinvointi ja hoitotyö

(Valitaan kaikki )

10
HT00FB71 Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB72 Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1023
Kirurginen ja akuuttihoitotyö

(Valitaan kaikki )

15
HT00FB73 Kirurginen hoitotyö 5
HT00FB74 Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5
HT00FB75 Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1024
Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen

(Valitaan kaikki )

10
HT00FG53 Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla 5
HT00FB77 Kliinisen päätöksenteon osaaminen 5
HT00FB78 Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut 0
HT00FB79 Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria 0
THKV25SM-1025
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

(Valitaan kaikki )

45
HT00FB81 Hoitotyön perusteet harjoittelu 5
HT00FB82 Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu 15
HT00FB83 Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu 15
HT00FB84 Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10
THKV25SM-1026
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THKV25SM-1027
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

75
THKV25SM-1030
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki )

20
TH00FF33 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
TH00FF34 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00FF35 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
THKV25SM-1031
Väestön terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki )

15
TH00FF37 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00FF38 Väestön terveyden edistäminen 5
TH00FF39 Kehittämistyö 5
THKV25SM-1034
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

(Valitaan kaikki )

35
HT00FF09 Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10
TH00FF40 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00FF41 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THKV25SM-1035
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 240 60 62 58 55 30 30 31 31 28 30 33 22 30 30 0 31 28 3 28 25 5 33 22 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Hoitotyön perusteet harjoittelu
Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu
Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1
Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja työelämävalmiudet
Hoitotyön viestintätaidot
Hoitotyön englanti
Hoitotyön ruotsi
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Turvallisen hoitotyön perusteet
Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö
Hoitotaitojen perusosaaminen
Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset
Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus
Lääke- ja iv-nestehoito
Sisätautia sairastavan hoitotyö
Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset
Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset
Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset
Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset
Kirurginen hoitotyö
Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto
Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset
Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla
Kliinisen päätöksenteon osaaminen
Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut
Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria
Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö
Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen
Väestön terveyden edistäminen
Kehittämistyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
THKV25SM-1018
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

165
THKV25SM-1019
Yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
XY00EX56 Opinto- ja työelämävalmiudet 5
HT00FB60 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00FH05 Hoitotyön englanti 3
HT00FH06 Hoitotyön ruotsi 3
XY00EX61 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
THKV25SM-1020
Sairaanhoitajan työn perusteet

(Valitaan kaikki)

25
HT00FB61 Turvallisen hoitotyön perusteet 5
HT00FB62 Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö 5
HT00FB63 Hoitotaitojen perusosaaminen 5
HT00FB64 Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset 5
HT00FB65 Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus 5
THKV25SM-1021
Kansantautia sairastavan hoitotyö

(Valitaan kaikki)

25
HT00FB66 Lääke- ja iv-nestehoito 5
HT00FB67 Sisätautia sairastavan hoitotyö 5
HT00FB68 Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB69 Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB70 Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1022
Perheen hyvinvointi ja hoitotyö

(Valitaan kaikki)

10
HT00FB71 Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset 5
HT00FB72 Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1023
Kirurginen ja akuuttihoitotyö

(Valitaan kaikki)

15
HT00FB73 Kirurginen hoitotyö 5
HT00FB74 Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5
HT00FB75 Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset 5
THKV25SM-1024
Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen

(Valitaan kaikki)

10
HT00FG53 Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla 5
HT00FB77 Kliinisen päätöksenteon osaaminen 5
HT00FB78 Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut 0
HT00FB79 Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria 0
THKV25SM-1025
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

(Valitaan kaikki)

45
HT00FB81 Hoitotyön perusteet harjoittelu 5
HT00FB82 Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu 15
HT00FB83 Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu 15
HT00FB84 Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10
THKV25SM-1026
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THKV25SM-1027
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

75
THKV25SM-1030
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki)

20
TH00FF33 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
TH00FF34 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00FF35 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
THKV25SM-1031
Väestön terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

15
TH00FF37 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00FF38 Väestön terveyden edistäminen 5
TH00FF39 Kehittämistyö 5
THKV25SM-1034
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

(Valitaan kaikki)

35
HT00FF09 Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10
TH00FF40 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00FF41 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THKV25SM-1035
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5