Siirry suoraan sisältöön

Liikunnanohjaajakoulutus

Tutkinto:
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
liikunnanohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Liikunnanohjaaja AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa hankit valmiudet liikunta-alan asiantuntijana toimimiseen, sekä erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn.

Liikunnanohjauksen tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikuntapalveluiden ja –ympäristöjen kehittäminen. Liikunnanohjaaja AMK :na työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen, hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen sekä liikunnan ohjaukseen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet liikunnanohjaajan työlle. Opinnoissa perehdytään ihmisen toiminnan ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Opit anatomiaa, liikunta- ja kuormitusfysiologiaa ja ryhmänohjauksen perusteita. Harjaannut terveyskunnon arvioinnissa ja fyysisen kunnon testaamisessa. Myös kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opit niistä erilaisia liikuntaneuvonnan, terveyttä edistävää liikunnan ja työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Osan opinnoista voit suorittaa monialaisessa yhteistyössä fysioterapian opiskelijoiden kanssa. Harjaannut myös erilaisten liikuntapalvelujen suunnittelussa ja muotoilussa sekä opit liikuntayrittäjyyttä.

Kolmannen vuoden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi ja opit johtamista. Käynnistät myös opinnäytetyön. Sovellat liikunta-alan osaamistasi myös vaativammissa terveyden edistämiseen tai urheiluvalmennukseen liittyvissä asiakastilanteissa.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi ja työelämässä tarvittavaa osaamistasi liikuntapalvelujen kehittämisessä, markkinoinnissa ja projektin johtamisessa. Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytetyösi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella sisä- ja ulkotiloissa (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä ja -ympäristöissä.

Täydentävän osaamisen opinnoissa voit lisätä osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää erityisosaamistasi ja ammatillisia vahvuusalueitasi. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Liikunnanohjaajan ydinosaamisen opinnot koostuvat 15–30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat:

Liikunnanohjauksen ja liikuntapalvelujen perusteet
Ihmisen toiminta ja terveysliikunta
Terveellisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistäminen
Liikuntapalvelut ja liikuntayrittäjyys
Liikunta-alan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijuus
Liikuntapalvelun kehittäminen
Opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen opinnot (35 op) voit valita tarjolla olevista liikunnanohjauksen syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus

Liikunnanohjaajan opinnot suoritetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2020, ja niiden kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 30 op työelämäharjoittelua. Harjoittelu jakautuu kolmelle opiskeluvuodelle aina 10 opintopisteen kokonaisuuksin.

Jokaiselle harjoittelulle on omat tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi liikunnan opettamiseen ja valmentamiseen, liikuntatapahtuminen ja -palvelujen tuottamiseen, aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja liikuntaympäristöjen kehittämiseen. Työelämäharjoittelua voit suorittaa esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi aiemmin hankkimaasi osaamista hyödyntäen sekä valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet liikunta-alalla tai sitä lähellä toimivassa yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Liikunnanohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa mm. liikunta- ja urheiluseuroissa ja -järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esimiestehtävissä.

Liikunnanohjaajan työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.
Liikunnanohjaajan työ on eri ikäisten ihmisten ja erilaisten ryhmien liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Työpaikasta riippuen työtehtäviin voi sisältyä myös mm. testaamista ja valmennusta, tai liikuntapalvelujen ja –ympäristöjen suunnittelua.

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat
- liikuntapedagoginen osaaminen
- liikunnan didaktinen osaaminen
- hyvinvointivalmennusosaaminen
- ohjaus- ja neuvontaosaaminen
- yrittäjyysosaaminen
- liikunta-alan kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan liikunnanohjaajat seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta. Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
- kuntosalilla
- urheilu- tai muussa järjestössä
- kuntoutumiskeskuksessa
- urheiluopistossa
- luonto-, elämys- tai matkailuliikunnassa
- omassa liikunta-alan yrityksessä
- yritysliikunnassa
- kunnallisessa liikuntatoimessa
- työterveyshuollossa
- tutkimus- tai projektityössä
- asiantuntijatehtävissä

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnanohjaaja AMK -opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Opiskelijana voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin osana opintoja.

Opit samalla tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi. Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Liikunnanohjaaja AMK -koulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit liikunnanohjaajan työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään liikunnanohjaajan työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, simulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa ja Saimaa Stadiumin Active Life Labissa todellisia työelämän tilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa liikunnanohjauksen opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta, ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Liikunnanohjauksen käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla erilaisissa liikunta-alan työympäristöissä. Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA24SP)
Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA23SP)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA24KP)
Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA22SP)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA23KP)
Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA21SP)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA22KP)
Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA20SP)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus
Tunnus
(LISA21KP)

Ajoitus 04.09.2023 - 24.11.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3202 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3244 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3165 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH62-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH62-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH60-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH60-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH61-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH61-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH55-3001 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH55-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EN26-3004 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DM11-3008 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00DM12-3008 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EH96-3005 Ryhmät VV2024-2025 VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH53-3002 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH53-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH64-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH64-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EE73-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE73-3006 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3120 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EE66-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE66-3006 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH49-3004 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH49-3006 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH65-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH65-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3005 Ryhmät JTSA21SM FTSA21KP FTSA21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3006 Ryhmät JTSA21SM FTSA22KP FTSA22SM JTSA22SM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH46-3006 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH46-3008 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH47-3005 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH47-3007 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH56-3001 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH56-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH51-3003 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH51-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH58-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH59-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH57-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH57-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH48-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH48-3009 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH54-3002 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH54-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH52-3002 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH52-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH88-3005 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH88-3007 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3288 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3361 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH45-3005 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH45-3007 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EE67-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE67-3006 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH89-3003 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH89-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH90-3001 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 01.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH90-3003 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 01.06.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH90-3004 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH50-3004 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH50-3006 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EE68-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE68-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3165 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3237 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EE72-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE72-3006 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 02.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LI00EH63-3001 Ryhmät LISA21KP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH63-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3263 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3310 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3243 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3203 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH62-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH60-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH61-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH55-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 20.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus AV00EQ14-3002
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH53-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH64-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE73-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 16.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3121 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE66-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH49-3007 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH65-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus FJ00DK76-3007 Ryhmät FTSA22SM
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH46-3009 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH47-3008 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH56-3004 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH51-3006 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH58-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH59-3002 Ryhmät LISA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH48-3010 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH54-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH52-3005 Ryhmät LISA23KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus LI00EH88-3008 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3362 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH45-3008 Ryhmät LISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE67-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus LI00EH89-3006 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH50-3007 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE68-3008 Ryhmät LISA24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3238 Ryhmät LISA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EE72-3007 Ryhmät LISA23SP
Ajoitus 01.10.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LI00EH63-3003 Ryhmät LISA22KP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3309 Ryhmät LISA24SP