OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS > LIIKUNNANOHJAAJA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liikunnanohjaaja, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
175                                          
Liikunnanohjauksen ja liikuntapalvelujen perusteet
                                         
Osaavaksi liikkujaksi 5
     
           
                 
Liikunnan ohjaaminen 5
     
           
                 
Liikunta-alan toimintaympäristöt 5
     
           
                 
Viestintätaidot 5
     
           
                 
Liikuntapalvelut ja liikuntapalvelun toteuttaminen 5
     
           
                 
Ihmisen toiminta ja terveysliikunta
                                         
Kehon rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Terveyttä edistävä liikunta 5
       
             
             
Terveyskunnon testaus, arviointi ja kehittäminen 5
       
             
             
Ammattienglanti 5
       
             
             
Terveellisen elämäntavan ja hyvinvoinnin tukeminen
                                         
Kasvun, kehityksen ja motorisen oppimisen tukeminen 5  
       
             
           
Perheen aktiivinen arki 5  
       
             
           
Liikuntaneuvonta ja ravitsemus 5  
       
             
           
Työhyvinvoinnin edistäminen 5  
       
             
           
Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus 5  
       
             
           
Liikuntapalvelut ja liikuntayrittäjyys
                                         
Liikuntayrittäjyys 5  
         
               
       
Digi- ja verkko-osaaminen liikunta-alalla 5  
         
               
       
Liikuntatuotteen palvelumuotoilu 5  
         
               
       
Ammattiruotsi 5  
         
               
       
Liikunta-alan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijuus
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
               
     
Asiantuntija- ja koulutusosaaminen 5    
         
               
     
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5    
         
               
     
Liikuntajohtaminen ja esimiestyö 5    
         
               
     
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
 
Liikuntapalvelun kehittäminen
                                         
Liikuntapalveluprojektin suunnittelu 5    
           
                 
 
Liikuntapalvelun markkinointi 5    
           
                 
 
Liikuntapalveluprojektin johtaminen 5    
           
                 
 
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                 
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                 
Työelämäharjoittelu
                                         
Ohjausharjoittelu 10
     
         
             
Perusharjoittelu 10  
       
           
       
Syventävä harjoittelu 10    
         
             
 
54.553.554.5528.52627.52628.526528.532327.52.523.528.53235
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
35                                          
Terveyttä edistävä interventio
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Asiakaslähtöisen intervention suunnittelu 5    
         
               
     
Asiakaslähtöisen intervention toteutus 5    
         
               
     
Asiakaslähtöisen intervention arviointi 5    
         
               
     
Urheilijakeskeinen valmennus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Valmentajuus ja valmennuksen ohjelmointi 5    
         
               
     
Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen 5    
         
               
     
Lajitaitavuuden harjoittaminen 5    
         
               
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Digitalisaatio-opinnot
0                                          
Data-analyysi 5                                          
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                          
Tietoturvatietoisuus 5                                          
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                          
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                          
Web ohjelmointi 5                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Tietoturvallisuus 5                                          
Digitaaliset työvälineet 1 3                                          
Digitaaliset työvälineet 2 2                                          
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                          
Johdatus ohjelmointiin 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                          
Konseptisuunnittelu 5                                          
Yrittäjyysvalmennus 10                                          
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                          
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                          
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
StartUp Passion MOOC 5                                          
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                          
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                          
Liiketoimintasuunnitelma 5                                          
Innovaatiojohtaminen 5                                          
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                          
Innoleiri 2                                          
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                          
Yrityksen perustaminen 3                                          
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                          
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                          
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                          
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                          
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                          
Ideasta innovaatioon 5                                          
Sparraus yrittäjyyteen 10                                          
StartUp Passion 5                                          
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                          
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                          
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                          
Venäjä-opinnot
0                                          
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                          
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                          
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                          
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                          
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                          
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                          
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                          
Russian Business Culture 3                                          
Asioi venäjäksi 3                                          
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                          
Tutki, kehitä, raportoi 5                                          
Tulevaisuuden tutkimus 5                                          
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                          
SPSS virtuaaliklinikka 3                                          
Vapaasti valittavat opinnot
0                                          
Promoottori 5                                          
Taidegrafiikka 5                                          
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                          
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                          
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                          
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                          
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                          
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Ympäristöliiketoiminta 5                                          
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                          
Kivunhoito 5                                          
Haavahoito 3                                          
Väkivaltatyö 5                                          
Raskausajan diabetes 3                                          
Gerontologinen hoitotyö 5                                          
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5                                          
Hygieniapassi 2                                          
Syrjäytymisen ehkäisy 5                                          
Logistiikan perusmatematiikka 5                                          
Liikunta 1 2                                          
Rokotusosaamisen perusteet 2                                          
Matematiikan tehovalmennus 1                                          
Lapin vaellus 5                                          
Sähköturvallisuustutkinto 1 3                                          
Design project 5                                          
Sosiaalialan hoitotyö 5                                          
Väkivaltatyö II 5                                          
Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5                                          
Emma Gaalan someviestintä 7                                          
Farmakologia 5                                          
Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3                                          
Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3                                          
Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2                                          
Verhoilu 5                                          
Puhdistus 5                                          
Koristemaalaus 5                                          
Ovi- ja ikkunarestaurointi 5                                          
Sisustustekstiilien valintakriteerit 5                                          
Sisustussuunnittelu 5                                          
Pintakäsittely 5                                          
CAM -perusteet 5                                          
Yrityskuvan viestiminen verkossa 5                                          
Intercultural Communication 5                                          
Liikunta 3 2                                          
Liikunta 4 2                                          
Liikunta 2 2                                          
Asennusharjoitukset 5                                          
Ilmastonmuutos 5                                          
Lääketieteelliset termit 5                                          
Tietotekniikan tehovalmennus 1                                          
Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5                                          
Creative Digital Photography 5