OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Energiatekniikka, päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
165                                                
Viestintä
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
 
   
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Energia-alan perusosaaminen
                                               
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5
     
             
                     
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5
     
             
                     
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
             
                     
Instrumentointi
                                               
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Instrumentointi ja sähköistys 5
       
             
                   
Työturvallisuus 5
       
             
                   
Energiatekniikka 1
                                               
Insinöörimatematiikka 1 5
       
             
                   
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5
       
             
                   
Tekninen piirtäminen ja CAD 5
       
             
                   
Energiatekniikka 2
                                               
Statiikka ja lujuustekniikka 5  
       
               
               
Insinöörin fysiikka 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Laitostekniikka 1
                                               
Energiatekniikan kemia 5  
       
               
               
Virtaustekniikka 5  
       
               
               
Kunnossapidon perusteet 5  
       
               
               
Laitostekniikka 2
                                               
Energiatalous 5  
         
               
             
Mittaus- ja säätötekniikka 5  
         
               
             
Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5  
         
               
             
Kattilatekniikka
                                               
Sähköenergiatekniikka 5  
         
               
             
Höyrykattilat 5  
         
               
             
Energianmuuntoprosessit 5  
         
               
             
Prosessinohjaus
                                               
Uusiutuva energia 5    
         
                 
         
Voimalaitosprosessit 5    
         
                 
         
Valvomo-operointi 5    
         
                 
         
Energia-alan kehittäminen
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Energiantuotannon ympäristövaikutukset 5      
           
                   
   
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5      
           
                   
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
51612726213031301611161021300313001611016100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                                
Prosessiautomaatio
                                               
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5    
         
                 
         
Automaation suunnittelu 5    
         
                 
         
Prosessijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5    
           
                 
       
Tehdassuunnittelu
                                               
3D-laitossuunnittelu 5    
         
                 
         
Prosessisuunnittelu 5    
           
                 
       
Suunnitteluprojekti 5    
           
                 
       
Puhtaat teknologiat
                                               
Energiatehokkuuspalvelut 5    
         
                 
         
Bioenergia 5      
           
                   
   
Energiatehokkuusprojekti 5    
           
                 
       
Käynnissäpito
                                               
Teollisuuden kunnossapito 5    
           
                 
     
Voimalaitossimulaattori 5    
           
                 
       
Kunnossapitomittaukset 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                 
Ammatillinen harjoittelu 10  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10    
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Hyvinvointiteknologia
0                                                
Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5                                                
Hyvinvointiteknologian työkalut 5                                                
Hyvinvointiteknologiset palvelut 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                
Promoottori 5                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                                
Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Ympäristöliiketoiminta 5                                                
Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5                                                
Kivunhoito 5                                                
Haavahoito 3                                                
Väkivaltatyö 5