OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUS > ENERGIATEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Energiatekniikka, päivätoteutus

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
165                                                
Viestintä
                                               
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
   
   
 
   
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattiruotsi 5    
           
                 
       
Energia-alan perusosaaminen
                                               
Energiatuotannon ja sähkölaitostekniikan perusteet 5
     
             
                     
Polttoaineet ja lämmitysjärjestelmät 5
     
             
                     
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
     
             
                     
Instrumentointi
                                               
Ammattienglanti 5
       
             
                   
Instrumentointi ja sähköistys 5
       
             
                   
Työturvallisuus 5
       
             
                   
Energiatekniikka 1
                                               
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 5
       
             
                   
Tekninen piirtäminen ja CAD 5
       
             
                   
Energiatekniikka 2
                                               
Statiikka ja lujuustekniikka 5  
       
               
               
Insinöörin fysiikka 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Laitostekniikka 1
                                               
Energiatekniikan kemia 5  
       
               
               
Virtaustekniikka 5  
       
               
               
Kunnossapidon perusteet 5  
       
               
               
Laitostekniikka 2
                                               
Energiatalous 5  
         
               
             
Mittaus- ja säätötekniikka 5  
         
               
             
Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5  
         
               
             
Kattilatekniikka
                                               
Sähköenergiatekniikka 5  
         
               
             
Höyrykattilat 5  
         
               
             
Energianmuuntoprosessit 5  
         
               
             
Prosessinohjaus
                                               
Uusiutuva energia 5    
         
                 
         
Voimalaitosprosessit 5    
         
                 
         
Valvomo-operointi 5    
         
                 
         
Energia-alan kehittäminen
                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Energiantuotannon ympäristövaikutukset 5      
           
                   
   
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5      
           
                   
   
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
             
                   
 
5161272621303130161116102127.52.5313001611016100
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                                
Prosessiautomaatio
                                               
Automaatiojärjestelmät ja -verkot 5    
         
                 
         
Automaation suunnittelu 5    
         
                 
         
Prosessijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5    
           
                 
       
Tehdassuunnittelu
                                               
3D-laitossuunnittelu 5    
         
                 
         
Prosessisuunnittelu 5    
           
                 
       
Suunnitteluprojekti 5    
           
                 
       
Puhtaat teknologiat
                                               
Energiatehokkuuspalvelut 5    
         
                 
         
Bioenergia 5      
           
                   
   
Energiatehokkuusprojekti 5    
           
                 
       
Käynnissäpito
                                               
Teollisuuden kunnossapito 5    
           
                 
     
Voimalaitossimulaattori 5    
           
                 
       
Kunnossapitomittaukset 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                 
Ammatillinen harjoittelu 10  
         
                 
           
Syventävä harjoittelu 10    
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
1010655010010254050001000102527.512.5500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5161272621303130161116102127.52.5313001611016100

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.