Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen talouden johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TL00CV24

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kristiina Kinnunen

Osaamistavoitteet

Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Rahoituksen johtaminen 5 op

Lisätiedot

Opintojakson taso on ylempi AMK.
Verkkokurssi.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI22SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen), Yritystaloutta esimiehille (Niskavaara) ja Älykäs taloushallinto (Kaarlejärvi, Salminen) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa).
Muu opintojakson materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkossa itsenäisesti suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia laskuharjoituksia ja palautettava raportti. Voit edetä opiskelussa joko annettujen määräpäivien mukaan tai nopeutetusti oman aikataulusi mukaan. Ei ryhmätöitä.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä esimerkkejä ja harjoituksia sekä valittuun kohdeorganisaatioon liittyvä palautettava raportti.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 h verkko-opintoja.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Opintojakson taso on ylempi AMK.
Verkkokurssi.

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI21SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen) ja Yritystaloutta esimiehille (Niskavaara) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa)
Muu opintojakson materiaali.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 h verkko-opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle on kirjauduttava viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Opintojakson taso on ylempi AMK.
Verkkokurssi.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 30.11.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kristiina Kinnunen
Vastuuhenkilö

Kristiina Kinnunen

Opiskelijaryhmät
 • TLMI20SY
  Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Perehdyt laskentatoimen rooliin yrityksen strategiaprosessissa
Osaat hyödyntää talousdataa yrityksen talouden johtamisessa, suunnittelussa, seurannassa ja tiedottamisessa.
Ymmärrät verotusnäkökulman pääpiirteet yrityksen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Millainen on laskentatoimen rooli yrityksen strategiaprosessissa?
Miten talousdataa voi hyödyntää pk-yrityksen talouden johtamisessa?
Mitä verotukseen liittyviä seikkoja tulee huomioida yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen) ja Yrityksen laskentatoimi (Ikäheimo, Malmi & Walden) soveltuvin osin (tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa)
Muu opintojakson materiaali.

Opiskelijan työmäärä

5 op = noin 135 h verkko-opintoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja ilmoittaa kurssiavaimen s-postilla ennen opintojen alkua. Kurssialustalle on kirjauduttava viikon kuluessa opintojakson alkamisesta.

Arviointiasteikko

1-5

Lisätiedot

Opintojakson taso on ylempi AMK.
Verkkokurssi.