Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK): TLMI18SY

Tunnus: TLMI18SY

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2018

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 Syksy
2018
Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
1. / 2018 2. / 2019 3. / 2019 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020
TLMI17SY-1011
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
TLMI17SY-1012
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV22 Liiketoiminnan kilpailukenttä 10
TL00CV23 Multichannel strategies 5
TLMI17SY-1013
Yrityksen talous

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV24 Yrityksen talouden johtaminen 5
TL00CV25 Rahoituksen johtaminen 5
TL00CV26 Työyhteisötaitojen johtaminen 5
TLMI17SY-1014
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
TL00CV27 Opinnäytetyön ideointi, suunnittelu ja teoriaperusta 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
TLMI17SY-1015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YM1000

Master School- Ajankohtaiset teemat

0
B50300215 Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5
B50300115 Lapsen etu 5
BY00CW35 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DH22 Circular Economy 5
YM2000

Master School - Johtaminen

0
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY2530013 Projektin johtaminen 5
B99900110 Ihmisten johtaminen 5
B20300114 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
B99900210 Johtamisjärjestelmät 5
BY2530041 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00CW74 Työhyvinvointi 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00CX76 Strategic Management 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00CX78 eMentorointi 5
B39900413 Interdisciplinary Project Management 5
B20300512 Talousjohtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
YM3000

Master School - Tutkimus- ja kehittäminen

0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
BY2530036 Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY2530003 Osallistavat kehittämismenetelmät 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY2530037 Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5
BY00CX74 Methodological Summer School 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00DH21 Service Design 5
BY2530034 Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5
YM4000

Master School - Venäjä-opinnot

0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00CX80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
BY00DM36 Venäjä 4 5
YM5000

Master School - Viestintä

0
B50300813 Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5
BYYY00214 Academic Writing 5
B88822615 Hallintoruotsi 2
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX70 Saksaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
YM6000

Master School - Yrittäjyys

0
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
Yhteensä 90 40 20 15 25 10 10 15 12.5 12.5 10 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yamk-tutkinto

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi, suunnittelu ja teoriaperusta
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi
Syventävät ammattiopinnot
Liiketoiminnan kilpailukenttä
Multichannel strategies
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Yrityksen talouden johtaminen
Rahoituksen johtaminen
Työyhteisötaitojen johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TLMI17SY-1011
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
TLMI17SY-1012
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV22 Liiketoiminnan kilpailukenttä 10
TL00CV23 Multichannel strategies 5
TLMI17SY-1013
Yrityksen talous

(Valitaan kaikki)

15
TL00CV24 Yrityksen talouden johtaminen 5
TL00CV25 Rahoituksen johtaminen 5
TL00CV26 Työyhteisötaitojen johtaminen 5
TLMI17SY-1014
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
TL00CV27 Opinnäytetyön ideointi, suunnittelu ja teoriaperusta 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
TLMI17SY-1015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YM1000
Master School- Ajankohtaiset teemat
0
YM2000
Master School - Johtaminen
0
YM3000
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
0
YM4000
Master School - Venäjä-opinnot
0
YM5000
Master School - Viestintä
0
YM6000
Master School - Yrittäjyys
0