Siirry suoraan sisältöön

Matkailu ja palveluliiketoiminta (YAMK): MRMI18SY

Tunnus: MRMI18SY

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2018

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 Syksy
2018
Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
1. / 2018 2. / 2019 3. / 2019 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020
MRMI17SY-1010
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MRMI17SY-1011
Johtamis- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV62 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi 5
MR00CV63 Elämyspalvelujen johtaminen 5
MRMI17SY-1012
Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV64 Future challenges in hospitality services 5
MR00CV65 Research and development of customer experience 5
MRMI17SY-1013
Palveluliiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV66 Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus 5
MR00CV67 Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 5
MRMI17SY-1014
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
MRMI17SY-1015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YM1000

Master School- Ajankohtaiset teemat

0
B50300215 Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 5
B50300115 Lapsen etu 5
BY00CW35 Ympäristövastuullisuus organisaatiossa 5
BY00CW36 Johdatus kyberturvallisuuteen 5
BY00DH22 Circular Economy 5
YM2000

Master School - Johtaminen

0
BY2530038 Johtamisen haasteet muutoksessa 5
BY2530013 Projektin johtaminen 5
B99900110 Ihmisten johtaminen 5
B20300114 Turvallisuusjohtaminen 5
BY2530012 Strateginen johtaminen 5
YY00AF33 Digitaalisuus johtamisessa 5
BY2530011 Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö 5
BY2530039 Palveluprosessit ja niiden johtaminen 5
BY2530040 Verkostojohtaminen 5
B99900210 Johtamisjärjestelmät 5
BY2530041 Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen 5
BY00CW74 Työhyvinvointi 5
BY2530014 Kestävä teknologiajohtaminen 5
BY00CW78 Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen 5
BY00CX76 Strategic Management 5
BY00CX77 Leadership 5
BY00CX78 eMentorointi 5
B39900413 Interdisciplinary Project Management 5
B20300512 Talousjohtaminen 5
BY00DH20 Myynnin johtaminen 5
YM3000

Master School - Tutkimus- ja kehittäminen

0
BY2530004 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
BY2530036 Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät 5
YY00AF32 Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä 5
BY2530003 Osallistavat kehittämismenetelmät 5
B69900216 Palvelumuotoilu 5
BY2530037 Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä 5
BY00CX74 Methodological Summer School 5
BY00CW52 Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet 5
BY2530035 Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa 5
BY2530032 Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin 5
BY00DH21 Service Design 5
BY2530034 Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä 5
YM4000

Master School - Venäjä-opinnot

0
YYYY00812 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
BY00CX68 Venäjää työelämässä 5
BY00CX71 Venäjän kielen rakenteet 5
BY00CX80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
BY00DM36 Venäjä 4 5
YM5000

Master School - Viestintä

0
B50300813 Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä 5
BYYY00214 Academic Writing 5
B88822615 Hallintoruotsi 2
BY00CX69 Espanjaa työelämässä 5
BY00CX70 Saksaa työelämässä 5
BY00CX75 Multi-cultural teamwork & communications 5
BY2530005 Raportoi ja tiedota kehittämisestä 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
YM6000

Master School - Yrittäjyys

0
BY2530026 YAMK-yrittäjyyssparraus 5
BY00DH23 Kasva yrittäjäksi 5
Yhteensä 90 45 15 25 20 15 0 25 10 10 15 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRMI17SY-1010
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MRMI17SY-1011
Johtamis- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV62 Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi 5
MR00CV63 Elämyspalvelujen johtaminen 5
MRMI17SY-1012
Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemispalvelut

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV64 Future challenges in hospitality services 5
MR00CV65 Research and development of customer experience 5
MRMI17SY-1013
Palveluliiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
MR00CV66 Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus 5
MR00CV67 Matkailu- ja ravitsemispalvelujen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 5
MRMI17SY-1014
Opinnäytetyö (YAMK)

(Valitaan kaikki)

30
YO00CV19 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
YO00CV20 Opinnäytetyön toteutus 10
YO00CV21 Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi 10
MRMI17SY-1015
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YM1000
Master School- Ajankohtaiset teemat
0
YM2000
Master School - Johtaminen
0
YM3000
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
0
YM4000
Master School - Venäjä-opinnot
0
YM5000
Master School - Viestintä
0
YM6000
Master School - Yrittäjyys
0