Siirry suoraan sisältöön

TalousjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: B20300512

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät osaa soveltaa liiketoiminnan ohjauksessa yleisimpiä laskentamenetelmiä sekä laskentatekniikoita ymmärtää yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen vaikuttavat keskeiset tekijät osaa yritysverotuksen perusteet osaa analysoida ja tulkita yrityksen tuloslaskennan ja tilinpäätöksen informaatiota ymmärtää talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen 

Sisältö

Talouden peruskäsitteet ja ulkoisen laskentatoimen perusteet Kustannus- ja kannattavuuslaskelmat Yrityksen talouden ohjaus ja budjetointi Tilinpäätöksen analysointi ja tunnusluvut