Siirry suoraan sisältöön

Game design, päivätoteutus: GDKV22SP

Tunnus: GDKV22SP

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
muotoilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
GDKV22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

110
GDKV22SP-1002
Työelämätaidot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS50 Suomi 2 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
GDKV22SP-1003
Perusopinnot

(Valitaan kaikki )

25
GD00CU04 Kompositio ja väri 5
GD00CU12 Non-lineaarinen tarinankerronta ja käsikirjoittaminen 5
MU00DV92 Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
GD00CU09 Pelisuunnittelun perusteet 5
MU00BI64 Piirustus ja maalaus 5
GDKV22SP-1004
Työkalut ja ohjelmistot

(Valitaan kaikki )

20
GD00CU16 3D-mallintamisen perusteet 5
MU00DV93 Graafisen suunnittelun ohjelmat 5
GD00CU00 Presentaatiotaidot 5
GD00CU03 Pelien kehitys 5
GDKV22SP-1005
Pelit kontekstissa

(Valitaan kaikki )

20
GD00CU08 Pelien analysointi 5
GD00CU20 Pelien liiketoiminta ja digitaalinen talous 5
MU00DV91 Taiteen ja muotoilun historia 5
MU00DV90 Portfolio 5
GDKV22SP-1006
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

5
GD00DT42 Perusharjoittelu 5
GDKV22SP-1007
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
GDKV22SP-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

130
GDKV22SP-1009
Esisuunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
GD00CU11 Hahmojen ja ympäristöjen suunnittelu 5
GD00DT43 Kuvallinen kerronta peleissä 5
GD00CU07 Pelisuunnittelun tutkimus ja luonnostelu 5
GDKV22SP-1010
Pelimaailman suunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
GD00CU17 3D-ympäristön suunnittelu 5
GD00CU05 Konseptitaide ja digitaalinen maalaus 5
GD00CU14 Tasosuunnittelu 5
GDKV22SP-1011
Hahmosuunnittelu

(Valitaan kaikki )

15
GD00CU18 3D-hahmosuunnittelu 5
GD00DT44 3D-skulptaus 5
GD00CU02 2D-animaation perusteet 5
GDKV22SP-1012
Pelituotanto

(Valitaan kaikki )

15
GD00CU19 Pelituotanto 5
GD00CU15 Pelien kehitysalustat 5
GD00CU06 Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu 5
GDKV22SP-1013
Pelikehitys

(Valitaan kaikki )

15
GD00CU21 Peliskriptaus 5
GD00DL20 Edistynyt 3D 5
GD00DL22 Animaatio ja liikkeenkaappaus 5
GDKV22SP-1014
Edistynyt peliprojekti

(Valitaan kaikki )

15
GD00DL24 Peliprojektin tuotanto 5
GD00DL25 Raportointi ja akateeminen kirjoittaminen 5
GD00DT45 Pelimekaniikat ja projektin suunnittelu 5
GDKV22SP-1015
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

25
GD00DT46 Syventävä harjoittelu 25
GDKV22SP-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 71 65 58 31 36 35 30 35 25 33 16 15 36 35 0 30 30 5 25 33 0 16 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
GDKV22SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

110
GDKV22SP-1002
Työelämätaidot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS50 Suomi 2 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KY00DS48 Englannin viestintätaidot 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
GDKV22SP-1003
Perusopinnot

(Valitaan kaikki)

25
GD00CU04 Kompositio ja väri 5
GD00CU12 Non-lineaarinen tarinankerronta ja käsikirjoittaminen 5
MU00DV92 Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
GD00CU09 Pelisuunnittelun perusteet 5
MU00BI64 Piirustus ja maalaus 5
GDKV22SP-1004
Työkalut ja ohjelmistot

(Valitaan kaikki)

20
GD00CU16 3D-mallintamisen perusteet 5
MU00DV93 Graafisen suunnittelun ohjelmat 5
GD00CU00 Presentaatiotaidot 5
GD00CU03 Pelien kehitys 5
GDKV22SP-1005
Pelit kontekstissa

(Valitaan kaikki)

20
GD00CU08 Pelien analysointi 5
GD00CU20 Pelien liiketoiminta ja digitaalinen talous 5
MU00DV91 Taiteen ja muotoilun historia 5
MU00DV90 Portfolio 5
GDKV22SP-1006
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

5
GD00DT42 Perusharjoittelu 5
GDKV22SP-1007
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
GDKV22SP-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

130
GDKV22SP-1009
Esisuunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
GD00CU11 Hahmojen ja ympäristöjen suunnittelu 5
GD00DT43 Kuvallinen kerronta peleissä 5
GD00CU07 Pelisuunnittelun tutkimus ja luonnostelu 5
GDKV22SP-1010
Pelimaailman suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
GD00CU17 3D-ympäristön suunnittelu 5
GD00CU05 Konseptitaide ja digitaalinen maalaus 5
GD00CU14 Tasosuunnittelu 5
GDKV22SP-1011
Hahmosuunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
GD00CU18 3D-hahmosuunnittelu 5
GD00DT44 3D-skulptaus 5
GD00CU02 2D-animaation perusteet 5
GDKV22SP-1012
Pelituotanto

(Valitaan kaikki)

15
GD00CU19 Pelituotanto 5
GD00CU15 Pelien kehitysalustat 5
GD00CU06 Käytettävyys ja käyttöliittymän suunnittelu 5
GDKV22SP-1013
Pelikehitys

(Valitaan kaikki)

15
GD00CU21 Peliskriptaus 5
GD00DL20 Edistynyt 3D 5
GD00DL22 Animaatio ja liikkeenkaappaus 5
GDKV22SP-1014
Edistynyt peliprojekti

(Valitaan kaikki)

15
GD00DL24 Peliprojektin tuotanto 5
GD00DL25 Raportointi ja akateeminen kirjoittaminen 5
GD00DT45 Pelimekaniikat ja projektin suunnittelu 5
GDKV22SP-1015
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

25
GD00DT46 Syventävä harjoittelu 25
GDKV22SP-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15