Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiteknologian työkalutLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AE68

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

• Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja • Ymmärrät, että hyvinvointiteknologian tuotteilla ja palveluilla on monia eri käyttäjäryhmiä, joiden tarpeet on huomioitava hyvinvointiteknologia tuotteita ja palveluja suunniteltaessa • Ymmärrät, kuinka eri työkaluja sovelletaan eri käyttäjäryhmien näkökulmista

Sisältö

•Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa? •Mitä palvelumuotoilulla ymmärretään hyvinvointiteknologiassa? (eri käyttäjät, esim. ammattilaisen näkökulma, teknologiaa käyttävän asiakkaan näkökulma?) •Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa? •Miten hyödynnät hyvinvointiteknologian työkaluja tuotteiden ja palveluiden koko suunnitteluprosessissa? •Miten huomioit toimijoiden eri roolit hyvinvointiteknologian käyttöönotossa?

Oppimateriaalit

Hyvinvointiteknologiset palvelut

Lisätiedot

Verkko-opinnot