Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus, päivätoteutus: KTKT19SP

Tunnus: KTKT19SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Kuvaus

Kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan tai organisaation turvallisuutta. Kyberturvallisuus on tavoitetila, jossa digitaalisten tietojärjestelmien toimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa niiden toiminta turvataan.

Tietojärjestelmien ja verkkojen toiminnan häiriytyminen aiheutuu usein toteutuneesta tietoturvauhkasta, joten kyberturvallisuuteen pyrittäessä tietoturva on keskeinen tekijä. Kyberturvallisuustaitoja tarvitaan turvallisten tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja esim. teollisen internetin ratkaisujen suunnittelemisessa, testaamisessa ja ylläpitämisessä.

Kyberuhka on tietojärjestelmiin mahdollisesti kohdistuva haitallinen tapahtuma. Kyberturvallisuustaitoihin kuuluu varautuminen tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintaa vaarantaviin kyberuhkiin. Kyberturvallisuuteen kuuluvat toimenpiteet, joilla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia.

Toteutunut kyberuhka haittaa organisaation tai järjestelmän toimintaa. Näiden kyberhäiriötilanteiden hallinta voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi varautuminen, tilannekuvan muodostaminen, torjunta ja palautuminen. Kyberhäiriötilanteet voivat olla kohtalokkaita verkottuneessa yhteiskunnassamme.

Kriittisen infrastruktuurin perusrakenteet ja palvelut ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Sen vuoksi esim. energian tuotannon ja siirron, vesihuollon, liikenteen, viestinnän, terveydenhuollon tai finanssialan tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhäiriötilanteet voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä.

Kyberturvallisuusosaajien tarve synnyttää tuhansia työpaikkoja ja alaa haittaa merkittävä osaajapula. Kyberturvallisuus-ala avaa sinulle ovet paikallisilta markkinoilta aina kansainvälisille toimintakentille.

Lisätiedot

CYBERLAB-OPPIMISYMPÄRISTÖ JA VIRTUALLAB-PILVIPALVELU

CyberLab-oppimisympäristö koostuu CyberLab-datakeskuksesta, fyysisestä tietoverkkojen laboratoriosta ja CyberLab-koulutusluokasta. Aivan opintojesi alussa teet laboratoriotöitä perinteisesti Xamkin CyberLab -oppimisympäristössä fyysisiin laitteistoihin tutustuen. Pääset tutustumaan CyberLab-datakeskukseen, joka sisältää kaikki datakeskusten komponentit.

Hyvin pian laboratoriotyöskentely siirtyy opinnoissasi virtuaaliseen ympäristöön. VirtualLab on Xamkissa luotu ainutlaatuinen pilvipalvelualusta. VirtualLab edustaa tulevaisuuden oppimista – voit tehdä henkilökohtaisesti räätälöityjä harjoitustöitä ajasta ja paikasta riippumatta. Työskentelyyn VirtualLab-pilvipalvelussa tarvitset vain modernin selaimen.

VirtualLabin selainpohjaisuuden ansiosta koulun tiloissa tapahtuvan lähityöskentelyn jälkeen voit jatkaa laboratoriotyöskentelyä myös kotona etäyhteyden avulla. Pystyt syventymään rauhassa monipuolisiin ja hyvinkin vaativiin laboratoriotöihin. VirtualLabin avulla voit vahvistaa itsenäisesti osaamistasi matkallasi kyberturvallisuuden ammattilaiseksi.

Osaamistavoitteet

Koulutuksemme ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Insinööri (amk), kyberturvallisuus -koulutuksessa tietoverkot ja niiden tekniset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit myös ajattelemaan kyberturvallisuustilannetta mahdollisten hyökkääjien näkökulmasta.

Koulutuksen edetessä opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot hallinnollisesta

tietoturvasta, niihin liittyvistä auditoinneista sekä kyberturvallisuuden lainsäädännöstä, strategioista ja standardeista.

Koulutuksen suoritettuasi osaat toteuttaa penetraatiotestauksen eli järjestelmän testaamisen tietoturvariskien varalta. Kyberturvallisuuden opinnoissa opit suunnittelemaan ja ylläpitämään tietoturvallisia yritysten tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja langattomat ratkaisut mukaan lukien. Osaat myös toteuttaa yrityksen internet-yhteyden tarvittavat tekniset ratkaisut yrityksen tietoturvasääntöjen mukaan.

Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät tiedot datakeskuksista ja osaat suunnitella ja ylläpitää turvallisia datakeskuksissa tarvittavia sovelluksia sekä automatisoida datakeskusten peruspalveluja.

Koulutus tuottaa yleistä osaamista kuten oppimisen taitoja, eettistä osaamista, työyhteisöosaamista, innovaatio-osaamista ja kieli- ja kansainvälisyysosaamista. Koulutuksen ydinosaamiseen kuuluu matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen. Koulutuksen keskiössä ovat varsinainen kyberturvallisuusosaaminen ja tietoverkko-osaaminen.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
KTKT19SP-1000
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 180)

180
KTKT19SP-1001
Informaatioteknologian perusteet

(Valitaan kaikki)

35
KY00AA01 Ammatillinen kasvu 5
TI00BI06 ICT-ympäristö 5
KT00DN41 Aloitusprojekti, kyberturvallisuus 5
KT00DN42 Kyberturvallisuuden perusteet 5
KT00DN43 Tietoverkkojen perusteet 5
KT00DN44 Datakeskusten perusteet 5
KT00DN45 Elektroniikka ja IoT 5
KTKT19SP-1002
Turvalliset tietoverkot

(Valitaan kaikki)

30
KY00AA02 Viestintätaidot 5
KY00AA04 Ammattienglanti 5
TI00BI20 Big Picture of Internet -projekti 5
KT00DN46 Turvallisten tietoverkkojen ylläpito 5
TI00BI12 Tietoturva 5
TI00BI16 Matematiikka 1 5
KTKT19SP-1003
Turvalliset palvelut

(Valitaan kaikki)

30
TI00BI17 Matematiikka 2 5
KT00DN47 Turvallisten tietoverkkojen suunnittelu 5
TI00BI10 Käyttöjärjestelmät 5
KT00DN49 Ohjelmoinnin perusteet 5
TI00BI19 Fysiikka 1 5
KT00DN48 Turvalliset web-palvelut 5
KTKT19SP-1004
Turvalliset digitaaliset järjestelmät

(Valitaan kaikki)

30
KY00AA03 Ammattiruotsi 5
TI00BI21 Tiedonsiirtotekniikka 5
TI00BI22 Kyberturvallisuuden matematiikka ja fysiikka 5
KT00EI25 Kehittämis- ja tutkimustyö 5
TI00BI23 Kyberturvallisuus 5
TI00BI24 Tietoturvalaitteet 5
KTKT19SP-1005
Soveltava kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

15
TI00BI25 Penetraatiotestaus 5
TI00BI26 Turvalliset yritysverkot 5
TI00BI27 Kyberturvallisuusprojekti 5
KTKT19SP-1006
Syventävä kyberturvallisuus

(Valitaan kaikki)

15
KT00DN53 Pilvipalvelut ja tietokannat 5
TI00BI33 Kehittynyt kyberturvallisuus 5
KT00DN54 Turvalliset reititysverkot 5
KTKT19SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI38 Harjoittelu 1 10
KTKT19SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KTKT19SP-1010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
KTKT19SP-1018
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
TI00BI39 Harjoittelu 2 10
TI00BI40 Harjoittelu 3 10
KTKT19SP-1011
Turvalliset datakeskukset

(Valitaan kaikki)

15
KT00DN55 Skriptaus 5
KT00DO47 Datacenter application delivery 5
TI00BI30 Virtualisointi 5
KTKT19SP-1013
Kehittyneet turvalliset verkot

(Valitaan kaikki)

10
TI00BI36 Palveluntarjoajien verkot 5
TI00BI37 Optiset verkot 5
KTKT19SP-1017
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MO1000
Digitalisaatio-opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00AA05 Data-analyysi 5
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5
MO00DO09 Web ohjelmointi 5
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2
VV00EO91 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
MO1003
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00AE67 Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5
MO00AE68 Hyvinvointiteknologian työkalut 5
MO00AE69 Hyvinvointiteknologiset palvelut 5
MO1001
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00CT76 Yrittäjyysvalmennus 1 - 10
Y26300003 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
MO00DB95 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
MO00DB96 Entrepreneurship and Small Business Marketing 5
MO00DB97 KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
MO00DB98 KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5
MO00DK10 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5
MO00DK11 Liiketoimintasuunnitelma 5
MO00DO50 Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 1 - 10
MO00DO88 Innoleiri 2
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DP00 Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2
MO00DP01 Innovaatiojohtaminen digiajassa 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DP03 Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5
MO00DP04 Konseptointi ja tuotteistaminen 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
MO00DS33 Sparraus yrittäjyyteen 1 - 10
MO00DW50 StartUp Passion 5
MO00EF58 Aineettomat oikeudet (IPR) 2
MO00EJ41 Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
MO00ET82 Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen 5
MO1004
Tutkimus- ja kehittämisopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00DB99 Tutki, kehitä, raportoi 5
MO00DL48 Tulevaisuuden tutkimus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MO00EI29 SPSS virtuaaliklinikka 1 - 3
VV2000
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VV00CW98 Venäjä 1 5
VV00CW99 Venäjä 2 5
VV00CX00 Venäjä 3 5
VV00CX01 Venäjä 4 5
VV00CX02 Venäjää työelämässä 5
VV00EA49 Venäjän kielen rakenteet 5
MO00DS54 Asioi venäjäksi 3
VV00CX03 Espanja 1 5
VV00CX04 Espanja 2 5
VV00CX05 Espanja 3 5
VV00CX06 Espanja 4 5
VV00CX07 Espanjaa työelämässä 5
VV00CX08 Saksa 1 5
VV00CX09 Saksa 2 5
VV00CX10 Saksa 3 5
VV00CX11 Saksa 4 5
VV00CX12 Saksaa työelämässä 5
J00DS16 Saksan kertauskurssi 5
VV00CX13 Italia 1 5
VV00CX14 Italia 2 5
VV00CX15 Ranska 1 5
VV00CX16 Ranska 2 5
VV00BH03 Ruotsin tehovalmennus 3
8888201126 Hallintoruotsi 2
VV00DJ27 Lär dig mera svenska! 5
VV00CX88 Suomen alkeet 2
888800114 Finnish for Beginners 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS50 Suomi 2 5
VV00CW84 Suomi 3 5
VV00CW85 Suomi 4 5
VV00DW05 Suomea venäjää puhuville 2
YYYY10015 Suomen tehovalmennus 1 1
YYYY20015 Suomen tehovalmennus 2 1
YYYY30015 Suomen tehovalmennus 3 1
YYYY40015 Suomen tehovalmennus 4 1
YYYY50015 Suomen tehovalmennus 5 1
VV00DL93 Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2
VV00DH03 Esiintymistaidon tehovalmennus 3
VV00DH18 Viestintätaidon tehovalmennus 3
VV00DW55 Asiantuntijaviestintä 1 - 5
VV00BH02 Englannin tehovalmennus 3
VV00EA06 English preparatory course (instructed in Russian) 3
J00D106 Markkinoinnin englanti 5
MO00DO45 Liike-elämän englanti 3
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00EA07 English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00EA54 Academic writing for master’s thesis 5
888830614 Focus on Finland 5
VV00DH27 Kiina 1 5
VV00DJ30 Kiina 2 5
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
888890310 Tandem-opinnot suomen kielessä 2
888871812 Tandem-opinnot espanjan kielessä 2
888891310 Tandem-opinnot englannin kielessä 2
888890910 Tandem-opinnot arabian kielessä 2
888890512 Tandem-opinnot bengalin kielessä 2
888890213 Tandem-opinnot hollannin kielessä 2
888890510 Tandem-opinnot italian kielessä 2
888891510 Tandem-opinnot japanin kielessä 2
888890810 Tandem-opinnot kiinan kielessä 2
888890113 Tandem-opinnot kroatian kielessä 2
888891010 Tandem-opinnot latvian kielessä 2
888891410 Tandem-opinnot nepalin kielessä 2
888890112 Tandem-opinnot portugalin kielessä 2
888890610 Tandem-opinnot puolan kielessä 2
888891210 Tandem-opinnot ranskan kielessä 2
888823312 Tandem-opinnot ruotsin kielessä 2
888890410 Tandem-opinnot saksan kielessä 2
888890312 Tandem-opinnot turkin kielessä 2
888890412 Tandem-opinnot unkarin kielessä 2
888890710 Tandem-opinnot venäjän kielessä 2
888891110 Tandem-opinnot vietnamin kielessä 2
VV00DJ32 Tandem-opinnot sloveenin kielessä 2
VV00EE20 KiVAKO: Venäjä 1 3
VV00EE21 KiVAKO: Italia 2 3
VV00EF15 Tandem-opinnot korean kielessä 2
BY00EF30 Advanced English for health and social services 5
KY00AA04 Ammattienglanti 5
VV00EF96 Suomen kielen alkeet 5
VV00EG76 Swedish preparotory course (instructed in Russian) 3
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00AA03 Ammattiruotsi 5
VV00EJ42 Professional English vocabulary for health care purposes (instructed in Russian) 3
VV00EK29 KiVAKO: Saksa 7 3
VV00EK41 Käytännön suomea venäjänkielisille 3
VV00EM22 Venäjä 1 3
VV00EM23 Saksa 4 3
VV00EM24 Saksa 5 3
VV00EM50 Venäjä 2 3
VV00EM52 Venäjä 3 3
VV00EM53 Venäjä 4 3
VV00EM54 Venäjä 5 3
VV00EM55 Venäjä 6 3
VV00EM56 Venäjä 7 3
VV00EM57 Venäjä 8 3
VV00EM58 Espanja 1 3
VV00EM59 Espanja 2 3
VV00EM60 Espanja 3 3
VV00EM61 Espanja 4 3
VV00EM62 Espanja 5 3
VV00EM63 Espanja 6 3
VV00EM64 Espanja 7 3
VV00EM65 Espanja 8 3
VV00EM66 Saksa 1 3
VV00EM67 Saksa 2 3
VV00EM68 Saksa 3 3
VV00EM71 Saksa 6 3
VV00EM72 Saksa 7 3
VV00EM73 Saksa 8 3
VV00EM74 Ranska 1 3
VV00EM75 Ranska 2 3
VV00EM76 Ranska 3 3
VV00EM78 Ranska 4 3
VV00EM79 Italia 1 3
VV00EM80 Italia 2 3
VV00EM81 Italia 3 3
VV00EM82 Italia 4 3
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3
VV00EN07 Saksan kieliopin kertaus 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
VV00EO24 Venäjä 1 ja 2, 6op 6
VV00EO30 Englannin IELTS testin valmennus 2 - 3
VV00EO49 Suomi 5 5
AV00EM94 Venäjän kieliopin kertaus 3
AV00EM95 Venäjää venäjänkielisille 3
AV00EM89 Asioi venäjäksi 3
VV00EP48 Opinnäytetyön raportoinnin tuki 1
VV00EP49 Suomi 6 5
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
VV00EQ41 Logistiikan englanti 5
VV00EQ73 Suomalais-venäläinen tandem 3
VV00ER98 Hoitotyön ruotsi 3
VV00ES57 Kieli- ja kulttuuritietoisuus 2 - 5
MO1002
Venäjä-opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
MO00DL47 Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2
MO00DL72 Russian Business Culture 3
MO00DL85 Asioi venäjäksi 3
VV1000
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KY00BH71 Promoottori 5
VVVV00614 Taidegrafiikka 5
301104310 Johdatus talousmatematiikkaan 3
301102212 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
301102312 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
S00Y200 Lääkehoito sosiaalialalla 3
AV00CT94 Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00CW97 Ympäristöliiketoiminta 5
VV00CX18 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
S00Y047 Kivunhoito 5
S00D012 Haavahoito 3
S00Y028 Väkivaltatyö 5
VV00CY62 Raskausajan diabetes 3
SH00AC91 Gerontologinen hoitotyö 5
SH00AD10 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
VV00CY67 Hygieniapassi 2
VV00CY73 Syrjäytymisen ehkäisy 5
VV00CY89 Logistiikan perusmatematiikka 5
VV00CZ15 Liikunta 1 2
VVVV18151 Rokotusosaamisen perusteet 2
VV00CZ34 Matematiikan tehovalmennus 1
VV00CZ54 Lapin vaellus 5
T06D050 Sähköturvallisuustutkinto 1 3
VV00CZ68 Design project 5
VV00DA27 Sosiaalialan hoitotyö 5
S00D044 Väkivaltatyö II 5
S00Y062 Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
VV00DC94 Farmakologia 5
VV00DE91 Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
H00D204 Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2
VV00DF50 Verhoilu 5
VV00DF51 Puhdistus 5
VV00DF52 Koristemaalaus 5
VV00DF54 Ovi- ja ikkunarestaurointi 5
VV00DF55 Sisustustekstiilien valintakriteerit 5
VV00DF56 Sisustussuunnittelu 5
VV00DF57 Pintakäsittely 5
VVVV00715 CAM -perusteet 5
VV00DF65 Yrityskuvan viestiminen verkossa 5
VV00DF66 Intercultural Communication 5
VV00DF98 Liikunta 3 2
VV00DF99 Liikunta 4 2
VV00DG01 Liikunta 2 2
VV00DG13 Asennusharjoitukset 5
VV00DG23 Ilmastonmuutos 5
VV00DG73 Lääketieteelliset termit 5
VV00DH25 Tietotekniikan tehovalmennus 1
EN00CY18 Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5
VVVV0114 Creative Digital Photography 5
VV00DI03 Tietojohtaminen 5
VV00DI17 Lääkelaskut 0
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00DI33 Sarjakuva 5
VV00DI58 Pain management intensive course 5
VV00DJ20 Anniskelupassi 2
601203216 Brändin suunnittelu 5
VV00DJ59 Leikkaushoitotyö 5
VV00DJ60 UiPath robot 3
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
VV00DK60 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5
VV00DL08 Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2
YYYY00314 Johtaminen 5
ME00AE60 Metsälogistiikka ja -teollisuus 5
ME00AE62 Puunkorjuutekniikka 5
VV00DL53 Rautatieliikenne 5
VV00DL55 Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL56 Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL59 Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5
VV00DL84 Skanska Oppiva 5
399103816 Public relations 5
VV00DL87 Monikulttuurinen johtaminen 5
AV00DM09 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5
VV00DM10 Esimies ja tietoturva 5
AV00DM11 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5
AV00DM12 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5
SH00DM48 Yleinen patologia 5
VV00DM51 Koodarikilta 1 5
VV00DM52 Koodarikilta 2 5
VV00DM53 Koodarikilta 3 5
VV00DM55 Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5
VV00DM96 Tekoälytaitaja 5
SH00DO05 Akuutti kipu ja kivunhoito 5
SH00DO06 Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5