Siirry suoraan sisältöön

Venäjä 4Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX01

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin venäjänkielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.
Ymmärrät työelämän tekstejä.
(Eurooppalainen taitotaso (CEFR) A2)

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kieli 1,2 ja 3 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin venäjänkielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.
Ymmärrät työelämän tekstejä.
(Eurooppalainen taitotaso (CEFR) A2)

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1 (painos 2010)
Moodlen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: kieliajat E eli torstaisin klo 14.30 - 17
Tämä on eKampus-toteutus, jossa opiskelet verkon välityksellä lukujärjestyksen mukaisesti.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson uusintatentteihin on mahdollista osallistua uusintatenttipäivinä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi
Tämä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta: to 14.30–17.00.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa:
- käyttää tehokkaasti arkielämän sekä työelämän keskeistä perussanastoa.
- etsiä tehokkaasti tietoa alan kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvistä tiedonlähteistä.
- toimia jokapäiväisissä ja ammatillisissa viestintätilanteissa melko sujuvasti.

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Riitta Savolainen
Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin venäjänkielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.
Ymmärrät työelämän tekstejä.
(Eurooppalainen taitotaso (CEFR) A2)

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Alestalo Marjatta; Kafe Piter 1
Moodlen materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajoitus: kieliajat E eli torstaisin klo 14.30 - 17
Tämä on eKampus-toteutus, jossa opiskelet verkon välityksellä lukujärjestyksen mukaisesti.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson uusintatentteihin on mahdollista osallistua uusintatenttipäivinä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi
Tämä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta: to 14.30–17.00.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuaan opintojakson tällä arvosanalla opiskelija osaa:
- käyttää tehokkaasti arkielämän sekä työelämän keskeistä perussanastoa.
- etsiä tehokkaasti tietoa alan kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvistä tiedonlähteistä.
- toimia jokapäiväisissä ja ammatillisissa viestintätilanteissa melko sujuvasti.

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.