Siirry suoraan sisältöön

Suomen alkeetLaajuus (2 op)

Tunnus: VV00CX88

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi aivan

tavallisimmissa arkielämän tilanteissa sekä

suullisesti että kirjallisesti.

Hallitset yksinkertaisia, taitotasojen A1.1 - A1.2

fraaseja, peruslauseita ja -sanastoa.

Tunnet keskeisiä kieliopin ilmiöitä ja tidät, miten

suomea kirjoitetaan ja äännetään ja kirjoittaa

suomeksi.

Sisältö

Miten suomeksi viestitään yksinkertaisissa

viestintätilanteissa?

Millaista sanastoa tarvitaan tavallisimmissa

arkipaivän tilanteissa, erityisesti

opiskelijaelämässä?

Miten tärkeimpiä perusrakenteita käytetään

arkielämän tilanteissa?

Miten suomea äännetään ja kirjoitetaan?