Siirry suoraan sisältöön

Kieli- ja kulttuuritietoisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00ES57

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät kieli- ja kulttuuritietoisuuden käsitteet.
Syvennät tietämystäsi eri kielistä ja kulttuureista ja kehität vuorovaikutustaitojasi.
Osaat sopeuttaa omaa toimintaasi eri tilanteissa kielet ja kulttuurit huomioiden.
Osaat tavoitteellisesti suunnitella, aikatauluttaa ja organisoida omaa toimintaasi ja yhteistyötä.
Kehität projektiosaamistasi sekä ohjaustaitojasi.
Ymmärrät monikulttuurisuuden mahdollisuutena ja voimavarana.
Osaat arvioida oman osaamisesi kehittymistä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan kieli- ja kulttuuritietoisuudella? Miten voi toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti opiskelu- ja työympäristössä?
Miten voit tukea maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin?
Miten voit tukea maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittymistä?
Miten hyödynnät kulttuurien tuntemusta omassa elämässäsi?

Esitietovaatimukset

Edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Riittävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Teoriaosan tehtävien suorittaminen, oppimispäiväkirja ja vähintään 27 tunnin tuutorityöskentely ovat hyväksytyn suorituksen edellytyksenä.

Lisätiedot

Opiskelija sitoutuu toimimaan kieli- ja kulttuurituutorina vähintään yhden lukukauden. Opintojakso koostuu teoriaopinnoista (1 op) ja tuutoritoiminnasta (1–4 op). Opintopisteitä saa toteutuneen tuutoritoiminnan perusteella (27 h työtä/op). Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on osa tuutoritoimintaa.

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

2 - 5

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Anna-Liisa Luova
Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Ymmärrät kieli- ja kulttuuritietoisuuden käsitteet.
Syvennät tietämystäsi eri kielistä ja kulttuureista ja kehität vuorovaikutustaitojasi.
Osaat sopeuttaa omaa toimintaasi eri tilanteissa kielet ja kulttuurit huomioiden.
Osaat tavoitteellisesti suunnitella, aikatauluttaa ja organisoida omaa toimintaasi ja yhteistyötä.
Kehität projektiosaamistasi sekä ohjaustaitojasi.
Ymmärrät monikulttuurisuuden mahdollisuutena ja voimavarana.
Osaat arvioida oman osaamisesi kehittymistä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan kieli- ja kulttuuritietoisuudella? Miten voi toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti opiskelu- ja työympäristössä?
Miten voit tukea maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin?
Miten voit tukea maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittymistä?
Miten hyödynnät kulttuurien tuntemusta omassa elämässäsi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso suoritetaan tekemällä teoriaosuus (1 op) Learnissa ja suorittamalla käytännön tehtäviä yhdessä kv-opiskelijan tai opiskelijoiden kanssa. Opintojaksoon sisältyy 4 Teams-tapaamista lukukaudessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saat monikultturisuusosaamista työelämää varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson teoriaosuus suoritetaan annetussa aikataulussa. Käytännön osuuden suoritusaikataulu vaihtelee opiskelijan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Opiskelijan työmäärä

2 - 5 x 27 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriaosuus: itseopiskelumateriaali Learnissa
Käytännön osuus
Raportointi: päiväkirjan palautus opintojakson lopussa

Lisätietoja opiskelijoille

anna-liisa.luova@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Teoriaosan tehtävien suorittaminen, oppimispäiväkirja ja vähintään 27 tunnin tuutorityöskentely ovat hyväksytyn suorituksen edellytyksenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää Learn-oppimateriaalin opiskelua ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista, käytännön tehtävien hoitamista sekä reflektiivistä otetta omassa oppimispäiväkirjassa.

Esitietovaatimukset

Edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Riittävä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön.

Lisätiedot

Opiskelija sitoutuu toimimaan kieli- ja kulttuurituutorina vähintään yhden lukukauden. Opintojakso koostuu teoriaopinnoista (1 op) ja tuutoritoiminnasta (1–4 op). Opintopisteitä saa toteutuneen tuutoritoiminnan perusteella (27 h työtä/op). Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on osa tuutoritoimintaa.