Siirry suoraan sisältöön

Konseptointi ja tuotteistaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DP04

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Osaat konseptoida ja tuotteistaa uuden tuotteen tai palvelun.
Osaat konseptoida (tuottaa visuaaliset aineistot) ja esittää vaihtoehdot yritykselle.
Osaat muodostaa yritykselle imagotavoitteet (brändi) yhdessä yrityksen kanssa.
Osaat tuotteistaa uuden konseptin yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminan edellytysten kautta.
Ymmärrät tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet
Ymmärrät eri rahoituskanavat tuotteen markkinoille saattamiseen.
Osaat tuotteistamisen vaiheet yrityksessä.
Osaat käynnistää uuden tuotteen markkinoinnin.
Osaat käyttää tuotteistamisessa projektihallinnan, kustannuslaskennan ja visualisoinnin keinoja.

Sisältö

Miten konseptoidaan uusi tuote tai palvelu yhdessä yrityksen kanssa?
Miten uusi tuote/ palvelu tuotteistetaan yhdessä yrityksen kanssa markkinoille?
Miten monialainen tiimi konseptoi ja tuotteistaa tuotteet markkinoille?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositellaan: Ideasta innovaatioon tai vastaava

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ideasta innovaatioon
Kaupallistaminen liiketoiminnassa
Innovaatiojohtaminen digiajassa
IPR – aineettomat oikeudet ja tuotekehitys
Yrityksen perustaminen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Opettaja
 • Antti Leppilampi
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat konseptoida ja tuotteistaa uuden tuotteen tai palvelun.
Osaat konseptoida (tuottaa visuaaliset aineistot) ja esittää vaihtoehdot yritykselle.
Osaat muodostaa yritykselle imagotavoitteet (brändi) yhdessä yrityksen kanssa.
Osaat tuotteistaa uuden konseptin yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminan edellytysten kautta.
Ymmärrät tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet
Ymmärrät eri rahoituskanavat tuotteen markkinoille saattamiseen.
Osaat tuotteistamisen vaiheet yrityksessä.
Osaat käynnistää uuden tuotteen markkinoinnin.
Osaat käyttää tuotteistamisessa projektihallinnan, kustannuslaskennan ja visualisoinnin keinoja.

Sisältö

Miten konseptoidaan uusi tuote tai palvelu yhdessä yrityksen kanssa?
Miten uusi tuote/ palvelu tuotteistetaan yhdessä yrityksen kanssa markkinoille?
Miten monialainen tiimi konseptoi ja tuotteistaa tuotteet markkinoille?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn -alustalta.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on rajattu aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy siitä kun kurssin vastaava opettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tämän opintojakson kohdalla opiskelija voi itse nopeuttaa etenemistään kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

Lisätietoja opiskelijoille

Xentre tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijalle. Opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä. Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositellaan: Ideasta innovaatioon tai vastaava

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Ari Haapanen
Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat konseptoida ja tuotteistaa uuden tuotteen tai palvelun.
Osaat konseptoida (tuottaa visuaaliset aineistot) ja esittää vaihtoehdot yritykselle.
Osaat muodostaa yritykselle imagotavoitteet (brändi) yhdessä yrityksen kanssa.
Osaat tuotteistaa uuden konseptin yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminan edellytysten kautta.
Ymmärrät tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet
Ymmärrät eri rahoituskanavat tuotteen markkinoille saattamiseen.
Osaat tuotteistamisen vaiheet yrityksessä.
Osaat käynnistää uuden tuotteen markkinoinnin.
Osaat käyttää tuotteistamisessa projektihallinnan, kustannuslaskennan ja visualisoinnin keinoja.

Sisältö

Miten konseptoidaan uusi tuote tai palvelu yhdessä yrityksen kanssa?
Miten uusi tuote/ palvelu tuotteistetaan yhdessä yrityksen kanssa markkinoille?
Miten monialainen tiimi konseptoi ja tuotteistaa tuotteet markkinoille?

Opiskelumateriaali

Learn alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkkototeutus

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty/ hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositellaan: Ideasta innovaatioon tai vastaava

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Ari Haapanen
Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • SKKV19SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat konseptoida ja tuotteistaa uuden tuotteen tai palvelun.
Osaat konseptoida (tuottaa visuaaliset aineistot) ja esittää vaihtoehdot yritykselle.
Osaat muodostaa yritykselle imagotavoitteet (brändi) yhdessä yrityksen kanssa.
Osaat tuotteistaa uuden konseptin yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminan edellytysten kautta.
Ymmärrät tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet
Ymmärrät eri rahoituskanavat tuotteen markkinoille saattamiseen.
Osaat tuotteistamisen vaiheet yrityksessä.
Osaat käynnistää uuden tuotteen markkinoinnin.
Osaat käyttää tuotteistamisessa projektihallinnan, kustannuslaskennan ja visualisoinnin keinoja.

Sisältö

Miten konseptoidaan uusi tuote tai palvelu yhdessä yrityksen kanssa?
Miten uusi tuote/ palvelu tuotteistetaan yhdessä yrityksen kanssa markkinoille?
Miten monialainen tiimi konseptoi ja tuotteistaa tuotteet markkinoille?

Opiskelumateriaali

Verkko-oppimateriaali
Tuotteistamisen kirjallisuus
Konseptisuunnittelun kirjallisuus

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opintona, joka on aikaan ja paikkaan sitoutumaton.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Oppimistehtävän arviointi

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositellaan: Ideasta innovaatioon tai vastaava

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marjaana Roponen
 • Ari Haapanen
 • Johanna Harju
Vastuuhenkilö

Johanna Harju

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat konseptoida ja tuotteistaa uuden tuotteen tai palvelun.
Osaat konseptoida (tuottaa visuaaliset aineistot) ja esittää vaihtoehdot yritykselle.
Osaat muodostaa yritykselle imagotavoitteet (brändi) yhdessä yrityksen kanssa.
Osaat tuotteistaa uuden konseptin yhdessä yrityksen kanssa liiketoiminan edellytysten kautta.
Ymmärrät tuotteen/palvelun immateriaalioikeudet
Ymmärrät eri rahoituskanavat tuotteen markkinoille saattamiseen.
Osaat tuotteistamisen vaiheet yrityksessä.
Osaat käynnistää uuden tuotteen markkinoinnin.
Osaat käyttää tuotteistamisessa projektihallinnan, kustannuslaskennan ja visualisoinnin keinoja.

Sisältö

Miten konseptoidaan uusi tuote tai palvelu yhdessä yrityksen kanssa?
Miten uusi tuote/ palvelu tuotteistetaan yhdessä yrityksen kanssa markkinoille?
Miten monialainen tiimi konseptoi ja tuotteistaa tuotteet markkinoille?

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Suositellaan: Ideasta innovaatioon tai vastaava