Siirry suoraan sisältöön

Ideasta innovaatioonLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00AA08

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnistat toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa. Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja soveltaa luovia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat edistää monialaisen tiimin luovuutta ja tuloksellisuutta.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan innovaatioilla ja innovatiivisuudella ja miten ne liittyvät organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen? Miten voit edistää omaa luovuuttasi? Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla? Miten hyödynnät kollektiivista ja monialaista luovuutta? Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelman ratkaisussa? Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Game Design
Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • GDKV18SP
  Game design, full-time studies

Tavoitteet

Tunnistat toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa. Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja soveltaa luovia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat edistää monialaisen tiimin luovuutta ja tuloksellisuutta.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan innovaatioilla ja innovatiivisuudella ja miten ne liittyvät organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen? Miten voit edistää omaa luovuuttasi? Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla? Miten hyödynnät kollektiivista ja monialaista luovuutta? Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelman ratkaisussa? Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learn-kurssialustalla kurssin alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työnantajan toimeksianto on mahdollinen; sovitaan opettajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Määräajat ilmoitetaan kurssialustalla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät kerrotaan jokaisen tehtävän yhteydessä.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

07.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Digital International Business
Opettaja
 • Harrison Okuogume
 • Arup Barua
Vastuuhenkilö

Arup Barua

Opiskelijaryhmät
 • GDKV17SP
  Game design, full-time studies
 • IBKV19SP1
  Digital international business, International marketing
 • IBKV19SP2
  Digital international business, Global supply chain management

Tavoitteet

Tunnistat toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa. Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja soveltaa luovia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat edistää monialaisen tiimin luovuutta ja tuloksellisuutta.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan innovaatioilla ja innovatiivisuudella ja miten ne liittyvät organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen? Miten voit edistää omaa luovuuttasi? Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla? Miten hyödynnät kollektiivista ja monialaista luovuutta? Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelman ratkaisussa? Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti