Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus: KHSA24SP

Tunnus: KHSA24SP

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
KHSA24SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
KHSA24SP-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki )

25
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
KH00ES41 Kouluhyvinvointi ja oppilaitos toimintaympäristönä 5
KH00EE33 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
KH00EE35 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
KHSA24SP-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki )

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KH00EE37 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
KH00EE40 Eettinen asiakastyö 5
KHSA24SP-1004
Oppilaitoshyvinvoinnin edistäminen ja kuraattorin työ

(Valitaan kaikki )

20
KH00ES42 Yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 5
KH00ES43 Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosyhteisö 5
KH00ES44 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 5
KH00EE42 Erityiskasvatus 5
KHSA24SP-1005
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki )

15
KH00ES45 Mielenterveys- ja päihdetyö 5
KH00ES46 Vanhus- ja vammaistyö 5
SO00AD26 Perhetyö 5
KHSA24SP-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki )

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KH00ES58 Verkostot ja yrittäjyys sosiaalialalla 5
KHSA24SP-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki )

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KH00EE49 Sosiaalialan kehittäminen 5
KH00EE48 Projektityö 5
KHSA24SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

40
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
KH00ES48 Sosiaalialan menetelmäosaaminen 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
KHSA24SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KHSA24SP-1010
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KHSA24SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
SO00AD51 Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5
KH00ES49 Kulttuurisensitiivinen ohjaus 5
KH00ES50 Neuropsykiatrisen ohjauksen lähtökohdat 5
KH00ES51 Seksuaalikasvatuksen menetelmät 5
KH00ES52 Vertaisryhmien ohjaus ja tunnetaidot 5
KHSA24SP-1012
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 210 67 71 66 6 31 36 36 35 36 30 6 31 18 18 36 17.5 17.5 36 15 15 6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Ammatillinen vuorovaikutus
Sosiaalialan menetelmäosaaminen
Ohjaus ja sosiaalinen tuki
Johtaminen ja kehittäminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Sosiaalialan työ ja tehtävät
Kouluhyvinvointi ja oppilaitos toimintaympäristönä
Ihmisen kehitys ja oppiminen
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Lastensuojelu
Opinto- ja urasuunnittelu
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen
Ohjaus ja osallisuus
Eettinen asiakastyö
Yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto
Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosyhteisö
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
Erityiskasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Vanhus- ja vammaistyö
Perhetyö
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Verkostot ja yrittäjyys sosiaalialalla
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sosiaalialan kehittäminen
Projektityö
Viestintätaidot
Ammattienglanti
Ammattiruotsi
Elämyspedagoginen ohjaus
Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi
Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät
Kulttuurisensitiivinen ohjaus
Neuropsykiatrisen ohjauksen lähtökohdat
Seksuaalikasvatuksen menetelmät
Vertaisryhmien ohjaus ja tunnetaidot

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KHSA24SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
KHSA24SP-1002
Tietoperusta ja työorientaatio

(Valitaan kaikki)

25
SO00AD16 Sosiaalialan työ ja tehtävät 5
KH00ES41 Kouluhyvinvointi ja oppilaitos toimintaympäristönä 5
KH00EE33 Ihmisen kehitys ja oppiminen 5
KH00EE35 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5
SO00AD25 Lastensuojelu 5
KHSA24SP-1003
Ammatillinen vuorovaikutus

(Valitaan kaikki)

20
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KH00EE37 Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen 5
SO00CU97 Ohjaus ja osallisuus 5
KH00EE40 Eettinen asiakastyö 5
KHSA24SP-1004
Oppilaitoshyvinvoinnin edistäminen ja kuraattorin työ

(Valitaan kaikki)

20
KH00ES42 Yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 5
KH00ES43 Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosyhteisö 5
KH00ES44 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 5
KH00EE42 Erityiskasvatus 5
KHSA24SP-1005
Ohjaus kuntouttavassa työssä

(Valitaan kaikki)

15
KH00ES45 Mielenterveys- ja päihdetyö 5
KH00ES46 Vanhus- ja vammaistyö 5
SO00AD26 Perhetyö 5
KHSA24SP-1006
Asiantuntijana vaikuttaminen

(Valitaan kaikki)

10
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
KH00ES58 Verkostot ja yrittäjyys sosiaalialalla 5
KHSA24SP-1007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sosiaalialalla

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
KH00EE49 Sosiaalialan kehittäminen 5
KH00EE48 Projektityö 5
KHSA24SP-1008
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

40
SO00AD36 Ammatillinen vuorovaikutus 10
KH00ES48 Sosiaalialan menetelmäosaaminen 10
SO00AD37 Ohjaus ja sosiaalinen tuki 10
SO00AD39 Johtaminen ja kehittäminen 10
KHSA24SP-1009
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
KHSA24SP-1010
Kieli- ja viestintätaidot

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
KHSA24SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
YP00DU30 Elämyspedagoginen ohjaus 5
YP00DU20 Mediakasvatus ja digitaalinen hyvinvointi 5
SO00AD51 Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5
KH00ES49 Kulttuurisensitiivinen ohjaus 5
KH00ES50 Neuropsykiatrisen ohjauksen lähtökohdat 5
KH00ES51 Seksuaalikasvatuksen menetelmät 5
KH00ES52 Vertaisryhmien ohjaus ja tunnetaidot 5
KHSA24SP-1012
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15