Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöLaajuus (2 op)

Tunnus: MO00DS35

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Yrityksen perustaminen 3 op
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
Kaupallistaminen ja markkinointi 5 op

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anna Reinikainen
 • FT3 FT3_Savonlinna
Opiskelijaryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

OPiskelumateriaali on opintojakson Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti Learnissa olevaan materiaaliin opintojakson aikataulun puitteissa ja teet tarvittavat oppimistehtävät / verkkotentin.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson opinnoissa edellä olevan ryhmän mukana.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Tentin / tehtävien määräajat esitetään opintojakson Learn-alustalla opintojakson alkaessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on kokonaisuudessaan 54 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutussuunnitelma päivittyy, kun opintojakson opettaja on selvillä.
Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

2 x 27h =54h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Hannele Pulkamo
Opiskelijaryhmät
 • FTSA20KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali esitellään Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Pääosin itsenäisesti ja pienryhmissä verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opintojaksoon kuuluu aloitusorientaatio ja päätös Teamsissa.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolle pyritään saaman alan yrittäjän vierailija kertomaan siitä, miten lait ja säädökset huomioidaan käytännössä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on kokonaisuudessaan 54 h.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön