Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (2 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS35-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Naprapaattikoulutus

Opettaja

  • Marja Turkki

Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät

  • NAKT20SP
    Naprapaatti, päivätoteutus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö MO00DS35-3003 / 07.02.2023 09:00 - 14:00
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö MO00DS35-3003 / 16.02.2023 09:30 - 12:00
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö MO00DS35-3003 / 17.02.2023 08:30 - 11:00

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana

Sisältö

Laki ja asetus yksityisistä sosiaalipalveluista.
Laki ja asetus yksityisistä terveydenhuollosta.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Laki sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä.
Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ei mahdollinen tällä opintojaksolla

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei toteudu tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa

Opiskelijan työmäärä

2 x 27h =54h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ammatilliset perusopinnot siltä osin, että opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja siihen liittyvät laatusuositukset sekä palvelujärjestelmää ohjaavan lainsäädännön