Skip to main content

Developing expertise in medical treatment and pharmacoloogyLaajuus (5 cr)

Code: HT00DV15

Credits

5 op

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

26.08.2024 - 06.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 60

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Sirpa Gardemeister

Groups
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 5.9.2024 klo 15.00-16.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Enrollment

18.03.2024 - 28.03.2024

Timing

02.05.2024 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 60

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Sirpa Gardemeister

Groups
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakson alussa on vapaaehtoinen info/kyselytunti Teamsissa. Tämän toteutuksen info on 7.5.2024 klo 15.00-16.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

22.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 60

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Sirpa Gardemeister

Groups
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 29.1 klo 16.00-17.00. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

04.09.2023 - 08.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 60

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Sirpa Gardemeister

Groups
 • HYS2023-2024
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 11.9.2023 klo 15.30-16.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Enrollment

14.03.2023 - 31.03.2023

Timing

02.05.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Marko Issakainen

Groups
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.
Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on Teamsissa 15.5.2023 klo 16.30-17.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

16.01.2023 - 30.04.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Hyvinvointi yhteiset

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Marko Issakainen
 • Johanna Koskenniemi
 • Sirpa Gardemeister
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Objective

You are able to take a patient’s primary diseases and medication into account in your work.
You are able to take into account the special groups of medication (children, pregnant women, nursing mothers, the elderly and patients with renal or liver insufficiencies) in your work.
You can pay attention to the desired and non-desired effects of medication on patients.
You can influence a patient’s compliance to medical treatment.
You can apply the databases of medication and pharmacology safely to your own work.
You can justify your actions regarding medication in a professional manner.
You are able to organize a patient’s medication according to the principles of safe medication.

Content

How do a patient’s primary diseases and their treatment influnce the total medication?
How do pregnancy, breastfeeding, renal and liver insuffiencies, and ageing affect carrying out medication and how does children’s medication differ from that of adults?
How do you follow the desired and non-desired effects of medication?
Which factors affect patient compliance and how can you promote a patient’s compliance to medication?
How do you use and take advantage of reliable pharmacology and medication databases?
How do you carry out and organize a patient’s medication according to the principles of safe medication?
How do you justify your actions in medication in a professional manner?

Opiskelumateriaali

Kunkin casetehtävän yhteydessä on annettu tarvittavat materiaalit, jotka ovat taustamateriaalia myös lopputenttiin.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu täysin verkkovälitteisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kunkin toteutuksen aukiolon puitteissa omaa henkilökohtaista aikatauluaan noudattaen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat syventävää tietoa lääkehoidon osaamiselle työelämässä toimimista varten.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on sisältöalueita kokoava lopputentti, jossa on aukioloajan puitteissa kolme yrityskertaa. Opintojakson lopputentti avautuu opiskelijalle sitten, kun hän on palauttanut kaikki kolme case-tehtävää.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly tähän opintojaksoon. Joku yksittäinen lähdemateriaali voi olla englanninkielinen.

Opiskelijan työmäärä

5 op vastaa 135 tunnin työskentelyä, jonka opiskelija voi itse jakaa oman aikataulunsa mukaisesti opintojakson aukioloaikana.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson edeltävyysehtona on hyväksytysti suoritetut lääkehoidon perusteet, sisätautien ja kirurginen hoitotyö.

Opintojakso on jaoteltu neljään eri osioon, joista kolme on erilaisia lääkehoidollisia case-tehtäviä, ja neljäntenä on opintojakson sisältöaiheita kokoava Learn-tentti.

Further information

Opintojakson alussa on opettajien vapaaehtoinen info Teamsin välityksellä, tämän toteutuksen info on 23.1.2023 klo 15.30-16.30. Linkki infoon löytyy Learnista opintojaksoalustan etusivulta.

Evaluation scale

Approved/Failed

Assessment methods and criteria

Arviointikriteeristönä oppimistehtävissä H3-taso, ja tentissä läpäisyrajana 75%.